jeugdbeleid en jeugdzorg: tijd voor een paradigmashift

Report
BAKKEVEEN, 27 SEPTEMBER 2012
LCGW-lunch pensant
Transformatiefabriek
Marianne van den Anker,
Rob Oudkerk en Erik Braun
|
1
Meer maatschappelijk resultaat
en toch bezuinigen……..
|
2
Wie wordt
waar eigenlijk beter van
en waarom?
|
3
Het Kennedy-adagium
“Sommige mensen zien de
dingen zoals ze zijn, en
vragen: waarom? Ik droom
van dingen die niet bestaan,
en vraag: waarom niet?”
|
5
Waar gaat dit over?
1. Decentralisaties maken u verantwoordelijk.
WAT HOUDT DAT IN?
2. Wat weten we over ‘hoe om te gaan met een
jongere?’ MEER DAN WE NU GEBRUIKEN
3. Kan de TF u helpen? VISIE, WETEN, KUNNEN,
IMPACT
4. WANT: HET KAN EN MOET GEWOON BETER
(WWW.20X20.NL)
|
6
Jeugdzorgbeleid 2012
Geldt ook voor zorg, onderwijs, beschermd werken
U wordt verantwoordelijk
VOOR WAT EN HOE
1. Politieke risico’s en keuzen – wat vinden wij
acceptabel in deze gemeente(n)? (samen?)
|
9
U wordt verantwoordelijk
VOOR WAT EN HOE
2. Wat? De goede dingen doen op het goede
moment – wat is effectief? Samenhang?
|
10
U wordt verantwoordelijk
VOOR WAT EN HOE
3. Hoe? U bent opdrachtgever en geeft vorm
aan het spel –
nieuwe verhoudingen, vaak bekende spelers
|
medespeler
regisseur
11
We weten zo veel…
1.
2.
3.
4.
5.
Eerder, beter
Holistisch, mensgericht, integraal
Eigen kracht
- 9 maanden tot 18/23 jaar
Percentage uitval is groot en groeit – welke
grens stellen we hier? Wat is onze ambitie?
6. Jeugdinterventies (NJI) Kennisfundament
(WODC) CGL, andere kenniscentra
|
12
- 9 maanden tot 18/23 jaar
|
13
Transformatiefabriek
1.
2.
3.
4.
Informatiepositie opbouwen
Politieke ambitie bepalen + middelen
Screenen effectiviteit interventies
Bepalen visie, aanpak + architectuur
uitvoering: kennis, kennis, kennis
5. Zeer solide rapportages, onderbouwing voor
besluitvorming en verdere actie
6. Doorzettingskracht: ’niet bij papier alleen’ –
ons gewicht in de schaal
|
15
Ervaringen
- In de afgelopen jaren veel experimenten
- Dat heeft kennis, maar te weinig resultaat
opgeleverd
- Bezuinigen + verbeteren resultaat =
mogelijk (+20%/-20%)
- Stap naar opdrachtgeverschap nog moeilijk
– maar noodzakelijk (‘als we blijven doen
wat we deden, krijgen we wat we kregen’)
- Pak die kans!
- Weerstand en gevestigde belangen
|
16
Bouwstenen
1.Wat is (methodisch bewezen als)
werkzaam?
2.Wat is (methodisch bewezen als)
niet werkzaam?
3.Wat gebeurt er nu?
4.Hoeveel geld is daarmee gemoeid?
5.Wat zou er moeten gebeuren?
6.En hoe zou dat moeten gebeuren?
|
17
Het gaat in feite om de vraag: wie
wordt waar eigenlijk beter van en
waarom?
Om wie gaat dit ook weer?
|
18
Context-Quote…..
“De jeugdzorg kun je nog het beste
vergelijken met een bord spaghetti, een
warboel aan regelingen, doorverwijzingen,
indicatiestellingen, voorzieningen,
instellingen en bestuurslagen. Met de beste
bedoelingen overigens, maar het kost de
hulpverlener de grootst mogelijke moeite
hulp te bieden en het kost de hulpvrager de
grootst mogelijke moeite om hulp te krijgen.
Het is een oerwoud. Desondanks is het een
wonder dat er nog zoveel hulp wordt
geboden. Hulpverleners zijn er ook terecht
trots op. Maar als je doorvraagt is dat niet
dankzij maar ondanks het systeem.”
|
Rene Paas, Trouw
19
Context-Quote…..
“De helft van de kinderen onder de twaalf
die met de politie in aanraking komt heeft
een stoornis. De helft van die helft, een
kwart dus, heeft zelfs een persistente
stoornis.
Er is geen dwingend vervolg na het
politiecontact, terwijl de politie deze
kinderen eigenlijk letterlijk aan Jeugdzorg
zou moeten overhandigen. Nu is er een
enorme vrijblijvendheid, krijgen ouders
bijvoorbeeld advies eens wat beter naar
hun zoon te laten kijken. Feitelijk zijn we
daarin nu dus verwaarlozend naar onze
kinderen. “
|
transformatiefabriekexpert
20
Quote…..
“Als we het ziekenhuiswezen op
dezelfde manier zouden
organiseren als nu het beleid
rond moeilijke kinderen zouden
er duizenden doden per jaar
vallen. Dat staat in schril contrast
met de enorme hoeveelheid
kennis die er is“
|
transformatiefabriekexpert
21
Context-Quote…..
|
“Bij de aanpak van de Marokkaanse
jongeren zijn maar liefst zes
ministeries betrokken. Zes! Ik krijg
dan ook soms een opdracht van het
ene ministerie over een onderwerp
dat ik net voor een ander ministerie
heb afgerond. Als ik daar dan wat van
zeg krijg ik te horen dat men de
opdracht toch graag door laat gaan.
‘Ik moet mijn eigen minister
bedienen’ is dan het argument.’“
22
transformatiefabriekexpert
Er is onderzoek gedaan
naar methodieken,
gebruikt in jeugdbeleid in
heel Nederland. Daaruit
blijkt dat van 95% van de
interventies we niet weten
of ze werken.
Context-Quote…..
“Als iets niet werkt, moeten we het lef
hebben om daar mee te stoppen, hoezeer de
onderbuik ook protesteert . Kampementen,
survivaltochten en hard straffen waarbij
kinderen zo maar een paar jaar vast kunnen
komen te zitten zijn niet wetenschappelijk
onderbouwd maar het oogt allemaal
kordaat. Maar als je iets van ontwikkeling
van kinderen snapt, begrijp je dat dat de
weg totaal niet kan of moet zijn. Het lijkt
flink, het is dom. We zijn dom-flink.“
|
24
Verminder CO2uitstoot en
recycle
Bel 112
Ben zuinig
25
Gebruik drugs
voor de fun
Roken
Geld
uitgeven
Gebruik drugs
voor de fun
Bel 112
Rook
Geld
uitgeven
Ben zuinig
ALLESOMVATTENDE ONWETENDHEID
OF ONKUNDE?

similar documents