ADHD - binek.eu

Report
„ADHD jest prawdziwym zaburzeniem, rzeczywistym
problemem, a często poważną przeszkodą.
Może złamać serce i zszargać nerwy.”
Russell Barkley
ADHD
Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi
(attention deficit hyperactivity
disorder)
Karolina Sobol
Wydział Lekarski I
Model Barkley’a
Deficyt hamowania
reakcji
Zaburzenie cz.
psychicznych
Brak samokontroli/
zaburzenie sterowania
zachowaniem
Objawy ADHD
Nadruchliwość
Zaburzenia
koncentracji
Nadmierna
impulsywność
Objawy
Na lekcjach Artur często
nie słyszy poleceń lub je
zapomina
Potrafi wyjść do szkoły bez
tornistra i zgubić rower
Zbadaliśmy mu słuch, bo
nie reagował na polecania
Nie kończy zadań - w
domu musimy
nadrabiać pracę z lekcji
Pojawiające się bodźce
- hałas- odwracają jego
uwagę, pracując szybko
się nudzi
Zaburzenia koncentracji
•
•
•
•
•
Zaburzenie selektywności
Zaburzenie trwałości
Zaburzenie podzielności
Zaburzenie przerzutności
Zaburzenie
przeszukiwania
• Niekończenie zadań
• Krótkie „skupianie się”
• Niemożność oderwania
się od ciekawej czynności
• Niesłuchanie poleceń
Stale manipuluje przy
piórze, rozkręca
wymienia wkład
Wierci się podczas
odrabiania lekcji,
wygląda przez okno
Chodzi po mieszkaniu
bez celu i wszystkim
mówi, że się nudzi
Już w przedszkolu
wszędzie go było pełno inne dzieci słuchały
bajki a on turlał się po
dywanie
Nadruchliwość
Nadmierna ruchliwość, niezwiązana z
konkretnym celem, zadaniem - irytująca i
dokuczliwa dla otoczenia.
Nadruchliwość
Kłopoty z
pozostawaniem
w miejscu
• Chaotyczne bieganie
• Chodzenie po meblach
• Ciągłe podskakiwanie
Niepokój w
obrębie miejsca
siedzenia
• Wiercenie się na krześle
• Obgryzanie paznokci
• Manipulowanie przedmiotami
• Rysowanie
Nadmierna
gadatliwość
Najpierw coś zrobi a
potem pomyśli
Na stoku zaczęła
zjeżdżać zanim
instruktor skończył
mówić
Nadmierna impulsywność
• Działanie bez
zastanowienia
• Nie przewidywanie
konsekwencji
• Słabsze uczenie się na
błędach
• Wykonywanie zadań bez
doczytania
instrukcji/polecania
• Kłopoty z czekaniem na swoją
kolej
• Wtrącanie się do rozmowy
Inne objawy
• Nadwrażliwość
• Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu
relacji społecznych
• Objawy zależne od sytuacji - zaangażowania
uwagi mimowolnej
„Osoby z ADHD nie mają za dużo impulsywności,
nadruchliwości, żywiołowości, zainteresowania
otoczeniem. Mają raczej za mało możliwość
hamowania dochodzących do nich bodźców czy
nowych pomysłów.”
Diagnoza
I sesja
• Wywiad dot.
problemu
• Wywiad dot. innych
problemów psych.
• Wywiad dot. ch.
somatycznych
• Wywiad rodzinny
• Wywiad rozwojowy
• Rozmowa z
dzieckiem
Badania/konsultacje
•
•
•
•
•
•
•
Iloraz inteligencji
Badanie uwagi
Badanie - dysleksja
B. pediatryczne
B. neurologiczne
Opinia ze szkoły
B. psychiatryczne
II sesja
• Kwestionariusze
diagnostyczne
• Rozpoznanie
• Plan terapeutyczny
na piśmie
• Leczenie
farmakologiczne
Leczenie farmakologiczne
Metylofenidat
- Concerta
Atomoksetyna
- Strattera
•
•
•
•
L. psychostymulujacy
ES=0,9-1.0
Działa przez 4-12 h
d.n. - kłopoty ze snem, spadek apetytu
•
•
•
•
Inhibitor wychwytu zwrotnego adrenaliny
ES=0,6-0,7
Pełna skuteczność po 4-6 tyg.
d.n. - zab. żołądkowo-jelitowe, zawroty głowy,
zmiany nastroju, uszkodzenie wątroby
Leczenie - terapia
•
•
•
•
•
Trening zastępowania agresji
Trening umiejętności społecznych
Terapia behawioralno - poznawcza
Warsztaty dla rodziców
Modyfikacja zachowań w domu i szkole
Cel leczenia
• Zapobieganie wystąpieniu powikłań
• Funkcjonowanie dziecka na poziomie
rówieśników
Domowa instrukcja ADHD
Obserwuję
niepożądana
zachowanie
Przypominam
zasadę/ wydaję
polecenie jeszcze raz
Dziecko wróciło do
czynności
Pozytywne
wzmocnienie pochwała
Dziecko odmawia
wykonania czynności
Wyciągnięcie
konsekwencji
Koncentracja
Skracanie czasu
zadań
Przywoływanie
uwagi
Usuwanie
bodźców
•
•
•
•
• Ciekawe zadania
• Powtarzanie
poleceń
• Pukanie w stół
• Technika pustego
biurka
• Wyłączenie
telefonu/tv
• Zamknięcie okna
Przerwy
Jedna rzecz na raz
Listy
Krótkie polecenia
Nadpobudliwość - regulacja
niespokojnej rzeki
Nadruchliwość
Akceptacja
pewnych
zachowań
Sport
Pozwolenie na
nieuciążliwy
ruch
Przypominanie
zasad
Przewidywanie
niebezpiecznych
sytuacji
Nadmierna
impulsywność
Graficzne
przypominajki
Powtarzanie
poleceń
Domowa instrukcja ADHD
•
•
•
•
•
Plany dnia
Listy zadań
Instrukcje
Zeszyt korespondencji z wychowawcą
Pozytywne wzmocnienia
• Akceptacja objawów
„Poczułam – Umysł się rozszczepił –
Mózg na dwie części się rozpruł
Chciałam je zszyć – nie pasowały
Do siebie w żaden sposób
Związać następną myśl z
poprzednią
Usiłowałam – lecz Związek
Następstw bezgłośnie się rozmotał
Jak Kłębki – na Podłodze”
Emily Dickinson
(tłum. Stanisław Barańczak)

similar documents