794KB - merisgud

Report
KAYNAK İŞLERİNDE
ERGONOMİ
FİRMA ADI
İÇERİK
Kaynak işlerinde İşe Bağlı Kas ve İskelet
Sistemi Hastalıklarının (İBKİSH)
Belirlenmesi
Tehlikeli maruziyetlere karşı alınacak
önlemleri hakkında öneriler
Kaynak işlerindeki ergonomi ile ilgili
diğer bilgiler
Sık Karşılaşılan Tehlikeler
Kaynak İşlerinde Sık Karşılaşılan Tehlikeler Şunlardır:

Metal dumanı solunması

Gözün kaynak arkı ışıklarına maruz kalması

Göze yabancı madde batması

Yanıklar
İşe Bağlı Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
(İBKİSH) Tehlikeleri
Kaynak işleri diğer tehlikelerin yanı sıra, İBKİSH Tehlikeleri de
İçerir

Bilgisizlik ve beceri eksikliğinden kaynaklanan uygunsuz vücut pozisyonları

Ağır yük ya da malzeme kaldırılması

Uzun müddetle statik duruş

Bileğin uygunsuz pozisyonda kalması
Kaynakçılar, Kesiciler, Lehimciler
Vücut Yaralanmaları ve Hastalıkları
Kaynak işlerinde, el ve kol ile birlikte sırt,
bel,
boyun
ve
omuz
bölgeleri
yaralanmaları büyük yer tutmaktadır.
Bunların bir kısmı tehlikeli İBKİSH
maruziyetlerinden kaynaklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen vücut bölgeleri ile ilgili
koruyucu
önlemlere
odaklanılması
gerekmektedir.
Kaynakçılık, uygun olmayan vücut pozisyonları ve ağır kaldırma
içeren, genellikle de kol ve omuzlara şiddetli ve uzun süreli
stres yükleyen ağır ve yorucu bir meslektir.
Yetersiz İş Ortamlarının Sonuçları
Hastalık ya da yaralanmalar nedeniyle çalışamama ve
kaynakçıların başka işlerde görevlendirilmek zorunda
kalınması,

Asıl kaynakçının yerini alan kaynakçılara yapılan eğitim
masrafları,


Yüksek oranda çalışan sirkülasyonu,

Üretim ve kalite kaybı....
Kaynakçılığın
tutalım.
nitelikli
işler
olduğunu
hatırda
Kaynakçılıkta En Çok Karşılaşılan İBKİSH
GENELLİKLE BİR’DEN FAZLA RİSK FAKTÖRÜ
MEVCUTTUR

Dikkatli ve özenli elle çalışma hassasiyet gereksinimi


Uygun olmayan ve statik (durağan) vücut pozisyonu


İş pozisyonunun zorluğu
Ağır kaldırma, malzeme işlenmesinin zorluğu


Yüksek oranda tekdüzelik
Ağır objeler, ağır kaynak ekipmanı
Tekrarlama

İş yoğunluğunun yüksek olması
Tehlike Faktörleri
Süre (Ne kadar uzun?)
Frekans (Hangi sıklıkla?)
Yoğunluk (Ne kadar ağır?)
Kaynakçılıkta En Çok Alınan Vücut Formları
Ön yüzde
çalışma
Yer düzeyinde
çalışma, hassas
iş
Yer
düzeyinde
çalışma
Yer düzeyinde
çalışma, kısıtlı
alan
Omuz hizası
üzerinde
çalışma
Omuz hizası
üzerinde
çalışma, kısıtlı
alan
Hatalı Vücut Pozisyonları
Aşırı gövde esnemesi
Gövde Bükülmesi
Diz çökme, çömelme
Bilek bükülmesi
Boyun bükülmesi/esnemesi
Omuz esnemesi/kas dışarı çekilmesi (ayrılma)
Sağlıklı Bir İş Ortamının Hedefi
Kaynakçı için kaynak yapma görevini basitleştirmek ve iş görme zamanı
boyunca maruz kalınan fiziksel yükü azaltmaktır.

