Pre*o je more slané?

Report
Mgr. Dana Zajícová
PREČO JE MORE SLANÉ?
AKÝ JE ROZDIEL MEDZI OBRÁZKAMI?
púšť
prales
KTORÉ ZVIERA VYDRŽÍ NAJDLHŠIE BEZ VODY?
Ťava – 45 dní
Ako dlho vydrží bez vody človek?
 Načo potrebujeme pri svojom živote a pre svoj
život vodu?
 Odkiaľ pochádza voda?
 Učebnica strana 12, obrázok Obsah vody v
prírode.

POZOROVANIE
Pomôcky: kapustný alebo šalátový list, plastová
fólia.
 Postup: kapustný list obaľte plastovou fóliou a
na druhý deň pozorujte, čo sa stane.
 Výsledok?

Voda, ktorá steká do potokov, riek a jazier sa
nazýva POVRCHOVÁ VODA.
 Voda, ktorá vsiakne do zeme sa nazýva
PODZEMNÁ VODA.
 Povrchová voda aj podzemná sa nazýva sladká.
Tá sa vlieva do mora, vzniká morská voda,
ktorá je slaná.

POVRCHOVÁ VODA
potok
rieka
jazero
KOĽKO PERCENT ZEMSKÉHO POVRCHU
POKRÝVA VODA?
POKUS
Pomôcky: nádoba, soľ, voda, varič, lyžica.
 Postup: rozpustite soľ vo vode, prikryte nádobu
a dajte ju ohrievať na varič. Chvíľu počkajte a
zlejte vodu z pokrievky na lyžicu. Ochutnajte.
 Výsledok? Je voda slaná?

Mení sa množstvo vody na zemi?
 Je voda súčasťou rastlín a živočíchov?
 Je možný život bez vody?

PROJEKT
Do malých umytých fľaštičiek naberte vodu z
rôznych miest. Pozorujte ich niekoľko dní. Čo sa
s nimi deje?
 Výsledok?

POMÔCKY NA BUDÚCU HODINU
Plastelína
 Pohár – do dvojice
 Pôda (hlina) – do dvojice
 Lupa – do dvojice


similar documents