İndir

Report
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
YILDIRAY ARIKAN
YENİ BİR BELEDİYEYİZ !
Çukurova İlçe Belediyesi; 06.03.2008 tarihinde kabul edilen ve 22.03.2008 tarihinde resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Kanunla Seyhan’ın Çukurova ve Seyhan olarak iki ayrı ilçeye
bölünmesi ile kurulmuş ve 29 Mart 2009 Yerel Yönetimler seçimleriyle oluşmuştur. 16 mahalle merkez
olmak üzere 11 Köy ile birlikte Çukurova İlçesi’nin yüzölçümü 25218.5 Hektardır. Nüfusu 330.000 dir.
MİSYONUMUZ
“ İlçemizin bugününe ve geleceğine yön veren eşit, engelsiz, çağdaş yerel belediyecilik hizmetlerini, kültür,
doğa, çevreye ve insana saygılı, vatandaş odaklı, katılımcı yönetim felsefesi ile kalitesinden ödün vermeden
sürdürülebilir kılmak.”
VİZYONUMUZ
“ Yönetim anlayışımız; temel değerlerimizden kopmadan, yerel kalkınmada öncü çağdaş ilçe olmak.”
TEMEL DEĞERLERİMİZ
•Güçlü Kurumsal Yapı,
•Demokratik, etkin ve katılımcı yönetim,
•Kamu Yararına odaklı, engelsiz, sürdürülebilir kentsel planlama,
•Etkin, çağdaş, iklime duyarlı hizmet üretimi,
•Kültürel mirasa saygılı, doğayı ve insanı seven korumacı bir kentleşme
•Sürdürülebilir gelişme
HEDEFİMİZ
Vizyon ve Misyonumuz Doğrultusunda;
-
- Belediyedemizde KÖKLÜ, KALICI Kurumsal Bir Yapının Kurulması,
Tüm hizmetlerimizde VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ve YÖNETİM Anlayışının Hayata geçirilmesi
Amaçlanmış,
Bilişim Teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılarak
‘ÇUKUROVA KENTSEL OTOMASYON SİSTEMİ’
kurulmasına karar verilmiş ve kurulmuştur.
ÇUKUROVA KENTSEL OTOMASYON SİSTEMİ NEDİR?
1
KENT BİLGİ HAVUZU (ENVANTER) OLUŞTURULMASI
Kente hakim olabilmek için; kentin tüm bilgilerinin toplanıp, TEK BİR BİLGİ
HAVUZUNA dijital ortamda aktarılması
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİ
2
3
Kurumsal şeffaflığı ve verimliliği arttırmaya yönelik uygulamaların
kamu entegrasyonları ile desteklenerek geliştirilmesi
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
Vatandaşa her an, her yerde ve her kanaldan kesintisiz hizmetin ulaştırılması
1
KENT BİLGİ HAVUZU (ENVANTER)
Envanter;
1851 Yol
21.009 Bina
124.038 Bağımsız Bölüm
Demografik Veriler
211.674 Kişi bilgisi
Haritalar, Uydu
Görüntüleri, İmar
Planları, Altyapı
Haritaları
Operasyonel Veriler
(Vergi, Ruhsat, Sicil
Bilgileri, Muhasebe, İK...)
Dijital Arşiv
6.046 Dosya
195.089 Belge
Veritabanı
1
KENT ENVANTERİ OLUŞTURULMASI
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ(EBYS)
VE DİJİTAL ARŞİV
Belediyemiz müdürlüklerindeki tüm bilgi ve
belgeler hızlı tarayıcılar ile digital ortama
aktarılarak,koruma altına alınmakta, aynı
zamanda ilgili müdürlük ve yetkili kullanıcıların
hizmetindedir.
Her türlü mimari,
betonarme tesisat
vb. büyük boyutlu
projelerin taranarak
dijital sisteme
aktarılması.
İmar Arşiv A0 Projeleri
A0 tarayıcı ile taranarak
sisteme aktarılmaktadır.
1
KENT ENVANTERİ OLUŞTURULMASI
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ(EBYS) VE DİJİTAL ARŞİV
Elektronik belge yönetimi ve dijital arşiv tüm müdürlüklerde mevcut olup tüm
bilgi ve belgeler standart dosya planları dahilinde dijital olarak arşivlenmektedir.
2
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİ
BELEDİYE
YÖNETİM
SİSTEMİ
(MIS)
TAPU
NÜFUS
KENT BİLGİ HAVUZU
(Envanter)
YÖNETİCİ MASASI.
