PPP inleiding studiedag 18 november

Report
Handelingsgericht Werken
Studiedag HGW mentoren/docenten SWV VO/VSO 31.02
18-11-2014
Even een korte inleiding…….
Besturen SWV VO/VSO 31.02
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Stichting SOML (Stichting Onderwijs Midden Limburg)
Stichting Citaverde College
Stichting Praktijkonderwijs Roermond
Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg
SSOMNL (Stichting Speciaal Onderwijs Midden- en Noord Limburg)
Stichting Herman Broerenschool
Stichting Alterius
Stichting Adelante Onderwijs
Stichting Kindante
Onderwijsstichting De Wijnberg
Stichting Kempenhaeghe
Stichting Tyltylschool
Scholen binnen onze regio (1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lyceum Schöndeln (Havo - VWO)
Broekhin Roermond (VMBO T / Havo – VWO)
Broekhin Swalmen/Reuver (VMBO / Havo)
Mavo Roermond (VMBO T)
Niekée (VMBO)
Connect College (VMBO / Havo – VWO)
NT2 (eerste opvang nieuwkomers)
Ursula Horn (VMBO T / Havo – VWO)
Ursula Heythuysen (VMBO)
Scholen binnen onze regio (2)
11. Citaverde College Roermond (VMBO)
12. Praktijkschool Roermond
13. De Ortolaan Roermond (KEC) (cluster 4 VSO) & OPDC
14. De Ortolaan Heythuysen (cluster 4 VSO)
15. De Maaskei (cluster 3 SO en VSO)
16. Herman Broerenschool (cluster 3 SO en VSO)
Scholen buiten onze regio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
De Buitenhof (cluster 4 VSO – Langdurig zieken)
St Jozef (cluster 4 SO en VSO)
Speciaal Onderwijs Valkenburg
Xaverius Sittard (cluster 4 SO en VSO)
Parkschool (cluster 3 SO en VSO)
De Wijnbergschool (cluster 4 SO en VSO)
De Berkenschutse (cluster 4 ASS lln met Havo – VWO capaciteiten)
Tyltylschool De Maasgouw Maastricht (meervoudig gehandicapte
lln 4 – 20 jaar)
Ondersteuningsplan en jaarplan SWV
• Ondersteuningsplan (SWV)
Zie website: www.swvvomiddenlimburg.nl (documenten)
• Jaarplan 2014/2015:
1.
Structurele ondersteuning en begeleiding op de werkvloer (hfd. 3 ondersteuningsplan)
2.
Implementatie en borging nieuwe zorgtoewijzing (hfd. 4 ondersteuningsplan)
3.
Nieuwe werkwijze ZAT (Zorg- en AdviesTeam) (hfd. 4 ondersteuningsplan)
4.
Optimaliseren dekkend netwerk ASS leerlingen (hfd. 5 ondersteuningsplan)
5.
Verlaging aantal VSO leerlingen (hfd. 5 ondersteuningsplan)
6.
Samenwerking Primair Onderwijs en MBO (hfd. 6 ondersteuningsplan)
7.
Ontwikkeling en implementatie Kennis- en Expertise Centrum (hfd. 2 ondersteuningsplan)
SWV is ondersteunend!
• Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering /
professionaliseren
• SWV is ondersteunend
• SWV heeft een monitorfunctie (inspectie)
Studiedagen HGW
• SWV organiseert twee studiedagen HGW voor alle ZAT’s en CvB’s
• SWV organiseert drie studiedagen HGW voor docenten/mentoren (4/5 per
locatie)
Studiedagen HGW docenten/mentoren
• Trainer – trainer concept > verbeterteams
• Kennis / vaardigheden / attitude
• Transfer theorie naar praktijk
Data
• 18 -11-2014
• 09-12-2014
• 21-04-2015
Tijd: 09.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: Cultureel Centrum Don Bosco
Contact
Nathalie Schotanus
Coördinator SWV VO/VSO 31.02
[email protected]
06-53351087
Monique Dekkers
Secretaresse SWV VO/VSO 31.02
[email protected]
0475-315217

similar documents