Zaštita izuma patentom

Report
Zaštita izuma patentom
ip4inno
Program
• Patent – definicije i zahtjevi
• Patentni dokument
• Postupak zaštite patentom
• Patentne strategije
• Prikaz slučaja
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
2
Patenti
Definicije i zahtjevi
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
3
Što je patent?
Može se reći da je to:
• Sporazum između izumitelja i
društva
Alternativna definicija (pravna):
• Patent je isključivo pravo na
komercijalno iskorištavanje
izuma u navedenoj zemlji.
Zaštita traje do 20 godina
•
Patent je pravo na zabranu
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
4
Pravo na zabranu
Patent zabranjuje ostalima da komercijalno:
– proizvode, prodaju, rade, koriste, uvoze i posjeduju izum
ali…
…patent se ne odnosi na:
– radnje vezane uz nekomercijalne svrhe;
– radnje vezane uz eksperimentalne svrhe;
– radnje vezane uz komercijalnu proizvodnju nositelja prava ili treće
strane po odobrenju nositelja;
– pojedinačnu proizvodnju medicinskih pripravaka u ljekarnama.
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
5
Patentna prava ili kršenje prava
Primjer
Tvrtka Y
Proizvod npr.
zubna pasta
20 godina
a+b+c+
d
Tvrtka X ne smije proizvoditi
proizvod (a+b+c+d) bez dozvole
tvrtke Y
a+b+c
a+b
ip4inno
Tvrtka Y ne smije proizvoditi
proizvod (a+b+c+d) bez dozvole
tvrtke X
Tvrtka X
Osijek, prosinac 2011
6
Što je izum?
•
Tehnički sadržaj koji određuje odnos
između tehničkih značajki i tehničkog
učinka
• Mora biti ponovljiv
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
7
Patentibilni izum mora biti:
• Industrijski primjenljiv
• Nov / novost
• U određenoj mjeri različit od onoga što
je već poznato = inventivna razina
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
8
Što se može patentirati?
• Proizvod
• Uređaj za izradu proizvoda
• Postupak izrade proizvoda
• Upotreba proizvoda
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
9
Što se ne može patentirati?
•
Računalni programi
•
Kirurški postupci i postupci liječenja
•
Matematičke metode
•
Upute za obavljanje poslova
•
Otkrića
•
Estetske tvorevine
•
Nove biljne ili životinjske vrste
•
Izumi čije bi komercijalno iskorištavanje bilo
u suprotnosti s javnim poretkom ili moralom
(npr. sprave za mučenje)
•
Ljudsko tijelo i bilo koji njegov nerazdvojivi
dio
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
10
Industrijska primjenljivost
• Izum mora imati najmanje
jednu praktičnu svrhu i mora
biti ponovljiv
• Nema procjene kvalitete ili
ekonomskih čimbenika!
• Bitne su samo tehničke
značajke
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
11
Novost
• Novost: Cilj, globalni zahtjev
• Nov u odnosu na ono što je poznato
prije datuma podnošenja prijave
• Poznato = općenita dostupnost preko
pisanih tekstova, usmenih materijala
(predavanja, itd.), upotrebe, itd.
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
12
Inventivna razina
Značajno se razlikovati =
Inventivna razina =
Nije očigledno osobi vještoj u struci
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
13
Patentni dokument
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
14
Patentni dokument
• Opis
– Opći dio
– Specifični dio
• Patentni zahtjevi
• Sažetak
• Crteži
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
15
Sastav patenta
Naziv
Crteži
1.
Naziv
2.
Opis – opći dio
– Na što se patent odnosi
– Prethodno stanje tehnike, nedostaci
– Svrha i prednosti izuma
– Načini na koje se postižu prednosti moraju odgovarati patentnim
zahtjevima
– način upotrebe, pomoću kojeg se opisuje kako se postiže inventivni
učinak
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
16
Sastav patenta - nastavak
3.
4.
5.
Opis – specifični dio, i slike ako ih ima
– Detaljni tehnički opis sa specifičnim objašnjenjima pojedinih izvedbenih
varijanti s upućivanjem na slike ako ih ima
Patentni zahtjevi
– Nezavisni patentni zahtjev/i
uređaj
postupak
upotreba ...
proizvod
– Zavisni patentni zahtjev/i
Sažetak
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
17
Patent i poslovanje
Je li moj izum nov?
Što je stanje tehnike?
Koja rješenja već postoje?
Tko mi je konkurencija,
Ili potencijalni partner
i čime se oni bave?
Smijem li koristiti ili
kršim nečiji patent?
Što se događa u
određenom polju tehnike?
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
18
Poveznice
• www.epo.org (Europski patentni ured)
• www.wipo.int (Svjetski organizacija za intelektualno
vlasništvo)
• www.uspto.gov/patft/ (Ured za patente i žigove SAD-a)
• www.espacenet.com (Europska mreža baza patentnih
podataka)
• www.dziv.hr (Državni zavod za intelektualno vlasništvo)
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
19
SLUČAJ
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
20
Øvelse
Patentniranje reflektirajuće
biciklističke vrpce
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
21
Reflektirajuća vrpca
1.
2.
3.
4.
Opišite konstrukciju vrpce.
Što je novo – u usporedbi s poznatim vrpcama.
Ako je novo – što je patentibilno ?
Napišite patentni zahtjev
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
22
Primjer patentnog zahtjeva
Biciklistička kvačica ili
vrpca koja sadrži
izduženu savitljivu
košuljicu naznačena
time da ima opružno
djelovanje košuljice,
koja bez vanjskih
utjecaja držu vrpcu
zamotanom u
cilindričnom obliku s
preklopljenim
krajevima.
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
23
Prethodno stanje tehnike
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
24
Reflektivna biciklistička vrpca
Izum:
Reflektirajuća biciklistička vrpca
Stanje
tehnike 1
Stanje
tehnike 2
Tehničke značajke:
US 4 825 475
DE 28 01 655
+
+
Biciklistička kvačica ili vrpca
Savitljivi rukavac
+
Ugrađeno opružno djelovanje
+
+
Savija se vanjskim djelovanjem
+
+
Preklopljeni krajevi
+
+
+
+
Tehničko djelovanje:
Obuhvaća ruku ili nogu
Prikopčava se bez pomoćnih sredstava
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
+
25
Odluka patentnog ureda
Izum:
Novost:
Da
Ne

