ReiselivFU240113 - Vest

Report
Destinasjon Norge
Regjeringens reiselivsstrategi
Organisering / framdrift strukturprosjektet
En samordnet reiselivspolitikk
Destinasjon Norge
• Mål:
• Innsatsområder:
1. Økt verdiskaping og
produktivitet
1. Organisering
- En samordnet
reiselivspolitikk
- En bedre reiselivsstruktur
2. Flere helårsarbeidsplasser
og mer solide bedrifter,
særlig i distriktene
3. Flere unike og kvalitativt
gode opplevelser som
tiltrekker seg flere gjester
med høy betalingsvillighet
2. Opplevelses- og
reisemålsutvikling
3. Salg og markedsføring
Strukturprosjektet
Ansvarlig leder Eigil Rian, sammen
med resten av seksjon reiseliv.
Strukturutvalg
Etablering av prosjektgrupper i 6
etablerte eller tenkte landsdelsselskap,
bestående av representanter fra
næring, kommuner, fylkeskommuner
innen utgangen av januar 2013
Strukturutvalget
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LO, Camilla Lee Maana
KS, Tommy Hernes
Nord-Norsk Reiseliv, daglig leder Arne Trengereid
Trøndelag Reiseliv, daglig leder May-Britt Hansen
Fjord-Norge, daglig leder Kristian Jørgensen
Visit Sørlandet, daglig leder Heidi Sørvig
Visit Oslo, daglig leder Tor Sannerud
Akershus Reiselivsråd, daglig leder Knut Aandal
Lillehammer Turist, daglig leder Vidar Svanemyr
Telemarkreiser, daglig leder Iren Siljan Vestby
Sogn og Fjordane fylkeskommune, fylkesdirektør næring Jan
Heggheim
Strukturutvalget forts….
• Oppland fylkeskommune, teamleder næring og samfunn
Trond Carlson
• Vest-Agder fylkeskommune, fylkesrådmann Tine Sundtoft
• Trysil kommune, ordfører Ole Martin Norderhaug
• Hol kommune, ordfører Tony Arild Kjøl
• Kristiansand Dyrepark, direktør Reidar Fuglestad
• Quality Hotel & Resort Sarpsborg, daglig leder Marit Bjørnland
• 62grader Nord, daglig leder Terje Devold
• Beitostølen Resort, daglig leder Atle Hovi
• Innovasjon Norge, avdelingsleder reiseliv Audun Pettersen
Strukturprosjektet
Prosjektgruppene skal:
•Definere grenser for hvert landsdelsselskap, antall
destinasjonsselskap, eierskap, kompetanseprofil i
landsdelsselskap og destinasjonsselskap,
oppgavefordeling mellom selskapene, samhandling,
bemanning, resursgrupper, styresammensetning med
mer.
•Utarbeide en konkret forretningsplan for hvert
landsdelsselskap som skal inneholde organisasjonsstruktur, eierskap, finansiering, definerte
ansvarsområder, funksjoner, tiltak og definerte
framdriftsplaner og mål.
•Presentasjon og innsalg mot næring, kommuner og
andre berørte parter.
•Implementering og gjennomføring av businessplan.
Strukturprosjektet
Status for de ulike regionene:
Visit Sør :
Vedtatt integrasjon av Visit Kristiansand i Visit
Sørlandet. Prosess startet, søknad sendt.
Integrasjon Telemark i Visit Sør , samtaler
startet og møter mellom fylkeskommuner og
næring pågår.
Prosjektgruppe Sør Norge
• Offentlig sektor
– John G Bergh, styremedlem VS, ass fylkesrådmann AAFK
– Mona Rasmussen, Telemark fylkeskommune
– Tone Marie Nybø Solheim, Flekkefjord, rådmann, styreleder Lister
Reiseliv
– Finn Aasmund Hobbesland, leder by og samfunn, KrS kommune
• Reiseliv
– Heidi Sørvig, Visit Sørlandet, Strukturutvalget
– Irene Siljan Vestby, Telemarkreiser, Strukturutvalget
Prosjektgruppe forts…..
• Næring
– Reidar Fuglestad, Kristiansand Dyrepark, Visit Sørlandet,
Strukturutvalget
– Siv Wiken, Agder Kollektivtrafikk, Visit Sørlandet
– Nina Moland Andersen, Colorline, Visit Sørlandet
– Knut Dannevig, styreleder Visit Sørlandet
– Beate Töpfer, Hotel Norge Lillesand, styret NHO Reiseliv Sør
– Ole Bruun, Hovden Høyfjellssenter, styret NHO Reiseliv
– Atle Homme, Sørlandsbadet, styret Lister Reiseliv
– Johan Straand, Vrådal hotellene
– Andrew Howathson, Kragerø Sportell
– Bjørnar Tretterud, First Hotels
– Agnete Kjellin, Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum
Prosjektgruppe forts…..
• Bjørn Krag Ingul, Innovasjon Norge
• Anne Britt Bjørdal, Innovasjon Norge
• Eigil Rian, Nærings- og Handelsdepartementet
• Dag Holler, Nærings- og Handelsdepartementet
• Kirsti Sogn Aulstad, Nærings- og Handelsdepartementet
Målsetting for organiseringsarbeidet
• Etablere et hensiktsmessig antall
landsdelsselskaper i løpet av to år
• Etablere et bærekraftig finansielt system for
strukturen i løpet av to år
• Minst ett landsdelsselskaps «konsernstruktur»
gjennomført i løpet av to år
• Gjennomført prosess i hele landet i løpet av
fem år.
Pågående prosess Visit Sørlandet
• Integrere Visit Kristiansand i Visit Sørlandet
• Deretter gå i dialog med de andre
destinasjonsselskapene på Agder
• Hovden – Fjell Norge?
– Ordfører Bykle med i den prosjektgruppen Fjell
Norge

similar documents