Belediye Başkanı Belediye ile ilgili mali hiz.
Performans göstergesi ve demografik yapı
vb. her türlü sorgulama yapabilir.
COĞRAFİ
BİLGİ
SİSTEMİ
(GIS)
2
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİ
BELEDİYE
YÖNETİM
SİSTEMİ
(MIS)
TAPU
NÜFUS
KENT BİLGİ HAVUZU
(Envanter)
YÖNETİCİ MASASI.
Belediye Başkanı Belediye ile ilgili mali hiz.
Performans göstergesi ve demografik yapı
vb. her türlü sorgulama yapabilir.
COĞRAFİ
BİLGİ
SİSTEMİ
(GIS)
2
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİ
TKGM ONLİNE
(TAPU VE KADASTRO BİLGİ PAYLAŞIMI ENTEGRASYONU)
İlçe Tapu Müdürlüğü ile
yapmış olduğumuz
protokol neticesinde,
ilçe sınırları içerisindeki
taşınmazlara ait, tapu
kayıtları güncel ve
online olarak
görülebilmektedir.
2
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİ
Kimlik paylaşım Sistemi ENTEGRASYONU
İlçe sınırlarımız dahilinde
T.C. sorgulama, kimlik
bilgileri paylaşımı bilgileri
anlık olarak Nüfus ve
Vatandaşlık Müdürlüğü
ile yapılan protokol
sayesinde temin
edilebilmektedir.
2
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİ
İMAR RUHSAT TÜİK ENTEGRASYONU
İmar Ruhsat verileri sisteme girilerek tek bir buton ile TÜİK ( Ulusal Veri Tabanı )
sistemine aktarımı sağlanmıştır.
Sisteme girilen verilerin korunması,arşivlenmesi ve raporlanması mümkün olmuştur.
2
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİ
SİSMANAGER İŞ ZEKASI UYGULAMALARI
İş Zekası uygulamaları tahmine dayalı karar alma yerine,
kesin ve net bilgiye dayalı daha sağlıklı kararlar almanızı
sağlayarak nitelikli planlama yapabilmenize olanak verir.
Belediye yöneticileri tüm iş ve işleyişleri tek bir ekrandan
takip edip sorgulama yapabilirler.
•FİNANSAL RAPORLAR
•DEMOGRAFİK ANALİZLER
•İŞLETME RAPORLARI
•HİZMET ÖLÇÜMLEME
2
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİ
BELEDİYE COĞRAFİ BİLGİ VE ENTEGRE SİSTEMİ
(GIS) UYGULAMALARI:
• İmar Uygulama Modülü
• Ana Modül (Numarataj)
• Harita Modülü
• İmar Arşiv Modülü
• Plan-Plan Arşiv Modülü
• Pazar Yerleri Modülü
• Park ve Bahçeler Modülü
• Kent Mobilyaları
• TKGM ( Tapu Kadastro genel
müdürlüğü veri tabanı )
• UAVT ( Ulusal Adres Veri
Tabanı )
2
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİ
SANAL KENT/3 Boyutlu MODELLEME
Binalar 3 boyutlu
Gerçek kat adedinde
görülebilir, 360 derece
döndürülebilir,
üzerinde
tıklanarak bina bilgilerine
ulaşılabilir.
Gerçeğe yakın 3 Boyutlu
modelleme
ile
bina
giydirme uygulanabilir. Bu
sayede gerçeğe yakın
analizler
yapılabilmektedir.
2
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİ
UAVT (ULUSAL ADRES VERİ TABANI ENTEGRASYONU)
• İl- ilçe
• Mahalle
• Cadde Sokak
• Kapı
• Adres verisi eşlenmesi
ve veri aktarımı
sağlanmaktadır.
Belediyemizde bulunan mevcut numarataj kayıtlarının
Ulusal Veri Tabanı ile karşılaştırılarak, eşleştirme ekranıdır.
