Habituace závratí

Report
Nemedikamentózní léčba závratí,
habituace závrativých stavů
MUDr. Martin Kučera
ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch
Rychnov nad Kněžnou
www.hlascentrum.cz
Jaké jsou možnosti?
• Pro vybrané diagnózy jasně dané postupy
1. Polohovací manévry u BPPV - Apley/Semontův manévr(zadní k.)
- grilovací manévr (later.k.)
- Vannucchi-Asprellúv manévr (přední)
2. Vertebrpg. etiol - rhb …..???
• Chronické závratě různé, nejisté nebo smíšené etiologie
1. Habituace
2. Psychoterapie
Habituace závratí
• Habituace - adaptace na zvýšenou zátěž bez ohledu na
přítomnost nebo nepřítomnost patologie
• Složky habituace vertiga - adaptace rovnovážného
aparátu
- zmírnění strachu z pádu
Habituační cviky
Podstata - postupná zátěž, vždy do začátku pocitu závratě
- sledování pohybu, pohyb hlavy, pohyb těla, stoj,
chůze
Úrovně zátěže:
postura/poloha - leh, sed, stoj - široká baze
- úzká baze
tempo - od pomalého k rychlému
kontrola zraku - otevřené oči
- zavřené oči
podložka - tvrdá
- měkká
Pády
Zátěž: vzdálenost od zdi
šíře stoje
kontrola zraku
měkkost podložky
Pozor: necvičit s pohybem
hlavy při závrati z postižení
krční páteře
Kasuistika: muž 46 let
Od IX-X/ 2010 recid. cca desítky min. trvající závratě, odeznění po ulehnutí. Od poslední silné ataky trvale pocit
jako "na vodě". Stav se horší ve velkém prostoru a při zavřených očích, zrychlením chůze.
Hospit. Na neurol. klin. – nález včetně CT v mnormě. ORL konzil. závěr susp. neurinitis vestib.
V minulosti potíže s bolestí hlavy ve spáncích.
XI/10 Perif. vestib. sy - možný stav po proběhlé vestib. neurinitidě, jen nesedí do dg. prodromy krátkých závratí.
Vestib. vyš.- L labyrint s areflexií
Th.: Nácvik habituačních cviků na závrať + nácvik pádů (Cviky s pohybem hlavy nelze – bolesti hlavy při pohybu
hlavou....cvičeny jen pády o široké bazi...postupně zúžení a zvětšování odstupu. )
Doporučena RHB.
XII/10 Odezněly bolesti hlavy při pohybu po RHB
Th.: 1. Ve stoji, otevřené oči sledují pohyb - široká následně úzká baze + měkká podložka.
2. Zavřené oči-tvrdá podložka a široká baze - pomalé změny pohybu hlavou, postupně přidávat tempo, po
zvládnutí tempa zužovat bazi a následně měkká podložka.
3. Pády jen při zavřených očích
I/11
Výrazný pokrok, zvládá běžnou chůzi, změny směru pohledu na tvrdé i měkké podložce, pády v prostoru.
Problém dělá větší prostor nutná fixace zraku na něco.
Th: 1. Pády vynechány
2. Stoj na jedné noze + pomalého natáčení trupu do stran (opřít o sebe nohy)
3. Chůze podél zdi - A/ s fixováním pohledu na zeď,
B/ jen s periferním pohledem na zeď
C/ zvětšovat odstup od zdi a to samé.,
II/11
Chůze při zavřených očích pomalá, nejistá, výkyvy do stran. Chůze při otevřených očích jistá v místnosti.
Pohyb ve velkém prostoru - bez potíží. Pobyt na balkónu nedělá problém.
Th.: 1. Nácvik chůze - zavřené oči ve známem prostoru - opakovaně přejít pomalu s krátkou zrakovou kontrolou a
postupně zrychlovat chůzi a zkracovat dobu a četnost zrakové kontroly
2. Nácvik přechodu známého prostoru se zavřením očí (jen představa daného prostoru) - zrychlovat
3. Nácvik přechodu známého prostoru s přesně danou a orientovanou překážkou - nejprve použít krátké
zrakové kontroly , následně bez ní.
4/11
V současné době bez potíží. Zvládá i jízdní kolo.
Vyšetření v nemocnici Na Homolce, kde MR s angiograf. a nález cévní kolize v oblasti n. VII a VIII vlevo. Je zde
úvaha o souv. s daným, postižení, zvažován gamanůž. V současné době je ale bez potíží, sluch se nehorší, ušní
šelest nemá, postižení n. faciál. nemá.

similar documents