nagrody specjalne konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne 2012

Report
Laureaci Konkursu
Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne
2012
W 2012 ROKU DO X EDYCJI
OGÓLNOKRAJOWEGO
KONKURSU BEZPIECZNE
GOSPODARSTWO ROLNE
ZGŁOSIŁY SIĘ
982 GOSPODARSTWA
INDYWIDUALNE
DO FINAŁOWEGO ETAPU
KRAJOWEGO
KOMISJE WOJEWÓDZKIE
WYTYPOWAŁY
16 GOSPODARSTW
INDYWIDUALNYCH –
NAJBEZPIECZNIEJSZYCH
W POSZCZEGÓLNYCH
WOJEWÓDZTWACH
PO PRZEPROWADZENIU
DROBIAZGOWYCH WIZYTACJI
W GOSPODARSTWACH
LAUREATÓW
CENTRALNA KOMISJA
KONKURSOWA WYŁONIŁA
ZWYCIĘZCÓW RYWALIZACJI O
TYTUŁ NAJBEZPIECZNIEJSZEGO
GOSPODARSTWA ROLNEGO
W POLSCE W 2012 ROKU
MAGDALENA I JAKUB WOJCIECH
Z GRZAWY
W WOJ. ŚLĄSKIM
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
ZWYCIĘZCY TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU
PAŃSTWO
PAŃSTWO
WOJCIECH
PROWADZĄ
GOSPODARSTWO
O POWIERZCHNI
56 ha,
W TYM 23 ha
DZIERŻAWY
W STRUKTURZE UPRAW ZNAJDUJĄ
SIĘ: ZIEMNIAKI, KAPUSTA, SELER,
RZEPAK, PSZENICA OZIMA
GOSPODARSTWO PAŃSTWA WOJCIECHÓW
POZA PRODUKCJĄ
ROŚLINNĄ PAŃSTWO
WOJCIECHOWIE
PROWADZĄ
PENSJONAT
DLA KONI.
OBECNIE W
GOSPODARSTWIE
PRZEBYWA 86 KONI
NAJBEZPIECZNIEJSI GOSPODARZE W POLSCE W 2012 r.
… OTRZYMALI NAGRODĘ PREZESA
KRUS – CIĄGNIK FARMTRAC 675DT
CENTRALNA
KOMISJA
KONKURSOWA
PRZYZNAŁA
DWA
RÓWNORZĘDNE
II MIEJSCA
ZAJĘLI PAŃSTWO
JOLANTA I ADAM
KOCHAŃSCY
Z JASIONÓWECZKI
W WOJ. PODLASKIM
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
II MIEJSCE W
KONKURSIE BGR 2012
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
PAŃSTWO KOCHAŃSCY PROWADZĄ HODOWLĘ
TRZODY CHLEWNEJ W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM –
135 LOCH (OK. 2800 TUCZNIKÓW ROCZNIE) ORAZ
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ – UPRAWA ZBÓŻ.
GOSPODARSTWO MA POWIERZCHNIĘ 115 ha.
GOSPODARSTWO PAŃSTWA KOCHAŃSKICH
Fotografie: Waldemar Miłkowski, MRiRW
PAŃSTWO KOCHAŃSCY
OTRZYMALI NAGRODĘ
PIENIĘŻNĄ W WYSOKOŚCI
16 500 zł, UFUNDOWANĄ
PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Fotografie: Waldemar Miłkowski, MRiRW
ZAJĘLI PAŃSTWO
LIDIA I ZBIGNIEW KRZYWDA
Z ALEKSANDRII
W WOJ. WIELKOPOLSKIM
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
II MIEJSCE W KONKURSIE BGR 2012
PAŃSTWO KRZYWDA
PROWADZĄ HODOWLĘ
TRZODY CHLEWNEJ
W CYKLU ZAMKNIĘTYM
(50 MACIOR) ORAZ
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ.
