Medzinárodný deň školských knižníc VI – Slovenské naj i prvenstvá

Report
PaedDr.Monika Petriková
Prvý slovenský
Prvým slovenským románom je
dielo Jozefa Ignáca
Bajzu René mláďenca
román
príhoďi a skúsenosťi, ktorý vydal autor
vlastným nákladom v známej bratislavskej
tlačiarni Jána Michala Landerera, a to
prvý zväzok r.1783, druhý r. 1785.
Prvá publikácia o záhradníctve
Prvú vedeckú prácu, ktorá sa zaoberala
záhradníctvom, napísal bratislavský rodák Ján
Lippay.
Pod názvom Posoni kert vyšla prvá časť r.
1664 v Trnave. Ján Lippay bol bratom
ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya,
ktorému spravoval svetoznámu bratislavskú
arcibiskupskú záhradu.
Prvé kníhkupectvo
na Slovensku?
Prvé slovenské kníhkupectvo založil
Eugen Krčméry - kníhkupec a vydavateľ
v Banskej Bystrici v roku 1856.
Najstarší herbár
na Slovensku?
Najstarší herbár na Slovensku
Pochádza od mnícha
Cypriána z roku 1756,
ktorý pôsobil v kláštore
na Červenom kameni.
Prvá kníhtlačiareň
na Slovensku?
Jednou z prvých kníhtlačiarní na
Slovensku bola Dadanova tlačiareň v Žiline. Ján
Dadan otvoril kníhtlačiareň a v r. 1665 v nej
začal tlačiť a stal sa teda prvým známym
kníhtlačiarom v Žiline. Ján Dadan st., tlačil v
Žiline od r. 1665 až do svojej smrti v r. 1673.
Prvé noviny
Prvé noviny na tzv.
svetovom formáte vytlačili
r. 1959 v tlačiarni Pravdy
na Štúrovej ulici. Prvým
denníkom bola Pravda.
Najstaršia latinská kniha
na Slovensku
Najstaršia rukou písaná
latinská kniha na
Slovensku je Nitriansky
kódex z prelomu 11. - 12.
storočia.
Prvá verejná knižnica
na Slovensku
Bola otvorená 1. novembra 1829
v Liptovskom Svätom Mikuláši,
na jej začiatku bol
Gašpar Fejérpataky Belopotocký
Najstaršia a najväčšia vedecká
knižnica na Slovensku
Univerzitná knižnica v Bratislave
V súčasnosti jej knižničný fond predstavuje viac
ako 2 300 000 knižničných jednotiek,
v jej priestoroch slúži čitateľom celkovo
11 študovní,
ročne zrealizuje 640 000 výpožičiek pre 16 900
čitateľov.
Prvé letákové noviny
na Slovensku
Zwo Wahrhaftige Newezeitung
(Dve skutočné noviny) vyšli v kníhtlačiarni Jána
Vala v Bratislave r. 1594. Noviny sa zachovali v
jedinom exemplári a sú uložené v Pruskej
kráľovskej knižnici v Berlíne.
Prvý týždenník v Uhorsku
-vydával v Bratislave
Matej Bel v rokoch 1721 1722 pod názvom Nova
Posoniensia
(Bratislavské noviny).
...ďakujem za pozornosť..:)

similar documents