Het Bewijs van Goede Dienst 1.2

Report
Het Bewijs van Goede Dienst
Wat heeft mijn gemeente aan het
meetinstrument van dienstverlening
aan ondernemers?
Presentatie
Bewijs van
Goede Dienst
Film
Bewijs van
Goede Dienst
Relatie gemeenten-ondernemers
Bewijs van
Goede Dienst
Instrument
Bewijs van
Goede Dienst
Vier aandachtsgebieden
•
•
•
•
Termijnen
Professionaliteit
Ondernemersgerichtheid
Betrouwbaarheid
Tien normen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Snelheid van afhandeling vergunningverlening
Hersteltermijn
Ontvankelijkheid bij eerste indiening
Professionaliteit gemeente
Kwaliteit toezicht
Responssnelheid
Actualiteit website
Dienstverlening met de menselijke maat
Deugdelijke besluitvorming
Checklist minder regels
De 6 principes van hostmanship
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dienen
Het geheel zien
Verantwoordelijkheid nemen
Consideratie
Kennis
Dialoog boven debat
Eenvoudig toepasbaar
•
•
•
•
•
•
Een gemeente moet het zelf kunnen uitvoeren
Het instrument is onlangs verbeterd
Er is een voucherregeling
Eenvoudig toepasbaar (handleiding)
Resultaat is concreet verbeterplan
Gemeenten kunnen hun scores vergelijken en
onderling kennis uitwisselen
Certificaat
Waarstaatjegemeente.nl
Uw gemeente?
Bewijs van
Goede Dienst
Vragen?
Mail of bel ons uw suggesties
• https://new.kinggemeenten.nl/bewijs-vangoede-dienst
• Projectleider Aisia Okma
tel. 070 3738008 of 06 20025306
• [email protected]

similar documents