Rozpočet hl. m. Prahy 2015

Report
Rozpočet hl. m. Prahy 2015
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
3. 2. 2015
RHMP
Celkový přehled
• příjmy
– daňové
– nedaňové
– přijaté transfery
• výdaje
– běžné (bez MČ)
– běžné (MČ)
– kapitálové
• financování
42,1 mld. Kč
40,4 mld. Kč
0,5 mld. Kč
1,2 mld. Kč
51,7 mld. Kč
39,9 mld. Kč
4,2 mld. Kč
7,5 mld. Kč
9,6 mld. Kč
Třídění dle rozpočtových kapitol
běžné výdaje
01 – Rozvoj obce
kapitálové výdaje
353 mil. Kč
188 mil. Kč
1 660 mil. Kč
1 280 mil. Kč
03 – Doprava
16 820 mil. Kč
3 250 mil. Kč
04 – Školství, mládež a sport
10 229 mil. Kč
410 mil. Kč
05 – Zdravotnictví a soc. oblast
1 467 mil. Kč
380 mil. Kč
06 – Kultura a cestovní ruch
1 413 mil. Kč
200 mil. Kč
07 – Bezpečnost
2 121 mil. Kč
90 mil. Kč
08 – Hospodářství
485 mil. Kč
560 mil. Kč
09 – Vnitřní správa
3 229 mil. Kč
891 mil. Kč
*6 387 mil. Kč
280 mil. Kč
02 – Městská infrastruktura
10 – Pokladní správa
* vč. 4 233 mil. Kč finančních vztahů a dotace ze státního rozpočtu pro MČ
Běžné výdaje
• meziroční nárůst
1 956 mil. Kč
– Dopravní podnik
– dotace Min. školství
– zdravotnictví a soc. oblast
– Městská policie
– evropské fondy
– sportovní granty
– veřejné osvětlení
– Institut plánování a rozvoje
1 010 mil. Kč
268 mil. Kč
168 mil. Kč
161 mil. Kč
156 mil. Kč
48 mil. Kč
- 14 mil. Kč
- 145 mil. Kč
Kapitálové výdaje
•
•
•
•
•
•
•
•
Tunelový komplex Blanka
1 547 mil. Kč
Strahovský tunel, 2. stavba
421 mil. Kč
příprava stavby trasy D metra 625 mil. Kč
příprava rek. Libeň. mostu
80 mil. Kč
nová vodní linka ÚČOV Praha 567 mil. Kč
protipovodňová opatření 228 mil. Kč
areál Výstaviště Holešovice
111 mil. Kč
Zdravot. záchranná služba
133 mil. Kč
Kapitálové výdaje
•
•
•
•
•
•
•
•
školy a školská zařízení
technická vybavenost MČ
příprava rek. Šlechtovy rest.
výstavba parku U Čeňku
cyklistické stezky
bezpečnost silnič. provozu
veřejný prostor
projekt Praha bez bariér
446 mil. Kč
808 mil. Kč
30 mil. Kč
28 mil. Kč
30 mil. Kč
30 mil. Kč
46 mil. Kč
45 mil. Kč
Financování
•
•
•
•
dotace Min. školství
úspora minulých let
dluhová služba (čistá)
rezerva na dluhovou službu
8 396 mil. Kč
2 500 mil. Kč
795 mil. Kč
500 mil. Kč
ROZPOČET SESTAVEN JAKO PŘEBYTKOVÝ
• převody z roku 2014
4 641 mil. Kč
Celkový přehled vč. převodů
• příjmy
– daňové
– nedaňové
– přijaté transfery
• výdaje
– běžné (bez MČ)
– běžné (MČ)
– kapitálové
• financování
42,1 mld. Kč
40,4 mld. Kč
0,5 mld. Kč
1,2 mld. Kč
56,3 mld. Kč
40,9 mld. Kč
4,2 mld. Kč
11,2 mld. Kč
14,2 mld. Kč
Městské části
• finanční vztahy 2014
• finanční vztahy 2015
3 404 mil. Kč
3 550 mil. Kč
výpočtový model meziročně zachován, zvýšen min.
dotační vztah na 2 500 Kč/ob. a současně použit
princip min. celkové výše pro jednotlivou MČ na
úrovni roku 2014
• rezerva výnosů z hazardu
• rezerva běžných výdajů
• rezerva kapitálových výdajů
230 mil. Kč
150 mil. Kč
150 mil. Kč
fond Rozvoje sociálního bydlení
• evidence příjmů z privatizace bytových domů
• cílem rozvoj a zkvalitnění sociálního bydlení a
také pobytových kapacit sociálních služeb
• v květnu 2015 budou předloženy kompetence
pro použití fondu a podmínky jeho správy
• zejm. - výstavba objektů a kapacit
- modernizace a rekonstrukce
- přestavby objektů; údržba, opravy
• fond zřizován 1. 3. 2015, objem až 1,7 mld. Kč
Rozpočet hl. m. Prahy 2015
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
3. 2. 2015
RHMP

similar documents