EGAP - Asociace exportérů

Report
Evropa v krizi – role EGAP při
pojišťování exportu
Ing. Jan Procházka
14.11.2013
EGAP – partner českého exportu už 21 let
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
 pomáhá českému exportu od roku 1992
 100% vlastněná státem
 státní podpora exportu
 pojištěný export za více než 650 mld. korun
 řídí se mezinárodními pravidly
2
Počátek globální krize 2008 - 2009
„ Pro zmírnění dopadů krize musíme podpořit export “
Balíček protikrizových opatření 2008 - 2009
3
Protikrizová opatření 2008 -2009
Opatření na zmírnění negativních dopadů globálního
hospodářského útlumu v oblasti exportu:
 navýšení základního kapitálu ČEB na 4 mld. (z 2,95 mld.)
 navýšení pojistných fondů EGAP – dotace ze státního rozpočtu
1 mld. Kč
 pojistná kapacita EGAP v roce 2010 - 200 mld. Kč, v roce
2011 - 250 mld. Kč
4
Protikrizová opatření v oblasti exportu
 EGAP – snížení pojistné sazby u pojištění výrobního rizika o
30% - v souběhu s pojištěním vývozního úvěru o 50 %
 Zvýšení pojistného krytí EGAP u všech pojistných
produktů až na 99 % - komerční banky nenesly prakticky
žádné riziko
 Administrativně výrazně zjednodušený přístup při pojišťování
úvěrů na předexportní financování pro MSP
5
EGAP - pojistné krytí až 99 %
Reakce ostatních ECA´s: jen některé využily možnosti zvýšit
horní hranici pásma pojistného krytí:
 Itálie (SACE) – až 100 % krytí
 Švédsko (EKN) – až 100 % krytí
 Finsko (FINNVERA) – až 100 % krytí
 V. Británie (ECGD) – až 100 % krytí
6
A opravdu to zabralo?
 Komerční banky potvrdily, že bez zvýšení pojistného krytí by
velké projekty vůbec nemohly financovat
 Bez těchto opatření by objem pojištění klesl pod úroveň 2008
 Zvýšení pojistného krytí se týkalo 348 sjednaných pojistných
smluv v celkovém objemu pojištění 99,2 mld. Kč
 Poskytnuté podmínky pojištění byly ve srovnání se
zahraničními ECA´s jedny z nejlepších
7
Export, který by bez pojištění EGAP nevznikl
80
70
53
50
50
43.8
43
35.1
33.8
29.9
26.1
22.2
20.6
18.7
17
16.3
14.1 16.4
40
30
20
3.2 3.8 3.8
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2013/1.pol
Celkem 652 mld. Kč
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0
1993
mld. Kč
60
10
72.1
67.2
61.8
8
Export, který by bez pojištění EGAP nevznikl
To jsou čísla….co ekonomická
realita?
9
Export, který by bez pojištění EGAP nevznikl
Skupina
Autobus
Celkem kusů
Pojistná hodnota
4599
15 289 847 448
Drezíny
30
202 378 367
elektrárny
13
10 482 068 213
Letadla
22
1 027 629 817
Lokomotivy
10
33 073 819
Nákladní vůz
4219
13 153 013 839
Požární auto
16
35 179 200
Traktory
1547
618 000 413
Tramvaje
251
6 516 365 281
Trolejbus
991
1 906 152 527
(prázdné)
1
58 805 076 565
turbina
1
51 413 908
železn.vagony
50
1 206 429 520
turbína
85
4 868 537 145
9
961 781 730
důlní lokomotivy
10
Přínos EGAP pro českou ekonomiku….
 1 miliarda Kč pro EGAP = 1 743 pracovních míst*
 1 miliarda Kč pro EGAP = 12,5 mld. Kč pojistné angažovanosti*
 8,7 miliard Kč pro EGAP = pojištění exportu za více než 600 mld.Kč
 1 400 mld. Kč podpořeného vývozu vlivem multiplikačního efektu pojištění
 4 700 pojištěných obchodních případů
……je NEZPOCHYBNITELNÝ!
*zdroj:RIA,2010
11
….ale rizika pro stát stoupají!
280
260
240
220
200
•
(v mld. Kč)
180
160
140
Od 2009
razantní růst
– prorůstová
opatření
120
100
80
60
40
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
12
Export - dopady protikrizových opatření
 EGAP: pojištění rekordního objemu českého vývozu – pojistná
hodnota 68 mld. Kč = díky multiplikačnímu efektu podpořený
export za 127 mld. Kč
 Celkově export ČR v roce 2010: nárůst na 2 394 mld. Kč (+
20,4%)
 Čeští vývozci mohli setrvat na složitějších trzích (země SNS),
zatímco silné společnosti z ostatních vyspělých zemí tyto trhy
dočasně opustily
 Analýza NERV – back testing/ fiskální dopad
13
Teritoriální rozložení za rok 2010
Ostatní 19%
Rusko 20%
Vietnam 6%
Kypr 6%
Turecko 18%
Azerbájdžán
14%
Slovensko 17%
14
2010 - současnost
 Uvolnění hospodářské situace – postupný návrat ke
standardním pojistným podmínkám
 Ovšem…..
 Zachování trendu růstu objemu pojištění!
