John Broadus Watson.

Report
John Broadus Watson
(9.1.1878 – 25.9.1958)
John Broadus Watson
• se narodil v Jižní Karolíně a
vyrůstal v Travelers Rest.
Navštěvoval Furman university
v Greenville a na vysokou školu
nastoupil v pouhých 16ti
letech (člen Kappa Alpha). Ve
21 letech získal titul „Mgr“, poté
studoval psychologii na
univerzitě v Chicagu-kde získal
doktorský titul ve 25ti letech.
• Do roku 1920 učil psychologii na John Hopkins Univerzity, odkud
musel kvůli poměru se studentkou odejít.
• V roce 1915 se stal presidentem americké psychologické společnosti.
DÍLA
• 1919 - Psychology from the standpoind of Behaviorist
• 1925 - Behavioris
• 1928 - Psychological care of intant and child
Experimenty
• Malý Albert - V rámci psych.
výzkumu provedl experiment
sledování malého Alberta.
Albertovi pokládal do kolébky
malou plyšovou myš a zároveň
s objevem této hračky za jeho
hlavou způsobil kovovou ránu a
vyvolával strachovou reakci. Tuto
vazbu několikrát opakoval a
ukázalo se, že jakmile se objevila
v blízkosti Alberta plyšová myš, u
dítěte se projevila strachová reakce.
Postupem času dítěti začaly vadit i
jiné bílé předměty, případně i člověk
v bílém oděvu a u dítěte se projevil
strach.
• Watson vyvodil, že jakoukoliv
reakci, ať už záměrně či
nezáměrně, se člověk naučí
v průběhu života. Tím pádem
vyloučil veškeré okolní vlivy
(genetika), a označil jej procesem
učení. =>
• „Dejte mi na výchovu tucet
zdravých dětí a já vám zaručím, že
z každého z nich vychovám
specialistu, jakého náhodně zvolím
– lékaře, právníka,
umělce, obchodníka, dokonce i
žebráka, zloděje bez ohledu na jeho
talent, sklony i bez ohledu na
vlastnosti jeho předků“.
Pojednání o zvířecím chování
• V roce 1903 absolvoval
Universitu v Chicagu. Jeho
disertační práce „vzdělání
zvířete” obsahovala
experimentální výzkum na
vývoji bílé krysy =>
• 1. moderní vědecká kniha na
chování krysy
• V University v Chicagu
zůstal několik let a věnoval se
učením a chováním ptactva
Pozdější léta života
• V pozdějším životě se
zhoršovaly jeho vztahy
s dětmi a tak strávil zbytek
života sám na farmě
v Connecticutu. Watson
spálil veškeré dopisy a spisy,
čímž připravil historiky o
cenný zdroj pro pochopení
behaviorismu a Watsona
samého.
Behaviorismus
• je myšlenkový směr, v jehož centru zájmu stojí chování, jeho
pozorování a analýza. Psychologie podle pojetí behaviorismu je
čistě objektivní, experimentální přírodní věda.
• Jejím cílem je předvídání a ovládání chování. Klasický
behaviorismus představovaný například J.B. Watsonem vychází z
pokusu ruského fyziologa I.P. Pavlova.
• Vychází z předpokladu, že základním prvkem zkoumání v
psychologii má být pozorovatelné a měřitelné chování. Watson
požadoval, že správným vědecký přístup se omezuje na
zaznamenávání tělesných, muskulárních a fyziologických reakcí,
přičemž vědomí a mentální stavy považuje za odvozené a
nezachytitelné.
Výpisky z knihy
• - 9.1.1878 – 25.9.1958
• - americký psycholog
• - zakladatel behaviorismu (behavior – chování; tvrdí, že chování lze
vědecky zkoumat bez odkazu na vnitřní duševní stavy)
• - Díla: 1919 - Psychology from the standpoind of Behaviorist
1925 - Behavioris 1928 - Psychological care of intant and child
• „Dejte mi na výchovu tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z
každého z nich vychovám specialistu, jakého náhodně zvolím –
lékaře, právníka, umělce, obchodníka, dokonce i žebráka, zloděje
bez ohledu na jeho talent, sklony i bez ohledu na vlastnosti jeho
předků“.
• ZDROJ Z KNIHY : universum všeobecná encyklopedie,
psychologický slovník - Pavel Hartl a Helena Hartlová
http://www.zones.sk/studentske-prace/osobnosti-zivotopisy/5163-john-broadus-watson/
http://www.ssvp.wz.cz/Texty/Behaviorismus.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/John_B._Watson
http://cs.wikipedia.org/wiki/Behaviorismus
http://leccos.com/index.php/clanky/watson-,john-broadus

similar documents