DUM stáhnout

Report
rámci projektu
Digitální učební materiál
vytvořený v rámci projektu:
HUMANIZACÍ ŠKOLSTVÍ K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
CZ.1.07/1.4.00/21.0987
Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279
Opakování – hmyz žijící ve
vodě a v blízkosti vod a hmyz
žijící v domácnosti
Přírodopis 7. ročník
Monika Čapková, 22.1.2012, 7. ročník, přírodopis, opakování - hmyz žijící ve vodě a v
blízkosti vod a hmyz žijící v domácnosti
Pokuste se jednotlivé zástupce správně rozdělit do skupin.
Hmyz žijící ve vodě a v
blízkosti vod
Hmyz žijící v domácnosti
Pojmenujte jednotlivé druhy hmyzu, žijícího ve vodě nebo v blízkosti
vod.
Seřaďte správně jak se vyvíjí komár pisklavý a popište.
komáří vajíčka
dospělý jedinec
larvy
kukla
Uhodněte, který hmyz se skrývá pod smajlíkem.
- samec i samička se živí
krví
- bodnutí je velmi
bolestivé
- vajíčka i larvy
potřebují ke svému
vývoji vodu nebo
bažinu
- je to velká moucha
Ovád hovězí
- je užitečná
- loví hlavně ovády a
komáry
- poletuje nad vodními
hladinami
- je dlouhá a štíhlá
- kořist chytá za letu
- má blanitá křídla
- vajíčka klade přímo do
vody
Vážka obecná
- je to vnější cizopasník
- má bodavé sací ústrojí
- samička se živí krví,
sameček nektarem
květů
- potřebuje ke svému
vývoji vodu
- má blanitá křídla
- při letu vydává typický
bzukot
Komár pisklavý
Přiřaďte k obrázkům správné názvy.
Veš dětská
Blecha obecná
Moucha domácí
Štěnice domácí
Mol šatní
Který z těchto druhů hmyzu patří k vnějším cizopasníkům, přiřaďte.
Vnější cizopasníci
Štěnice domácí
Mol šatní
Veš dětská
Moucha domácí
Blecha obecná
Popište, co je na obrázku.
Popište vývoj mouchy domácí.
vajíčka
moucha domácí
kukla larva
Kontrola na
dalším snímku
Vývoj mouchy domácí
vajíčka
larva
kukla
moucha domácí
Popište vývoj blechy obecné.
blecha
kukla
vajíčko
larva
Kontrola na dalším
snímku
Vývoj blechy
larva
blecha
kukla
vajíčko
Kontrola na dalším snímku
Pokuste se správně doplnit tabulku.
Hmyz
skupina
potrava
ochrana
Veš dětská
Štěnice domácí
Moucha domácí
Blecha obecná
Mol šatní
motýl
blanitá křídla
bez křídel
lidská krev
látky a kožešiny
lidská a zvířecí krev
bez křídel
potraviny
bez křídel
lidská krev
osobní čistota, úklid
domácností
praní oděvů, větrání
šatníků
balení potravin, sítě v
oknech, mucholapky
čistota
a úklid
domácností
osobní
hygiena,
nepůjčovat si
hřebeny, čepice
Hmyz
skupina
potrava
ochrana
Veš dětská
bez křídel
lidská krev
osobní hygiena,
nepůjčovat si
hřebeny, čepice
Štěnice domácí
bez křídel
lidská krev
čistota a úklid
domácností
Moucha domácí
blanitá křídla
potraviny
balení potravin,
sítě v oknech,
mucholapky
Blecha obecná
bez křídel
lidská a zvířecí
krev
osobní čistota,
úklid domácností
Mol šatní
motýl
látky a kožešiny
praní oděvů,
větrání šatníků
Komár pisklavý - http://psi.chovzvirat.com/img/clanky//originals/18-1851.jpg
Ovád hovězí - http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/do/141-ovadhovezi.jpg
Vážka obecná – http://nd05.jxs.cz/054/242/6a96629d9d_80457131_o2.jpg
Veš dětská - http://www.zschynov.cz/phprs/storage/201001111945_VEN1d37c7_ves1.jpg
Štěnice domácí - http://www.cirbus.com/images/pest/cimex1.jpg
Moucha domácí - http://www.flycontrol.novartis.com/images/housefly_big.jpg
Blecha obecná - http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/herbarium/Image/blecha.jpg
Mol šatní - http://i.idnes.cz/08/071/gal/MRC244a3a_mol_satni.jpg
Vývoj mouchy domácí - http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/foto09/foto_120.jpg
Foto veš - http://www.2zskadan.cz/download/aktuality/221_obr.jpg
Vývoj blechy - http://zop.team.txt.cz/obrazky/detail_blecha_obecna.jpg

similar documents