Centrum voor integrale veiligheid

Report
INTEGRALE VEILIGHEID
1
Samenwerking lokale politie - iv - gemeenschapswachten
VISIE LOKALE POLITIE AMOW
Ter uitvoering ZVP waar GGPZ als dwingende visie werd
weerhouden
 Opstart bevoorrechte partner politie (TTT/
wijkprojecten)
 Ter uitvoering politiestrategieën :

problem
solving
compstat
hotspots
intelligence
led policing
broken
windows
2
community
policing
reassurance
policing
VISIE GEMEENTEBESTUUR ASSE
Ontwikkeling toekomstgerichte visie iv :
• schepen van iv
• voltijds coördinator
• Gemeenschapswachten
Vanuit de lokale politie :
• ondersteuning door hcp
• aanstelling aanspreekpunt iv
centrum voor iv :
• coördinator
• gemeenschapswachten
• wijkwerking lokale politie
3
CENTRUM INTEGRALE VEILIGHEID
Visies lokaal bestuur en politie verenigd door oprichting
centrum voor iv
 Gevestigd in Zellik, in het wijkcommissariaat van de
lokale politie
 Coördinator : iv als aparte dienst rechtstreeks onder
burgemeester en secretaris, als onderdeel van
gemeente en belangrijke partner binnen politie

coördinator iv
gemeenschapswachten
centrum iv
4
wijkwerking politie Zellik
camerabewaking
GEZAMENLIJKE BELEIDSAFSTEMMING IV DOOR
GEMEENTE EN POLITIE

Ontwikkeling van lange termijnstrategie en ad hoc
beleid door kerngroep integrale veiligheid :
Burgemeester
Koen Van Elsen
Korpschef
Kurt Tirez
Schepen van IV
Jan De Backer
Voorzitter OCMW
Micheline De Mol
Aanspreekpunt iv politie
CP Rudy Segers
5
Coördinator IV
Elke Willemse
OMKADERING GEMEENSCHAPSWACHTEN

Dagelijkse aansturing door :
coördinator iv
• Elke Willemse
aanspreekpunt iv
• CP Rudy Segers
wijkwerking Zellik
• o.l.v. teamchef hinp Alain Perrault
wijkwerking Asse
• o.l.v. teamchef hinp Kris Verhasselt
6
GEMEENSCHAPSWACHTEN

wie?
Daniel
Jeroen
7
DAGELIJKSE WERKING
Opdrachten door CIV : doorgekregen van
andere gemeentediensten, meldingen door
burgers via post, mail, facebook, Pro?bleembox
of via project VIA, vragen van externe diensten,
beslissingen in werkgroepen, …
Opdrachten van wijkwerking : kleinere
meldingen van overlast (sluikstort,
geluidshinder, hinderlijke begroeiing, …)
Vaststellingen in het kader van de
Gemeentelijke Administratieve Sancties :
beide bevoegd als gemeenschapswachtvaststeller
8
DAGELIJKSE WERKING
Meldingen worden aangemaakt en
opgevolgd in afgesloten gedeelte van het
ISLP-systeem, zodat wijkwerking mee kan
opvolgen
Systeem van personal trackers :
• op te volgen hot spots vastgelegd in het systeem
• bij vragen of klachten kunnen overzichtslijsten worden aangemaakt
• civ heeft dagelijks overzicht van waar gemeenschapswachten zich
bevinden
• via live tracking kan worden nagegaan of een gemeenschapswacht in de
buurt is van een bepaald probleem
9
PROJECTEN

Convenant sociale veiligheid De Lijn/ NMBS
opzetten gezamenlijke preventie- en controleacties met
politie en controleurs
 samenwerking veiligheid op en rond openbaar vervoer


Acties i.h.k.v. gas-problematiek
in samenwerking met iv en politie
 vb. campagne laat je huisnummer zien
 vb. hondenpoepactie

10
PROJECTEN

Deelname verkeersweken
mega-project
 samenwerking met preventiedienst politie en scholen
 organisatie verkeersweken voor lagere graden (oversteeklessen,
fietsparcours, dode-hoekproblematiek, trammelant


Inzet tijdens evenementen
hopduvelfeesten
 kerstmarkten
 onthaal nieuwe inwoners
 project Sociale Cohesie
 fietsvriendinnen
 …

11
PROJECTEN

Pro?bleembox
laagdrempelige dienstverlening ter bevordering burgerparticipatie
en versterking zelfredzaamheid van de bevolking
 13 brievenbussen verspreid over grondgebied Asse
 Dagelijks leeggemaakt door gw’en, opvolging door civ


Werkgroep hangjongeren
opgericht nav gesignaleerde problemen
 preventieve aanpak door organiseren van alternatieven
 repressieve aanpak door georganiseerde
controle politie en gemeenschapswachten

12
PROJECTEN

Aanwezigheid op infoavonden en infostand iv
Gezamenlijke infostand politie /iv
 Infoavonden Ken je wijkagent
 Verhogen van de zichtbaarheid en herkenbaarheid naar de burger
toe
 Regelmatige publicaties in gemeentelijk infoblad


Organisatie stages lln 7de jaar veiligheidsberoepen (i.s.m.
politie AMOW)
Kennismaking met verschillende diensten politie,
gemeenschapswachten en integrale veiligheid door lln Anderlecht,
Geraardsbergen en Hasselt
 Wervingsreserve mogelijke kandidaten politie of
gemeenschapswachten

13
PROJECTEN

Project sleutelfiguren in de wijk (i.s.m. wijkwerking)
jaarthema iv 2011, in het kader van compstat
 project ter bevordering contact en info-uitwisseling tussen bevolking
en hulpdiensten
 concrete uitwerking najaar 2011


Uitbouw centrum iv Wemmel

uitbouwen gelijkaardige samenwerking en synergie tussen iv,
gemeenschapswachten en lokale politie Asse in gemeente Wemmel
14
KRITISCHE REFLECTIES
Twee
gemeenschapswachten: te
weinig voor grondige
opvolging hele grondgebied
(aanvraag schoolspotter
lopende)
Startbaners : volgen van
opleiding, eens ervaring
mogen ze niet verder
werken
Moeilijk om kandidaten te
vinden die aan het profiel
voldoen : daarom
recrutering via stagiairs 7de
jaar veiligheidsberoepen
Niet inzetten als goedkope
politiemensen : uitholling
van de politiefunctie
(rolverwarring)
15
DANK VOOR UW AANDACHT
16
29 juni 2011 - opgemaakt door civ elke willemse

similar documents