URBANIZAM 1 individualna analiza bloka

Report
Profesor: dr Katarina Jevtić Novaković
Student: Ivana Simić 213/12
P-P+2
P+2-P+5
>P+5
SPRATNOST BLOKA U %
>P+5
P+2-P+5
P-P+2
15%
25%
60%
Spratnost bloka je raznolika. Razlikujemo objekte spratnosti P-P+2,
P+2-P+5 i objekte spratnosti veće od P+5. Objekti su pretežno niski,
najviše spratnosti P+1.
MODEL PRETEŽNE NAMENE OBJEKATA U BLOKU:
stambeni
komercijalni
javni
NAMENA POVRSINA BLOKA U %
JAVNI
KOMERCIJALNI
3%
10%
87%
STAMBENI
NAMENA OBJEKATA
NAMENA OBJEKATA JE PRETEŽNO STAMBENA, STAMBENI
OBJEKTI SU UGLAVNOM STARE GRADNJE. KOMERCIJALNIH
OBJEKATA IMA MALO I NALAZE SE NA SAMOM RUBU BLOKA,
NA STRANI BLOKA KOJA JE OKRENUTA ULICI VOJISLAVA ILIĆA.
JAVNIH OBJEKATA IMA NAJMANJE I TO SU KATOLIČKA CRKVA
SVETOG ANTUNA I VRTIĆ U POP STOJANOVOJ
ULICI.
MODEL BLOKA SA PRIKAZANIM REALNIM STANJEM
 Blok
je ograničen sa 4
ulice i to:
 Pop Stojanovom ulicom
 Bregalničkom ulicom
 Kajmakčalanskom ulicom
 Žičkom ulicom
ULICA
Pop Stojanova
Bregalnička
Kajmakčalanska
Žička ulica
J
D
J- jednosmerna
D- dvosmerna
I- prvog reda
II- drugog reda
I
II
POP STOJANOVA ULICA
poprečni profil
JEDNOSMERNA ULICA
ULICA II REDA
ULICA SA DRVOREDOM
Pop Stojanova ulica
BREGALNIČKA ULICA
poprečni profil
JEDNOSMERNA ULICA
ULICA II REDA
ULICA BEZ DRVOREDA
Bregalnička ulica
KAJMAKČALANSKA ULICA
poprečni profil
JEDNOSMERNA ULICA
ULICA II REDA
ULICA BEZ DRVOREDA
Kajmakčalanska ulica
ŽIČKA ULICA
poprečni profil
DVOSMERNA ULICA
ULICA I REDA
ULICA SA DRVOREDOM
Žička ulica
IZGLED 1- BREGALNIČKA ULICA
IZGLED 2 - KAJMAKČALANSKA ULICA
IZGLED 3- POP STOJANOVA ULICA
IZGLED 4- ŽIČKA ULICA
FASADE
Jedan od očiglednih problema ovog
bloka je dotrajalost fasada. Od svih
objekata koji čine ovaj blok, 85%
ima fasadu kojoj je neophodna rekonstrukcija. Ovaj problem utiče kako
na estetiku bloka, tako i na bezbednost
prolaznika zbog fasada koje se ruše.
D
S
L
PARKING:
• GUSTA NASELJENOST
+
=
• NEDOVOLJNO
PARKING MESTA
• PROBLEM
Parking mesta su veliki problem ovog bloka. Velika gustina naseljenosti
i nedostatak parking mesta i garaža, uslovili su pojavu nepropisnog
parkiranja, samim tim i neupotrebljivost trotoara za pešake, kao i
nebezbedan prolazak kroz ulice koje su same po sebi uske i bez
parkiranih automobila.
STAROSNE GRUPE IZABRANOG BLOKA
0-18god
23%
18-50god
37%
>50god
40%
CENA
NOVOGRADNJE
1400-2200€
CENA
STAROGRADNJE
900-1500€
Kako bi se poboljšali uslovi za život u ovom bloku,
potrebno je rešiti neke od navedenih problema ovog
bloka. Pre svega, blok se mora očistiti od bespravno
izgrađenih objekata koji zauzimaju veliki deo parcela
koje se mogu iskoristiti za poboljšanje karakteristika
samog bloka, kao i dotrajalih ruiniranih objekata.
Pored toga, neophodno je i obaviti rekonstrukciju
fasada, uključujući i terase koje se obrušavaju na prolaznike.
REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U %
OBNOVLJENI
42%
43%
SRUŠENI
SOLIDNI
15%
OBJEKTI ZA RUŠENJE

similar documents