2
KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİ
MIS (Belediye Yönetim Bilgi) SİSTEMİ MODÜLLERİ
•
•
••
••
••
•
••
••
•
••
••
PAZAR YERLERİ VE TEZGAH TAKİP
EĞLENCE VERGİSİ
SOSYAL
MARKETKATILIM PAYI
HARCAMALARA
ARIZA
TAKİP
YARDIM
TALEP YÖNETİMİ
ZABITA
FAALİYETİLİŞKİLERİ
TAKİP
CRM VATANDAŞ
YÖNETİM
DAVA
VE İCRA TAKİP SİSTEMİ
SİSTEMİ
ZABITA
PARAPROGRAMI
CEZALARI TAKİBİ
İHALE TAKİP
ŞİKAYET
İSTEK (CRM)
SİSTEMİ
MAKİNE-ELEKTRİK
RUHSAT
TAKİP
EVRAK
SİSTEMİTAKİP SİSTEMİ
EVLENDİRME
TAKİP
PROGRAMI
TEFTİŞ KURULU
PROGRAMI
İMAR
RUHSAT
TAKİP TAKİP SİSTEMİ
İDARİ İŞLER
FAALİYET
• FEN İŞLERİ FAALİYET TAKİP
• NUMARATAJ
• RANDEVU
VE ADRES ETİKET
• ORTAK
SICIL
• İŞYERİ
AÇMA
VE ÇALIŞMA
• İŞÇİ ÖZLÜK
RUHSATLARI
• MEMUR
ÖZLÜK
• ÖLÜM
MERNİS
PROGRAMI
• ENCÜMEN
• KARAR
DESTEKKARARLARI
RAPORLARI
• MECLİS
KARARLARI
• ARŞİV
PROGRAMI
• MAKİNA
İKMAL ARAÇ
BİLGİLERİ
• KÜLTÜR
MÜDÜRLÜĞÜ
SİSTEMİ
• TEMİZLİK
İŞLERİ PROGRAMI
• YOLLUK
BİLGİLERİ
• PARK VE BAHÇELER
• SATINALMA
VE TAŞINIRPROGRAMI
MAL
• BASIN YAYIN PROGRAMI
YÖNETMELİĞİ
3
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
Her an
Her yerde
Her kanaldan
HİZMET
3
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
- Vergi borcu öğrenilerek, kredi
kartı ile ödemesi yapılabilir,
3
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
http://www.akoscep.com/bld/cukurova/
CEP VATANDAŞ
İnternet ile akıllı cep telefonlarının
yeteneklerini birleştirilmesi ile vatandaşların
belediyeye
günün her anında, bulunduğu her noktadan
ulaşabilmesi, başvuru, takip, sorgulama,
ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmesi
belediye-vatandaş etkileşimini yeni bir
platforma taşıma olanağı sağlamaktadır.
3
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
E-BELEDİYE UYGULAMALARI
-
Borç İşlemleri (sorgulama, ödeme)
Nikah Başvuruları
Meclis Kararları
İstek Şikayet İşlemleri
Çöp Toplama Saatleri
Beyan İşlemleri
3
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
KENT REHBERİ
Vatandaşlarımız ilçemiz
sınırları dahilinde tüm resmi
daireler , sağlık kurumları,
muhtarlıklar vb. ihtiyaç
duydukları adreslere kolaylıkla
ulaşabilmektedirler.
http://kentrehberi.cukurova.bel.tr:8080/KentRehberi/
3
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
İMAR BİLGİ PAYLAŞIM SİSTEMİ
http://kentrehberi.cukurova.bel.tr:8080/EImar/
E-imar uygulaması ile, ilçe
kapsamında imar verilerin
www.cukurova.bel.tr web
ortamında vatandaşların
kullanımına sunulduğu bir
uygulamadır.
3
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
AKILLI VEZNE SİSTEMİ (A.V.S.)
AVS projesi ile vatandaşlar 7 gün 24 saat borçlarını ekranda
görerek nakit veya kredi kartı şeklinde ödeme
yapabilmektedirler. Nakit ve kredi kartı ile tahsilat, son
kuruşuna kadar para üstü verebilme ve makbuz kesme
özelliği ile her türlü vezne işlemlerini yerine getirebilen
otomatik bir veznedir.
KAZANIMLAR
Müşteri memnuniyetinin arttırılması
7 * 24 çalışma özelliği
Vezne işletim maliyetlerinde tasarruf
Anlık vezne durum raporlarını alabilme
Kurumların imajının yükselmesi
Kurumların tahsilat noktalarını yaygınlaştırmalarına olanak sağlanması
Veznedar görevlendirme zorunluluğunun ortadan kalkması
3
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
AKILLI VEZNE SİSTEMİ
Türk Sanayicileri veİşadamları Derneği
(TÜSİAD) ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
tarafından gerçekleştirilen “9. eTürkiye
(eTR) Ödülleri”nde Çukurova Belediyesi
AkıllıVezne Sistemi Uygulaması (AVS) ile
başarı ödülü aldı.
