Dr. Mustafa Eras T.C. Avrupa Meslek Yüksek Okulu

Report
Uluslararası ağrı araştırmaları teşkilatı(ıasp)
aktometre
vizüel analog
skala(VAS) ,kategori derecelendirme skalaları ( sözel tanımlayıcı
skalalar, resim skalaları) ve sayısal derecelendirme skalalarından
(numeric rating scale:NSR
crps- complex regional pain syndrome

similar documents