Prijava
se odbija
Molimo napišite drugi patentni zahtjev,
ako želite zaštititi vaš proizvod.
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
26
Ponovljena procjena
Ima li izum i dalje nekakvih patentibilnih značajki?
• Provjera razotkrivenih materijala:
– Smatra li izumitelj da su to relevantne tehnike?
– Problemi/nedostatci razotkrivenih rješenja u usporedbi s izumom.
• Ima li ikakvih značajki izuma koje je patentni ured
previdio?
• Razrada odgovora. Promjene u prijavi, objašnjenje
odnosa izuma prema razotkrivenom materijalu
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
27
Primjer zahtjeva
1. Biciklistička kvačica ili vrpca koja sadrži izduženu savitljivu
košuljicu naznačena time da ima opružno djelovanje
košuljice, koja bez vanjskih utjecaja držu vrpcu zamotanom u
cilindričnom obliku s preklopljenim krajevima
2. Biciklistička kvačica ili vrpca prema zahtjevu 1 naznačena time
da ima opružno djelovanje jezgre od bistabilnog opružnog
materijala koji omogućuje vrpci da bude stabilna u raširenom
stanju.
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
28
Ponovljena procjena
Izum:
Reflektirajuća biciklistička traka
Stanje
tehnike 1
Stanje
tehnike 2
Tehničke značajke:
US 4 825 475
DE 28 01 655 02
+
+
Kvačice
+
Savitljivi omotač
Sama se zatvara u zavijeno stanje
Omotač s jezgrom od bistabilne vrpce
+
Reflektirajuća vanjska strana
Velur na unutrašnjoj strani
Tehničko djelovanje:
Obuhvaća ruku ili nogu
+
Prikopčava se bez pomoćnih sredstava
+
Stabilna u reširenom položaju
ip4inno
Osijek, rujan 2011
29
Odluka patentnog ureda
Izum:
Novost:
Da
Da

Priznanje patenta
ip4inno
Osijek, prosinac 2011
30
HVALA NA PAŽNJI
ip4inno

similar documents