Fiziksel güce dayanan ya da tekrar eden işleri otomasyona almak
Kaynakçı iş tanımını genişletmek (başka işlerde çalışmalarına izin
vermek, teşvik etmek)


Bir grup içinde, bir çok konuda yeteneği olan işçiler bulundurmak
Sağlıklı Bir İş Ortamının Hedefi
Tehlikeleri tümüyle engellenmek mümkün değilse, en iyi iş kurallarını uygulamak
genellikle iyi bir alternatiftir.
Bunun için:

iş istasyonunun ayarlanabilir olması,

değişik araç gereçler temin edilmesi,

gereksiz işlerin elimine edilmesi için iyi bir planlama yapılması
Kaynakçılıkta Ergonomik
Çözümler
Ergonomi Döngüsü
Ergonomi Döngüsü; ergonomi
hakkındaki efor ve çabalarınıza nasıl planlı
ve organize bir başlangıç yapılacağını
gösterir.
Çalışanın
Katılımı
Yönetim
Desteği
Süreci
Değerlendir,
irdele
Problemin
Belirlenmesi
Çözümün
Uygulan
ması
Yaralanmaları ele
al
Eğitim
Ağır Kaldırma
Kullanılacaklar:
•
Manipülatör (çevirici)
•
Daha hafif kaynak ekipmanı
•
Daha hafif, daha esnek kablolar
•
Kablo destek dengeleyiciler
•
Vinç ya da caraskallar
•
Kaldırma ve çevirme masaları
Hatalı Vücut Pozisyonunu Engelleme
•
İşi, mümkünse bel ve omuz
arasına yerleştir.
•
Kaldırma masa ve tablaları kullan
•
Motorize pozisyon ayarlama
cihazları kullan
•
Bir mil etrafında dönebilen ve her
iki elle de kullanılabilen kaynak
tabancaları kullan
•
Uygun tabure kullan
Birlikte Kaldırma
ÖNCE
Takım halinde kaldırma, bir kişi
için ağır olan malzeme ya da
ekipmanın
hatalı
vücut
pozisyonu alarak kaldırılmasını
engeller
ve
riskleri
önemli
ölçüde azaltır.
SONRA
Masalar
ÖNCE
SONRA
Bu resimde, işçinin vücudunun
bel bölgesinden aşırı derecede
büküldüğü gösteriliyor.
Bu resimde ise, iş bir masa
üstünde olduğu için, işçi önceki
kadar bükülmek zorunda değil.
Ön Montaj
Ön
montaj
esnasında
ekipmanı kullanımı
kaldırma
Vinç yardımı ile gereksiz kaldırma
işlemleri ve herhangi diğer malzeme
işleme işlerini elimine edebilirsiniz.
Ergonomik Geliştirmeler Neler Olabilir?
Boruların
kaynağı
esnasında
kullanılabilecek olan bu dönen
mengene, bilek, omuz ve kollarda
meydana gelen bükülmeleri önler.
Ergonomik Geliştirmeler Neler Olabilir?
Kaynak işlerinde büyük levha vb. ağır
parçaların kaldırılması işlerinde mutlaka
kaldırma elemanı kullanın.
Böylelikle ağır malzemenin kaldırma ve
taşınmasını
kolaylaştırır,
vücut
hasarlarını önlersiniz.
Ayrıca kaydırma veya dönen masa
kullanımı
da
gereksiz
ağır
yük
kaldırmaların önüne geçer.
Ergonomik Geliştirmeler Neler Olabilir?
Makaralar üzerinde hareket
eden kaynak kurşunu ağır ve
hatalı
kaldırışları
önler,
hareketsiz duruşları asgariye
indirir.
Ergonomik Geliştirmeler Neler Olabilir?
Robotik otomasyon, el ve kolla yapılan
ve çok tekrarlanan işler için önemli
ölçüde fizibil bir çözümdür.
Dumana maruziyeti de azaltabilir.
Muhtemel Sonuçlar
Bu ergonomik önerilerin bir
kısmını ya da tamamını
uygulamamak
şu sonuçlara
neden olabilecektir….
İşe Bağlı Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
(İBKİSH)
Ergonomik olmayan çalışmanın sonucunu HEMEN
GÖRMEZSİNİZ!

Sonuçlar “Kümülatiftirler” yani zamanla çoğalarak
birikirler.

Zaman
içinde oluşur ve yalnızca bir kere
meydana gelen kazanın sonucu değildirler, meslek
hastalığı yaratırlar.!

İşe Bağlı Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
(İBKİSH)


SONUÇ! vücut üzerinde yıpranma etkisi yaptığında
ortaya çıkar
Kas, tendon (kas-kemik bağı), bağlar, birleşme
noktaları, eklemler, sinirler ve kan damarları vs
yumuşak dokuya etki ederler.
Kaynakçılarda Sıklıkça Görülen Hastalıklar

Sırt yaralanmaları

Omuz ağrıları, hareket menzil kaybı

Tendinit (tendon iltihabı) / kesecik iltihabı

Kas gücü azalması

Karpel Tünel Sendromu

Beyaz Parmak

Diz kapağı hastalıkları

similar documents