 Udržení rizika pod kontrolou – soupojištění,
komerční dozajišťování
15
Platná pravidla – EGAP a EU
 Pojištění se státní podporou nemůže zasahovat do sféry
běžného komerčního pojišťování vývozu
 Pojišťování v rámci zemí EU „hlídá“ Evropská komise
 Nedovolená státní pomoc a narušení hospodářské soutěže
 Vývoz do EU lze pojistit od EGAP pokud jde o dlouhodobé
transakce, projekty v rizikovějších sektorech a v zemích, kde
jsou slabší dlužníci
16
Pojistíme to, co komerční pojišťovny nepojistí
Tržně pojistitelné země
Krátkodobé úvěry
Střednědobé a
dlouhodobé úvěry
(nad 2 roky)
Tržně nepojistitelné
(rizikové) země
KUPEG
Atradius
Euler Hermes
Coface
EGAP
17
Krátkodobé pojišťování do vyspělých zemí
Upravuje Evropská komise („Short-Term-Communication“):
 Přesně charakterizuje tržní rizika v zemích EU, která
nemohou ECA´s pojišťovat, aby nenarušily soukromý
pojistný trh: Rizika kratší než dva roky ve všech zemích
EU
 Výjimku může stanovit Komise
18
Výjimky
1. Teritoriální výjimka – do konce roku 2013 – Řecko – vyňato
loni z oblasti tržní ekonomiky – může být krátkodobé pojištění
2. Možnost pojištění MSP v EU – individuální rozhodnutí
Komise:
 v dané zemi není dostatečná kapacita soukromého pojistného
trhu na pojišťování MSP do vyspělých zemí
 v letech 2008 – 2009 žádal i EGAP – neúspěšně – soukromé
pojišťovny EK potvrdily, že mají dostatečnou kapacitu i limity
 naopak uspěli Dánové, Belgičané a Maďaři
19
2012 – 1/5 pojištěného exportu do zemí EU
Rozložení pojištěného objemu za rok 2012
Celkem 72 mld. Kč
EU
18%
Ostatní svět
34%
Evropa mimo EU
48%
20
2012 – pojištěný export do 42 zemí
Ostatní (33 zemí pod 2
%)
13%
Ukrajina
2%
Turecko
2%
Ázerbájdžán
10%
Bulharsko
8%
Předexportní
financování (ČR)
5%
Srbsko
12%
Francie
4%
Gruzie
3%
Indie
10%
Rusko
31%
21
2013 – nárůst pojištěného exportu mimo
Evropu
Rozložení pojištěného objemu za rok 2013 (k 31.10.)
Celkem 55,594 mld. Kč
EU
19%
Ostatní svět
60%
Evropa mimo EU
21%
22
EGAP – bereme na sebe vaše rizika
 pojištění od EGAP = nulová váha rizika
 výhodnější půjčky od bank
 prověříme vaše zahraniční partnery
 jistota zaplacení pohledávek/faktur
 pojistíme pohledávky už od 100.000 korun
 bezpečný export
23
Jsme tu i pro malé a střední podniky
Balíček produktů pro MSP
 zjednodušení pojistného procesu v EGAPu
 snížení počtu předkládaných podkladů na EGAP
 zkrácení lhůty pro zpracování analýzy
 zkrácení lhůty např. pro výplatu pojistného plnění
24
24
Pojistíme to, co komerční pojišťovny nepojistí
Tržně pojistitelné země
Krátkodobé úvěry
Střednědobé a
dlouhodobé úvěry
(nad 2 roky)
Tržně nepojistitelné
(rizikové) země
KUPEG
Atradius
Euler Hermes
Coface
EGAP
25
Mezera na trhu pojištění
EGAP nesmí pojistit rizika kratší než 2 roky
Ale: komerční pojišťovny mívají problém s pojištěním single
risk
 Podnikatel chce pojistit 1dodávku jedné firmě do Německa –
komerční pojišťovna nepojistí, EGAP nesmí pojistit
 Výjimku by mohla udělit EK (téměř neprůchodné, nyní nemá
nikdo)
 Ideálním řešením by byla forma „bianco checku“ – když
odmítne/selže komerční sektor, může pojistit EGAP
 Zákaz pojistit rizika kratší než 2 roky platí i pro zajištění
pohledávek!
26
Spolupráce s komerčními pojišťovnami
Spolupráce EGAP a komerčních hráčů:
 Využití analýz od komerčních pojišťoven
 Společné edukativní semináře
 Marketing cílený na oblast MSP a na teritoriální a komerční
rizika
 Dozajišťování – objem i délka pojištění
27
EGAP – bereme na sebe vaše rizika
Série seminářů pro exportéry:
 V letošním roce se zúčastnilo seminářů EGAP (případně akcí
pořádaných ve spolupráci s bankami či CzechTrade) téměř 400
exportérů
 Do konce roku bude ještě cca 10 vzdělávacích seminářů
www.egap.cz/seminare
28
Nové trhy – nové možnosti
 EGAP pomáhá exportérům dostat se na nové trhy
 Je proaktivní v oblasti mezinárodní spolupráce
 V letošním roce uzavřel smlouvy s partnerskými ECA´s např. z
USA, Ruska, Turecka, Řecka, Thajska, Malajsie, Portugalska
 V říjnu 2013 byl EGAP zvolen na dva roky do Řídícího výboru
Bernské unie
29
29
Smlouva s US-EXIM – výhoda pro export do LA
30
Možnosti spolupráce s Indií
31
EGAP je tu pro vás
•
Experti na teritoriální i odvětvové analýzy
•
Kontakt se zahraničními pojistiteli
•
Dostatečná pojistná kapacita
•
Pojistíme politická i komerční rizika
•
Máme zkušenosti s projekty ve více než 100 zemích
32
Děkuji Vám za pozornost
Jan Procházka
[email protected]
222 842 000
33

similar documents