Fordybelsesdag med fokus på konflikter - SOSU-STV

Report
SOSU-ass.




Lidt teori
Krop i læring
Rollespil/forumteater
Opsamling og god praktik
Modtageren bestemmer budskabet...
”Du siger det jeg hører dig sige”.
DOMÆNETEORIEN
- ET AFSÆT FOR EN
KOMMUNIKATIONSFORSTÅELSE
En
teori om hvordan
vi skaber mening med
sprog og kontekst.
Hvordan menings- og
betydningsdannelse, herunder læring opstår
og gives form i
domænerne.
”META REFLEKSIONERNE”
Mange perspektiver, intet sandt/falsk, ideer, muligheder,
refleksivitet, cirkularitet, multivers-tænkning, nysgerrighed,
”hvad ville der sker hvis?”, ”kunne man også tænke at?”
”SKILTENE”
Fakta
linearitet
”vi plejer-sprog”
objektivitet
De mange
forklaringers
domæne
regler
rutiner
dagsordener
beslutningsprocesser
entydige antagelser
afgørelser
konklusioner
Produktionens
domæne
Det æstetiske
domæne
”RYGSÆKKEN”
Identitet
smag
erfaringer
den personlige
historie den
subjektive vinkel
behovet for at
blive hørt værdier
moral
skønhed
”jeg synes”
”jeg føler”
meningsfuldhed
Forskellige former for konflikter – årsag til
konflikter:
Interessekonflikter ( de involverede har forskellige
mål)
eks. En misbrugers mål er eks. medicin, hvorimod en
hjælpers mål er at undgå medicin.
Formelle konflikter ( uafklaret rolle- og
kompetencefordeling)
eks. Hvor personalet ikke har en fælles handleplan for
en bruger
Forståelseskonflikter. Der er her manglende viden
om den sag, det drejer sig om. eks. Hvis man som
personale er uvidende om en persons
sygdomsbillede
Værdi- og vurderingskonflikter ( den
bagvedliggende etik i arbejdet)
eks. At man blandt personalet har forskellige
menneskesyn
Diskussion
Dialog
Overbevisning – det handler om at
vinde
Fælles undersøgelse – det handler om at
undersøge
Jeg behøver ikke blive klogere
Vi kan alle sammen lære af hinanden
Jeg har det rigtige svar
Tilsammen kan vi finde en god løsning – vi
deler kompetencer og erfaring
Jeg viser, hvorfor du tager fejl
Vi vover at gå efter en ny, fælles løsning
Jeg lytter for at finde fejl
Jeg lytter for at forstå
Mine holdninger er sandhed
Vores holdninger skal undersøges
Jeg forsvarer mine synspunkter
Vi kan forbedre hinandens tænkning
Jeg holder kortene ind til kroppen
Jeg fremlægger min tvivl på dine og mine
synspunkter
Jeg tager ikke hensyn til, hvordan du
har det
Vi skaber et trygt undersøgelsesrum, hvor
det er OK at ’dumme’ sig
Mulighed: at
skilles i fælles
forståelse
Ex:
Det her går ikke,
skal vi mødes og
tale sammen?
Sprog, der
afspænder
Mulighed:
Åben
Initiativ til samtale fjendtlighed
Polarisering
Handlinger
Ex:
Fortolker
Ex:
Han/hun er kun
Mulighed: åbne
Ledende
Troede du, at...? spørgsmål, tale til Fjendebilleder
ude på at genere
spørgsmål
og med den anden
andre!
3. person
Ex:
Ex:
Lad mig høre din Mulighed: at lytte Samtale
Hvad nytter det,
Afbryder
version – selv om til ende
opgives
Undgår hinanden det er som at tale
vi er uenige
til en dør.
Ex: Jeg vil gerne
Ex:
bede dig om at… Mulighed: at være Problemet vokser Altid
Typisk! … det er
(- eller giv en klar konkret, udtrykke
hver eneste gang.
Aldrig
ordre)
Sådan er det altid!
sit ønske
Generalisering
Mulighed:
tale ”jeg-sprog”
om sagen
Uoverensstemmelser
Personificering
Fx om mål,
middel, metode i
det professionelle
virke
Bebrejdelser
Beskyldninger
DU-sprog
Ex: Du vidste jo
godt, du ødelagde
det hele for mig!
Sprog, der
optrapper
Afskedigelse, opsigelse fyring,
skilsmisse, fortsatte kampe
Ex
At forhindre den anden i at
udføre sit arbejde ordentligt.
Gå til ledelse, kolleger, presse
Handler
konflikten om
en
sag
eller
relation?
Model fra Center for Konfliktløsning / bearbejdet af Nethe Plenge©
1.
2.
3.
Det store (globale) samfund, regler og love
Der hvor man har sin hverdag, de direkte relationers område
Læringens område
1
2
3

Det store (globale) samfund, regler og love

er bl.a. de love og regler, der er i samfundet.
Ledelsen på en skole, gennemførselsprocenten og
uddannelses ordninger, elevoptag osv.
2. Der hvor man har sin hverdag, de direkte
relationers område
Her er man ansigt til ansigt. Man er sig selv
ansvarsbevidst uanset om det drejer sig om
undervisning eller forholdet til sin familie

Læringens område

Det personlige rum, hvor konflikter håndteres og
hvor sparring og udvikling finder sted alene eller
sammen med andre.
Krop i læring/forumteater
 Rundkreds, hænder og hofte
 Gå rundt og find sammen,


Bliv enige om 3 ting






Bukser, sko, øjenfarve
Godt kan lide
Ikke bryder sig om
Samarbejde
Relationer
4 hjørner og bedst; humor, lyttet til, opbakning og
åbent hjørne.
4 hjørner og værst; grint af, overset, talt ned til og
åbent hjørne
Dan grupper på max 5 pers og min 3 pers.
Aftal i gruppen: Hvem der holder styr på tiden og
at I når hvad I skal nå!
1. Hver især fortæller kort om sine tanker og
ideer i forhold til emnet
2. Kom hurtigt i gang med at afprøve nogle ideer
til et realistisk spil, men i en fiktiv ramme
3. Fordel rollerne og aftal konkrete ting rollerne
skal sige og gøre og hvilken type de er.
Rollernes udtryk og kropssprog forstørres
men karikeres ikke.
Afprøv spillet i praksis, før I præsenterer det.
Forumspillet skal have:
4.
5.




En tydelig konflikt
Max 3 minutters spilletid
En ”dårlig” slutning. Det er vigtigt at spillet viser
uløste dilemmaer og rejser åbne spørgsmål- ikke
svar og løsninger.
Spillet stoppes på konfliktens højdepunkt og
fremstår uafsluttet.
Vi mødes igen om 30 min.


Konflikt og kontakt, af Else Hammerrich og
Kirsten Frydensberg,
Zoner beskrives på 28-32 og modelen kan ses
på side 35.

similar documents