LES ADJECTIFS P*ÍDAVNÁ JMÉNA

Report
LES ADJECTIFS
PŘÍDAVNÁ JMÉNA
VY_32_INOVACE_5B14
TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN V MUŽSKÉM A
ŽENSKÉ RODĚ
• Některá mají pro oba rody stejný tvar
• Jeune, moderne, difficile, vide…
• U většiny se tvar ženského rodu tvoří přidáním –e ke
tvaru mužského rodu, někdy bez změny výslovnosti
• Final/e, joli/e, gai/e, fermé/e, connu/e
• Někdy se přidáním –e ozvučí koncová souhláska a tím
se změní výslovnost
• Lourd/e, petit/e, grand/e, long/ue, mauvais/e
TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN V MUŽSKÉM A
ŽENSKÉM RODĚ
• Pokud je přídavné jméno v mužském rodě zakončeno
nosovkou, tak ta přidáním –e v ženském rodě zmizí
• Fin/e, plein/e, brun/e, commun/e
• Přídavná jména zakončená v mužském rodě na –eil,
-el zdvojují v ženském rodě koncovou souhlásku
• Pareil/le, actuel/le, naturel/le
• Přídavná jména zakončená v mužském rodě na –ien,
-en, -on, -et, -ot zdvojují v ženském rodě koncovou
souhlásku
•
•
•
•
•
•
Ancien/ne, moyen/ne, européen/ne
Bon/ne, mignon/ne
Cadet/te, muet/te, net/te
complet, complète, concret, concrète
Bas/se, épais/se, gras/se, gros/se
Přídavná jména zakončená v mužském rodě na –er
mění v ženském rodě zakončení na –ère
• Léger,légère, étranger, étrangère, cher, chère
• Pokud přídavná jména mužského rodu končí na –c,
mění se v ženském rodě na –que
• Public, publique,
• X existují vyjímky
• Blanc – blanche, franc – franche, sec – sèche
• Pokud končí přídavné jméno v mužském rodě na
–eur, mění se v ženském rodě na –euse
• Menteur, menteuse, trompeur, trompeuse
•
•
•
•
•
•
Pokud v mužském rodě končí přídavné jméno na
-eux, mění se koncovka v ženském rodě na –euse
Heureux, heureuse, nerveux, nerveuse
X existují vyjímky
Faux – fausse, doux – douce, jaloux – jalouse
Pokud je koncovka v mužském rodě –teur, mění se v
ženském rodě na –trice
• Créateur – créatrice, coducteur - conductrice
ZVLÁŠTNÍ TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN
•
•
•
•
•
•
•
Favori – favorite
Gentil – gentille
Beau, bel – belle, nouveau, nouvel – nouvelle
Vieux,vieil – vieille
Fou, fol – folle
Mou, mol – molle
Neměnné tvary stejné pro oba rody a obě čísla –
kaki, rococo, chic, super, chouette
LES ADJECTIFS AU PLURIEL
MNOŽNÉ ČÍSLO PŘÍDAVNÝCH JMEN
•
•
•
•
•
Tvoří se přidáním koncovky –s, která se nevyslovuje
Petit – petits
Petite – petites
Bleu – bleus
Nebo přidáním koncovky –x, pokud končí v mužském
rodě na –eau
• Beau – beaux, nouveau – nouveaux
• Nebo na –al
• Amical – amicaux, national - nationaux
PLURIEL
• X některá přídavná jména, zakončená na –al tvoří
množné číslo přidáním –s
• Banal – banals, final – finals
• Pokud končí přídavné jméno v jednotném čísle v
mužském rodě na –s, -x, v množném čísle se už nic
nepřidává
• Gros, français, vieux, copieux, courageux
• Tato přídavná jména v ženském rodě v množném
čísle přibírají –s
• Grosses, courageuses, françaises
POSTAVENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
• Většina přídavných jmen stojí za podstatným
jménem
•
•
•
•
•
Une table ronde
Une journée fatigante
Un fait accompli
Le drapeau tricolore
Une soirée dansante
POSTAVENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
• Před podstatným jménem stojí většinou velmi často
užívaná, krátká přídavná jména
• Petit, grand, gros, court, long, vaste, bon, mauvais,
beau, joli, nouveau, jeune, vieux, ancien…
• Un petit restaurant
• Un gros ballon
• Un mauvais exemple
• Une jolie maison
• Un beau souvenir
• MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_5B14
Jméno autora:
Jana Jašíková
Název práce:
Les adjectifs
Předmět:
Francouzský jazyk
Ročník:
Kvinta
Časová dotace:
cca 20 minut
Vzdělávací cíl:
S pomocí výukové prezentace se studenti naučí tvořit a používat tvary přídavných jmen, jejich
ženský rod a množné číslo. Novou látku si zároveň i procvičí.
Pomůcky:
počítač, dataprojektor, (active board),
Inovace:
studenti zhlédnou prezentaci s využitím ICT a doplní si nové informace a procvičí novou látku
Poznámka:
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky a vzdělání na všech typech
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Vytvořeno dne:
10.06.2013

similar documents