preteaching Frans

Report
preteaching
Frans
College O.-L.-V.-ten-Doorn
Eeklo
GOK
Even schetsen…
 Middenschool met 800 leerlingen
 110 leerlingen met sticordimaatregelen
o dysorthografie / dyslexie
o dyscalculie
o ADHD / ADD
o ASS / DCD
o anderstaligen / taalachterstand Frans
 preteaching Nederlands en Frans
• “De computer, mijn surfplank bij het leren”
 www.letop.be
preteaching en reteaching
• Preteaching : woordenschat en zinsstructuren
op voorhand verwerken
 zelfstandig aanleren op eigen tempo
 woordenschatles starten met een voorsprong
• Reteaching: herhalen van de leerstof i.f.v.
grote toetsen of examens
•
•
•
•
•
extra inoefening
beter voorbereid naar de les
meer gemotiveerd in de les
meer zelfvertrouwen
positief zelfbeeld
•
•
•
•
Sprinto
Word
Overhoor
headphone
“pre-preteaching”
stap 1: Overhoor meerkeuze
• Herken ik al iets?
stap 2: flapoefening
• Woordenlijsten instuderen
 FN
 NF
stap 3: Overhoor training
• vertaling mondeling inoefenen
Stap 4: Overhoor invullen
• spelling inoefenen
van
naar
• intensieve opstartsessies
• stappenplan voor leerlingen
• woordenlijsten
• zelfstandig werken
• moeilijkheden overwinnen
Suggesties? Vragen? Uitwisselen?
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents