Het Raster

Report
VERMAATSCHAPPELIJKING
VAN DE ZORG
Bijdrage van Het Raster vzw
Marie-Christine Van Rooy
Leuven 17 juni 2013
Wat is Het Raster vzw?
Het Raster vzw biedt gespecialiseerde
ondersteuning aan kinderen, jongeren
en volwassenen met autisme, hun
gezin en hun ruimere omgeving.
Organigram Het Raster vzw
Algemene vergadering
Raad van bestuur
Directeur
Het Raster prov.
Antwerpen
Centrale
administratie
Het Raster prov.
Vlaams-Brabant
Het Raster
Het Raster
Antwerpen
Het Raster
Kempen
Administratief
coördinator
HalleVilvoordeBrussel
Het Raster
Leuven
Organigram Het Raster vzw
Het Raster prov.
Antwerpen
Centrale
administratie
Het Raster prov.
Vlaams-Brabant
Het Raster
Het Raster
Antwerpen
Het Raster
Kempen
Administratief
coördinator
Teamcoördinator
Teamcoördinator
Administratief coördinator
Kwaliteitscoördiniatie
Contactpersoonschap
Inteka
Zorgconsulentschap
Onthaal en secretariaat
Poetsdienst
Begeleiding:
• Kidsteam
• Jovo-team
Kwaliteitscoördinatie
Kwaliteitscoördinatie
Contactpersoonschap
Algemeen secretariaat
Intake
Cliëntenregistratie
Zorgconsulentschap
Boekhouding
Onthaal en secretariaat Informatica
Poetsdienst
Personeelszaken
Begeleiding
Logistiek
Coördinatie vrijwilligerswerk
Poetsdienst
Onderhoudsdienst
HalleVilvoordeBrussel
Het Raster
Teamcoördinator
Kwaliteitscoördniatie
Contactpersoonschap
Intake
Zorgconsulentschap
Onthaal en
Secretariaat
Poetsdienst
Begeleiding
Op dit moment telt Het Raster 73 personeelsleden.
Leuven
Teamcoördinator
Kwaliteitscoördinatie
Contactpersoonschap
Intake
Zorgconsulentschap
Onthaal en
Secretariaat
Poetsdienst
Begeleiding
Missie van Het Raster vzw
De missie van Het Raster is het realiseren
van een ambulant hulpverleningsaanbod op
maat van personen met autisme, hun gezin
en hun ruimere maatschappelijke omgeving.
Missie van Het Raster vzw
Het is van bijzonder belang dat wij onze
cliënten niet alleen kunnen begeleiden in de
periode waarop ze op ons beroep doen,
maar evenzeer hen verder op weg kunnen
zetten in hun levenstraject.
Aanbod van Het Raster vzw
Thuisbegeleiding
Kortbegeleiding
Groepsbegeleiding
Auti-Maatje
Zorgconsulentschap & persoonlijke
assistentie
Contactpersoonschap
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen:
Autitheek Het Raster
Oriëntering & Wegwijs
Mediatheek
Outreach
Ontmoetingscentrum
OUTREACH
Uitwerken van verschillende outreachproducten &
gespecialiseerde informatie & advies:
 huisartsen
 tehuizen bijzondere jeugdzorg
 scholen
 kinderkribbes
 buitenschoolse kinderopvang
 vrijetijdsorganisaties
…
OUTREACH
De aanpassingen in de wetgeving maken
vanaf 2013 outreachend werken mogelijk.
We geloven er in dat we bijdragen aan de
inclusie van mensen met autisme in de
maatschappij door onze knowhow aan
anderen door te geven.
Wat bedoelen we met
Outreach?
 Vorming op maat
 Niet alleen standaard uitleg autisme, maar ‘op
maat’ – aangepast aan de noden, de
mogelijkheden en de vragen van de ontvangers
 Eventueel casusbespreking
 Bedoeling om netwerk rond de cliënten te
versterken
 Kennis van de reguliere diensten versterken,
zodat ze zonder onze hulp mensen met ASS
kunnen ondersteunen
OUTREACH: wie heeft er
baat bij?
de persoon met autisme zelf
zijn familie en vrienden
breder netwerk: collega’s, medeleerlingen, …
algemene zorg-& dienstverlening:
leerkrachten, opvoeders, begeleiders, …
 gespecialiseerde zorg- & dienstverlening
(VAPH-diensten)




OUTREACH: waarom?
SOCIALE
PARTICIPATIE
Sociale inclusie,
interpersoonlijke
relaties & rechten
ONAFHANKELIJKHEID
WELBEVINDEN
Emotioneel, materieel
en lichamelijk
Persoonlijke ontplooiing
en zelfbepaling
LEVENSKWALITEIT
Model by Robert Shalock
Enkele reacties
“Dankzij de uitleg en ondersteuning die een
medewerker van Het Raster gegeven heeft in de
buitenschoolse opvang, weten de begeleiders daar
nu beter hoe ze met mijn zoontje moeten omgaan.
Sindsdien zijn er veel minder momenten waarop het
fout loopt. De begeleiders voelen zich geruster nu
ze iets meer weten over hoe om te gaan met
kindjes met autisme”
Mama van Sam
Enkele reacties
“Twee begeleiders van Het Raster zijn voor ons hele
team opvoeders een uitleg over autisme komen
geven. We hebben enkele kinderen in ons tehuis
met een diagnose Autismespectrumstoornis en
enkelen met een vermoeden van. We hebben er
zoveel aan gehad, dat we hen gevraagd hebben om
ook een uitleg te gaan geven op de school van de
kinderen.”
Katleen van ‘de Twee Gezusters’

similar documents