`Het stelsel werkt !` (download)

Report
Het kan slimmer
‘be smart’
Even voorstellen:
Persoonlijk:
• Daniël de Klerk
• Verantwoordelijk voor alles wat gaat over zaakgerichtwerken en
dienstverlening
Bedrijf:
• Leverancier van e-dienstverleningsoplossingen
• Ondersteuning en begeleiding op dienstverleningsvraagstukken
Waarom zijn we hier vandaag?
•
•
•
•
•
Hoe gaan we om met bezuinigingen (100.000+ gemeenten)
Wat betekent dat voor onze identiteit?
Hoe richten we onze architectuur op samenwerking in?
Wat is de rol van Open Data?
Hoe zorgen we voor interoperabiliteit ?
Waar gaan we het over hebben?
Hoe kun je ondanks de bezuinigingen toch naar the-next-step in digitale
dienstverlening komen?
Focus op: gegevens en transacties (formulieren) binnen een werkend
stelsel!
Programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat heeft ‘het stelsel’ met dienstverlening te maken?
We gebruiken het stelsel nagenoeg niet
2 voorbeelden van hoe het niet moet
Hoe worden de problemen op dit moment opgelost?
Wat is het speelveld?
Wat zijn de kansen?
Hoe verzilver je die kansen?
2 voorbeelden van hoe het ook kan
Vragen
Wat heeft het stelsel met dienstverlening te maken?
• Transacties bestaan uit drie elementen:
• Onbekende gegevens
• Bekende gegevens
• Content
• Geen ‘slimme’ dienstverlening zonder het stelsel
Randvoorwaarde voor goede en efficiënte dienstverlening….
….gebruik basisregistraties.
HET STELSEL WERKT!
We gebruiken het stelsel nagenoeg niet
goedeformulier?
E-dienst?
Wanneer is er sprake van een goed
• Functie E-dienst:
• Smart verzamelen van onbekende gegevens
• Hoe doe je dat?
• Onbekende gegevens, bekende gegevens en content/logica combineren
• Onderlinge afhankelijkheid
• Risico = domme formulieren
Gevolg:
Twee praktijkvoorbeelden:
• Geboorteaangifte
• Parkeervergunning
Kijkt u mee?
Geboorteaangifte met
Kodision BEL-combinatie
Geboorteaangifte met
Kodision BEL-combinatie
Geboorteaangifte met
Kodision BEL-combinatie
Geboorteaangifte met
Kodision BEL-combinatie
Geboorteaangifte met
Kodision BEL-combinatie
Geboorteaangifte met
Kodision BEL-combinatie
Geboorteaangifte met
Kodision BEL-combinatie
Geboorteaangifte met
Kodision BEL-combinatie
Geboorteaangifte met
Kodision BEL-combinatie
Wat ging hier mis?
•
•
•
•
•
•
Je moet acht verschillende schermen doorlopen.
Er staan niet werkende mogelijkheden in: je kan helemaal geen aangifte doen bij het
gemeentehuis
Wel inloggen met DIGID, maar je persoonlijke gegevens worden niet automatisch
ingevuld vanuit de GBA
Invoer van adresgegevens wordt niet gecontroleerd in de BAG
Je kunt onzin invullen!
Geboortedatum wordt niet gevalideerd, geboren in 1798 is erg onwaarschijnlijk!
Voorbeeld 2 aanvraag
parkeervergunning
Voorbeeld 2 aanvraag
parkeervergunning Hilversum
Voorbeeld 2 aanvraag
parkeervergunning Hilversum
Voorbeeld 2 aanvraag
parkeervergunning Hilversum
2 aanvraag
IkVoorbeeld
wil alleen
maar
parkeervergunning Hilversum
aanvragen!
Voorbeeld 2 aanvraag
parkeervergunning Hilversum
Wat gaat hier allemaal mis?
•
•
•
•
•
Te veel tekst
Teksten zijn niet gericht op burger, veel te ambtelijk!
0% gebruik gemaakt van basis en
Niet overzichtelijk hoe je nou een parkeervergunning aanvraagt.
kernregistraties
Allemaal uitzonderingen!
En uiteindelijk moet je met het formulier langsgaan!
Wat betekent dit voor burger en overheid?
• Negatief voor vertrouwen in bekwaamheid overheid
• Ambtenaren zijn onnodig bezig met ‘foutieve’ aanvragen ontcijferen
en reageren + bewaken termijnen
• Hoog aantal fysieke contacten
• Alle aanvragen moeten handmatig worden gecontroleerd
• Hoge kosten
• Frustratie burgers
Hoe wordt hier meestal mee omgegaan?
•
•
•
•
Scenario 1, we doen niets.
Scenario 2, we kopen een app.
Scenario 3, we besteden uit.
Scenario 4, we verbeteren het aanvraag proces met huidige
middelen/technologie.
Wat schieten we daarmee op?
1-loket
besparen dienstverlening
L
L
L
L
L
J
L
K
K
J
L
K
Scenario 1, we doen niets.
Scenario 2, we kopen een app.
Scenario 3, we besteden uit.
Scenario 4, we verbeteren het aanvraagproces
met bestaande middelen
Wat zijn de kansen in dit speelveld?
• Probleemeigenaren
• Kosten in arbeid na ‘slechte intake’
• Investeringspotjes
Probleemeigenaren
Investeringspotjes
€207.500,00
Initiële investering + 1e jaar onderhoud
Kosten in arbeid na ‘slechte intake’
Waar resulteert dat in?