3
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
3
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
SOSYAL MARKET UYGULAMASI
5393 sayılı Belediye Yasasının 14. maddesi, 5035 sayılı yasanın 12-14. maddeleri ve
251 nolu Gelirler Vergisi Genel Tebliği gereğince Çukurova ilçesinde ikamet eden ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza sunduğumuz Sosyal yardım maksatlı bir hizmet modelidir.Sosyal
Yardım işleri Müdürlüğü’ne bağlı tam bir mağazacılık mantığı ile tasarlanmış Sosyal Market
reyonlarında, kuru gıda, giyim,elektronik ve ev eşyası ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
hizmetine sunulmuştur.
3
VATANDAŞ ODAKLI UYGULAMALAR
www.cukurova.bel.tr
WEB SAYFASI
www.cukurova.bel.tr
adresinden
Ulaşılarak web üzerinden
Çukurova Belediyesi’nin
Hizmetlerine
,haberlerine,etkinliklerin
erişmek mümkün olmuştur.
E-belediye,Kent Rehberi,İmar
Bilgi Paylaşımı,188 Cenaze
Hizmetleri,Online Tahsilat,İstek
ve Öneriler sayfada önemli
uygulamalardan birkaçıdır.
SONUÇ OLARAK
• GELİRLERİMİZDE ARTIŞ SAĞLADIK
• ŞEFFAFIZ VE KATILIMCIYIZ
• ÖLÇÜLEBİLİRİZ
• VATANDAŞA DAHA VERİMLİ VE KALİTELİ
HİZMET SUNUYORUZ
Diğer Proje ve Hizmetlerimiz
GERÇEKLEŞEN PROJELERİMİZ
Asfaltlanmamış
yol
kalmayacak
Çukurova’da yol yapımına hız
verilerek yeni alınan ve
saatte 600 ton kapasiteli
asfalt serici (Finişer), asfalt
kazıma (Freze) ve çift
tamburlu asfalt silindiri
araçlarımızla
Çukurova’da
altyapısı tamamlanmış tüm
yolların yenileme çalışmaları
başlamıştır. Bu kapsamda 1.5
milyon m² asfalt, 200 bin m²
parke yolu imal edilmiştir.
Asfalt kazıcı ile çıkarılan malzemelerin yeni açılacak imar yollarında alt yapı malzemesi olarak
tekrar kullanarak geri dönüşüme katkıda bulunacaktır.
GERÇEKLEŞEN PROJELERİMİZ
Güzelyalı Mahallesi’nin ardından Toros Mahallesi’nde başlatılan modern kapalı
semt pazarı inşaatı tamamlandı ve pazar yeri halkın hizmetine sunuldu
Semt pazarının kurulu olmadığı günlerde, özellikle ev kadınlarımız, evde hazırladıkları
yöresel yemek ve tatlılarını tekrar bu alanda satışa sunabilecek. Ayrıca Pazar yeri içerisine
gençlerin spor yapabileceği alanlar oluşturulmuştur.
GERÇEKLEŞEN PROJELERİMİZ
GERÇEKLEŞEN PROJELERİMİZ
Doğanın ve yeşilin tüm güzelliklerinin bir arada yaşandığı Çukurova İlçesi, yeni park ve spor tesisleri ile adeta göz
dolduruyor. Çukurova Belediyesi, 698 bin 356 metre kare olan yeşil alan sayısını 763 bin 091 metre kareye, 103 olan park
ve spor tesisi sayısını da 127’ye çıkardı. Huzurevleri Mahallesi’ndeki Akın Özdemir koruluğu da baştan sona yenileniyor.
İnşaat çalışmalarına başlanılan koruluk, yeni projeyle tamamen yenilenerek, halkın kullanabileceği çok amaçlı bir parka
dönüşüyor
GERÇEKLEŞEN DİĞER PROJELERİMİZ
DEVAM EDEN PROJELERİMİZ
Güzelyalı 2 modern semt pazarı ve
Barış Manço
kapalı semt pazarı
kompleksi
inşaat
çalışmalarına
başlanmış olup, kısa sürede bitirilerek
halkın hizmetine sunulacaktır.
Van depreminde
vatandaşlarımızın yanında
onlara destek olduk.
Çukurova Belediyesi,
verdiği ilkeli, kaliteli ve
yasalara
uygun
hizmetlerinden dolayı
TS-EN-ISO 9001:2008
"Kalite Yönetim Sistem
Belgesi " aldı. Adana
merkez
belediyeleri
arasında bu belgeyi
alan
tek
belediye
Çukurova
Belediyesi
oldu.
YILDIRAY ARIKAN
ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI

similar documents