EDUKACJA BEZ GRANIC - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza

Report
EDUKACJA BEZ GRANIC –
KOŁO PLASTYCZNE – ORIGAMI
Bogumiła Ślęczka
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W PRZEBIECZANACH
EDUKACJA BEZ GRANIC –
KOŁO PLASTYCZNE – ORIGAMI
• W ramach projektu „Edukacja bez granic” realizowane są zajęcia
kreatywne – koło plastyczne - dla uczniów klas IV - VI. Zajęcia odbywają
się w piątki. W 2011 roku uczestniczyło w zajęciach osiem osób, wszyscy
zakończyli projekt wraz z ukończeniem szkoły. W roku szkolnym 2011/12
kolejnych ośmioro uczniów korzysta z zajęć.
• Głównym celem koła jest zapoznanie uczestników z techniką ORIGAMI.
Poznają oni zarówno origami płaskie jak i przestrzenne z podstawowym
modułem chińskim. Ponadto uczniowie mają możliwość „ malowania igłą”
czyli wypełniania kanwy haftem oraz tworzenie makramy.
• Na zajęciach uczniowie rozwijają wyobraźnię i aktywność twórczą,
zdolności plastyczne indywidualne, doskonalą umiejętność koncentracji
uwagi na wykonywanym działaniu. Kształtują umiejętność opracowania
i ukończenia własnego projektu, przewidywania kolejnych czynności,
radzenia sobie z doborem narzędzi, technik i materiałów.
EDUKACJA BEZ GRANIC –
KOŁO PLASTYCZNE – ORIGAMI
• Niezwykle sprawnie poradzili sobie z orgiami płaskim oraz przestrzennym –
tu zbudowali na bazie modułu chińskiego ważkę, skorpiona, łabędzia,
kurczaka, koszyk wielkanocny, Hello Kity, zająca, rybę, węża, pawie,
bałwanka, Mikołaja, dzbanki, kwiaty.
• Równie głęboko zaangażowali się w wykonywanie haftu – wypełnianie
kanwy – czyli malowanie igłą, zapoznali się z techniką wykonywania
makramy.
• Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do wzrostu wiedzy uczniów na
temat orgiami płaskiego i modułowego oraz bardzo dobrego opanowania
umiejętności wykonywania figur przestrzennych z orgiami oraz
wypełniania kanwy muliną. Dzięki twórczości plastycznej uczniowie mięli
szansę wyrażania własnych emocji i przeżyć, rozwinęli twórcza inicjatywę,
pomysłowość i wiarę we własne siły. Poprzez aktywność plastyczną
nauczyły się wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.
Jak powstają papierowe skorpiony i ważki
Koło plastyczne w trakcie zajęć ORIGAMI . Technika orgiami „pochłonęła” uczniów
całkowicie, często nie mogląoni oderwać się od pracy nie dokończywszy jej - stąd
niejednokrotnie dwugodzinne zajęcia przedłużałją się do trzech godzin.
Zaczarowany papierowy świat – skorpiony, ważki i łabędzie
A to już gotowe prace uczniów Koła Plastycznego
Zaczarowany papierowy świat – skorpiony, ważki i łabędzie
A to już gotowe prace uczniów Koła Plastycznego
I znów tworzymy nowe prace
Koło plastyczne w trakcie zajęć ORIGAMI
Zaczarowany papierowy świat – BAŁWANEK, MIKOŁAJ, WĄZ, FLAKON
PRACE KOŁA PLASTYCZNEGO
A TO WYSTAWA NASZYCH PRAC
PRACE KOŁA PLASTYCZNEGO
Zaczarowany papierowy świat – MIKOŁAJE, KWIATEK, ŁABĘDZIE I PAW
PRACE KOŁA PLASTYCZNEGO
Zaczarowany papierowy świat – BAŁWANKI, MIKOŁAJE, HELLO KITY
PRACE KOŁA PLASTYCZNEGO
Zaczarowany papierowy świat – BAŁWANKI, MIKOŁAJE, HELLO KITY
PRACE KOŁA PLASTYCZNEGO
Zaczarowany papierowy świat – PAWIE, SKORPION, WAŻKA, WĄŻ
PRACE KOŁA PLASTYCZNEGO
WYSTAWA PRAC KOŁA PLASTYCZNEGO
Zaczarowany papierowy świat

similar documents