Ben ik nou zo
slim, of zijn zij
nou zo dom?!
Hoe kun je deze kansen verzilveren?
1. Samenbrengen van probleemeigenaren van gedeelde probleemgebieden:
• Maatschappelijk: Slecht functionerend digitaal loket per deelgebied
• Kosten: Veel werk door ‘slechte intake’
• Maatschappelijk: ondoorzichtig waar de burger moet zijn
• Onbeheersbaar beheer
2. Deelbudgetten samenbrengen in één grote pot (geen verzuiling)
3. Integraal platform (+basis & kernregistraties) kiezen om daarmee oplossingen
te maken voor de deelgebieden (geen apps dus)
4. Met het platform de e-diensten doorontwikkelen
5. Correct gebruik van basisregistraties door goede integratie
Wat betekent dat?
1-loket
besparen dienstverlening
L
L
L
L
L
J
L
K
K
J
L
K
J
J
J
Scenario 1, we doen niets.
Scenario 2, we kopen een app.
Scenario 3, we besteden uit.
Scenario 4, we verbeteren het aanvraagproces bestaande mid.
Scenario 5, 1 integraal platform
Twee praktijkcases:
• Gemeente Lisse -> Aanvraagleerlingenvervoer
• Gemeente Nijmegen -> Statusformulier inkomen
Case 1: Oorspronkelijke situatie
•
•
•
•
•
•
Veel tekst op de website
Downloaden & printen
Handmatige controle
Beoordeling op rechtmatigheid
Niet in aanmerking afwijzen per brief
Toetsen geldige aanvragen
Case 1: Nieuwe situatie
• Burger logt in met DIGID
• GBA prefill NAW (ja dat kan iedereen?)
• Direct wordt bepaald of iemand überhaupt in aanmerking komt
• GBA :
• leeftijd, is de aanvrager bevoegd?
• partner- en ouder-kindrelaties, is de aanvrager bevoegd?
• Voor welke regeling iemand in aanmerking komt
• BAG, is het echt een school?
• OPEN DATA: 9292OV.nl kan iemand met openbaarvervoer?
• Wat een indicatie is van de hoogte(deel van de toetsing)
• In het kader van inkomen hoogte vergoeding berekenen (ev. SUWI
DKD straks BLAU)
• Effectief gebruik van kerngegevens
• Zaken, had iemand al een dossier voor een ander jaar?
Case 1: Wat levert dit op?
• Ongeldige aanvragen worden gefilterd, minder afhandeldruk
• Herkenbare ingang via de gemeentewebsite (1 integraal
platform/1 loket)
• Veel gemakkelijkere dienstverlening, burgers weten direct
waar ze aan toe zijn.
• Directe terugmelding (verplicht) op de basisgegevens
• Wet eenmalige uitvraag (Basisregistraties)
Case 2: Oorspronkelijke situatie
• 6000 formulieren per maand afdrukken en versturen
• 6000 formulieren scannen en controleren
• 6000 betalingen deblokkeren
Hoeveel werk is dat duizenden brieven uitzoeken?
Case 2: Nieuwe situatie
• Digitale dienst
• Alleen relevante vragen, alleen dat vragen wat je echt niet weet:
• GBA-V: weten of de gezinssamenstelling gewijzigd is op adres
• GBA-V icm SUWI-DKD: weten of kind of partner teveel is gaan verdienen
• WOZ: weten of iemand vermogen heeft
• SUWI-DKD: inzicht in inkomensgegevens e.d.
• Etc…
• Automatisch deblokkeren betalingen
Case 2: Wat levert dit op?
•
•
•
•
Besparing van tenminste 0,8 FTE per jaar
Herkenbare ingang via de gemeentewebsite (1 integraal platform/1 loket)
Veel gemakkelijkere dienstverlening
Wet eenmalige uitvraag
Wrap-up: het stelsel werkt
• We maken gebruik van de gemeentelijke bronnen en gemeenschappelijke
voorzieningen
• We maken gebruik van kernregistraties
• We maken gebruik van OPEN-DATA
Vicrea maakt slimme
combinaties!
Van onbekende gegevens, bekende gegevens en content/logica combineren
Hoe kun je ondanks de bezuinigingen toch naar the-next-step in digitale
dienstverlening komen?
1. Samenbrengen van probleemeigenaren van gedeelde probleemgebieden:
• Maatschappelijk: Slecht functionerend digitaal loket per deelgebied
• Kosten: Veel werk door ‘slechte intake’
• Maatschappelijk: ondoorzichtig waar de burger moet zijn
• Onbeheersbaar beheer
2. Deelbudgetten samenbrengen in één grote pot (geen verzuiling)
3. Integraal platform (+basis & kernregistraties) kiezen om daarmee oplossingen
te maken voor de deelgebieden (geen apps dus)
4. Met het platform de e-diensten doorontwikkelen
5. Correct gebruik van basisregistraties door goede integratie
Vragen
Verder praten? Graag!
Daniël de Klerk
[email protected]
Of
06 158 656 81
Bronnen:
• http://www.nu.nl/economie/3012081/dienstverlening-overheid-inknel-bezuinigingen.html
• http://www.nu.nl/politiek/3483726/kabinet-wil-volledig-digitaleoverheid-in-2017.html
• http://www.nu.nl/politiek/2979498/plasterk-wil-aanvraagparkeerlicentie-versimpelen.html
• http://www.actal.nl/?site_section=adviezen&post_type=adviezen&s
=burgerformulieren

similar documents