MultiBel verkooppresentatie V2.9

Report
Wat is MultiBel?
MultiBel is een alarmerings- en
communicatiedienst.
U bent in staat om met een paar
simpele handelingen tot wel
duizenden personen tegelijk te
alarmeren.
Hoe werkt MultiBel?
Voorbeelden alarmering
BHV alarmering
- Alarmeren bij bedrijfsongeval
- Automatisch alarmeren via man-down mobiel
- Koppeling met rooster- of toegangscontrolesysteem
= minimalisatie letsel
= alleen aanwezige BHV-ers alarmeren
Brand en inbraak alarmering
- Alarmeren van crisisteam
- Alarmeren van omwonenden
- Alarmeren van klanten en leveranciers
= beperking van financiële en imago schade
ZiROP alarmering
- Alarmeren specialisten en personeel bij calamiteiten
- Gebruikmaken van capaciteit van andere vestigingen
= minimalisatie letsel / eventuele aansprakelijkheid
ICT alarmering
- Automatische alarmering systeembeheerders
= minimalisatie downtime / omzetverlies
= motivatie medewerkers
= verbetering hulpverlening
= efficiënte bedrijfsvoering
= imago schade
Storings alarmering
- Automatische alarmering procesbeheerders
- bij defecte machine
- bij temperatuur te hoog / laag
= efficiënte bedrijfsvoering
Voorbeelden informeren
Een extra communicatiekanaal met een hoge attentiewaarde voor minder urgente boodschappen.
Intern:
• Personeel informeren n.a.v. actuele gebeurtenissen zoals bij
slecht weer, ICT problemen, brand, etc.
Extern:
• Klanten en leveranciers informeren over levertijden, terugroepacties, speciale aanbiedingen, nieuwe producten, etc.
Voorbeelden communiceren
Real-time
• De reacties van ontvangers real-time volgen en daar vervolgacties
op afstemmen.
Conference call
• Sneller communiceren met de juiste mensen. In het geval van een
calamiteit komt het management of crisisteam na afloop van de
alarmeringsoproep direct met elkaar in een conference call. Er
gaat geen tijd verloren, acties kunnen afgestemd worden en
gevolgschade wordt beperkt.
Modulair systeem
SMS Service
MultiBel API
IP melder
Conference call
Basismodule:
Personen
activeren of
deactiveren
Keuze op basis van het aantal
personen dat ingevoerd kan
worden in MultiBel
Functiegroepen
weergeven in een
directory
structuur
Bevestigen of
afwijzen van
beschikbaarheid
Beperkt aantal
personen
oproepen
Afstandsbepaling
o.b.v. postcode
Branches en referenties
Verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen
Overheid & Gemeenten
Industrie
Hotels
Toerisme & Vliegvelden
Onderwijs
Financiële sector
Voor meer informatie kijk op:
www.multibel.nl

similar documents