Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji

Report
„NIC O NAS BEZ NAS, NASZ UDZIAŁ
W DEMOKRACJI”
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU
OBYWATELE DLA DEMOKRACJI, FINANSOWANEGO
Z FUNDUSZY EOG
LIDER PROJEKTU: STOWARZYSZENIE
INICJATYW SPOŁECZNO-OŚWIATOWYCH PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA
TWARDOWSKIEGO W WIDOMEJ
PARTNER PROJEKTU:
STOWARZYSZENIE EDUKACJI
POZAFORMALNEJ MERITUM
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców
dzieci i nauczycieli Szkoły Podstawowej w
Widomej.
 Członkami-założycielami jest 21 osób.
Stowarzyszenie jest młodą organizacją,
zarejestrowaną w dniu 5 kwietnia 2013 r.
 Głównym celem jest wspieranie działalności
wychowawczej w placówkach oświatowych
zlokalizowanych w Szkole w Widomej.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
Zgodnie z założeniami jego realizacja trwa
od 3 marca do 30 września 2014 r.
OPIS PROJEKTU
Realizacja projektu jest możliwa dzięki
dofinansowaniu Fundacji im. Stefana Batorego
oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
 Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI
Szkoły Podstawowej w Widomej, Iwanowicach i
Sieciechowicach.
 Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie
postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.
Zadanie to jest realizowane poprzez różnorodne
działania.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
Warsztaty dla uczniów
W warsztatach o tematyce obywatelskiej bierze udział
45 uczniów klas IV-VI z trzech szkół z terenu Gminy.
Zajęcia są prowadzone przez przedstawiciela
Stowarzyszenia Meritum. Zajęcia odbywają się zgodnie
z trzema wiodącymi tematami:
‘Ja i moja szkoła’
‘Moja Mała Ojczyzna’
‘ Polska demokracja’
WARSZTAT 1: ‘JA I MOJA SZKOŁA’
Cel warsztatu:
Zobrazowanie funkcjonowania wspólnoty
lokalnej na bazie mikrośrodowiska –
przestrzeni szkoły
PRACA UCZNIÓW W GRUPACH ORAZ DYSKUSJA
PROBLEMOWA
ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z HISTORIĄ SWOJEJ
SZKOŁY
PRACA W GRUPACH- RYSOWANIE PLANU
SZKOŁY, PREZENTACJA WNIOSKÓW
PREZENTACJA EFEKTÓW PRACY GRUPOWEJ
SPACER BADAWCZY PO SZKOLE
PRACA Z TEKSTEM ŹRÓDŁOWYM NA BAZIE
MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH SZKOŁY (FOTOGRAFIE,
KRONIKI, DOKUMENTY )
WARSZTAT 2: ‘MOJA MAŁA OJCZYZNA’
Cele zajęć:
Zobrazowanie funkcjonowania Małej Ojczyzny –
Gminy
MIEJSCE WARSZTATU: MUZEUM
REGIONALNE W IWANOWICACH
PRELEKCJA KUSTOSZA MUZEUM- PANA ADAMA MISKI
ZAPOZNANIE Z EKSPONATAMI MUZEUM
WYPRACOWANIE DEFINICJI POJĘCIA
„MAŁA OJCZYZNA”
TWORZENIE MAPY MYŚLI
‘DAWNO, DAWNO TEMU – CZYLI HISTORIA IWANOWIC
OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO KOŃCA
ŚREDNIOWIECZA ‘
‘CZASY NOWOŻYTNE I IWANOWICE – CO SIĘ DZIAŁO
TUTAJ MIĘDZY XVI A XIX WIEKIEM’
‘CZAS SMUTKU I ODRODZENIA – CZYLI
IWANOWICE W XX WIEKU’
KRZYŻÓWKA ‘MAŁA OJCZYZNA’
PRACA Z TEKSTEM ŹRÓDŁOWYM NA TEMAT
GMINY IWANOWICE
PREZENTACJA EFEKTÓW PRACY GRUPOWEJ
WARSZTAT 3: POLSKA DEMOKRACJA
Cel zajęć:
Zobrazowanie funkcjonowania państwa
demokratycznego
Program:
 Co to jest demokracja?
 Wyjaśnienie różnic pomiędzy państwem totalitarnym,
autorytarnym i demokratycznym
 Jak powinno wyglądać idealne Państwo
 Tworzenie Klasowej Konstytucji
CO PRZED NAMI?- CZYLI O INNYCH DZIAŁANIACH
PROJEKTOWYCH
Zajęcia pozalekcyjne oraz opracowanie mini –
projektów w trzech szkołach
 Wyjazd do Sejmu RP oraz zwiedzanie Warszawy
 Spotkania z Radami Sołeckimi, Radnymi oraz
Wójtem Gminy ( wizyty uczniów na Sesji Rady
Gminy)
 Utworzenie Młodzieżowych Rad Sołeckich

ŹRÓDŁA INFORMACJI:
Strony internetowe:
www.batory.org.pl
www.szkolawidoma.superszkolna.pl
- www.spiwanowice.edupage.org
- www.spsieciechowice.edupage.org
-

similar documents