GOSPODARSTWO MA
POWIERZCHNIĘ 31 ha
(PLUS 6 ha DZIERŻAWY)
Fotografie: Waldemar Miłkowski, MRiRW
GOSPODARSTWO
PAŃSTWA
KRZYWDA
Fotografie: Waldemar Miłkowski, MRiRW
PAŃSTWO KRZYWDA
OTRZYMALI NAGRODĘ
PIENIĘŻNĄ
W WYSOKOŚCI
16 500 zł, UFUNDOWANĄ
PRZEZ MINISTRA
ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
CENTRALNA
KOMISJA
KONKURSOWA
PRZYZNAŁA
DWA
RÓWNORZĘDNE
III MIEJSCA
BARBARA I MAREK
GRĘŹLIKOWSCY
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
Z DOBRZEJEWIC
W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
III MIEJSCE W KONKURSIE BGR 2012
ZAJĘLI PAŃSTWO
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
PAŃSTWO GRĘŹLIKOWSCY
PROWADZĄ PRODUKCJĘ
ZWIERZĘCĄ –
HODOWLA ZARODOWA
TRZODY CHLEWNEJ
ORAZ PRODUKCJĘ
ROŚLINNĄ – ZBOŻA.
GOSPODARSTWO MA
POWIERZCHNIĘ 60 ha
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
GOSPODARSTWO
PAŃSTWA
GRĘŹLIKOWSKICH
PAŃSTWO
GRĘŹLIKOWSCY
OTRZYMAJĄ NAGRODĘ
PIENIĘŻNĄ W
WYSOKOŚCI 10 000 zł,
UFUNDOWANĄ PRZEZ
PREZESA KRUS
KRZYSZTOF SKUBISZYŃSKI
Z BRZEŻNA
W WOJ. ZACHODNIO-POMORSKIM
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
III MIEJSCE W KONKURSIE BGR 2012
ZAJĄŁ PAN
PAN SKUBISZYŃSKI PROWADZI PRODUKCJĘ
ROŚLINNĄ – UPRAWIA OKOPOWE, ZBOŻA, RZEPAK
ORAZ ŁUBIN. GOSPODARSTWO MA POWIERZCNIĘ
230 ha, Z CZEGO 110 ha WŁASNYCH.
GOSPODARSTWO PANA SKUBISZYŃSKIEGO
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
PAN SKUBISZYŃSKI OTRZYMA NAGRODĘ
PIENIĘŻNĄ W WYSOKOŚCI
10 000 PLN,
UFUNDOWANĄ PRZEZ PREZESA KASY
ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
NA GRODY
S PECJ ALNE
BEATA I PIOTR KONDRACCY
z miejscowości GÓRNE w woj. lubelskim
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
NAGRODĘ SPECJALNĄ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY
OTRZYMAJĄ PAŃSTWO
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
PAŃSTWO KONDRACCY
UPRAWIAJĄ ZBOŻA,
BURAKI, MARCHEW.
W CYKLU ZAMKNIĘTYM
HODUJĄ TRZODĘ RASY
DanBred – 50 szt. LOCH,
2 KNURY, OK. 1000
TUCZNIKÓW ROCZNIE
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
GOSPODARSTWO PAŃSTWA KONDRACKICH
PAŃSTWO KONDRACCY ZOSTALI WYRÓŻNIENI ZA WPROWADZENIE
ROZWIĄZAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO PRACY ORAZ
WYJĄTKOWĄ DBAŁOŚĆ O PORZĄDEK W POMIESZCZENIACH
WARSZTATOWYCH I INWENTARSKICH. OTRZYMALI NAGRODĘ
W POSTACI ZAMIATARKI ZAWIESZANEJ „AGATA” MARKI PRONAR
JÓZEFA BIAŁKA GOLD
z RADŁOWIC w woj. dolnośląskim
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
NAGRODĘ Firmy
SYNGENTA CROP PROTECTION POLAND
OTRZYMAŁA PANI
PANI JÓZEFA BIAŁKA GOLD
PROWADZI PRODUKCJĘ
SADOWNICZĄ NA 54 ha
(ŚLIWY, TRUSKAWKI)
SZKÓŁKARSTWO ORAZ
PRODUKCJĘ KUKURYDZY.
GOSPODARSTWO PANI JÓZEFY BIAŁKI GOLD
ZOSTAŁO NAGRODZONE ZA WZOROWĄ
ORGANIZACJĘ PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM
WEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH.
NAGRODĄ JEST VOUCHER O WARTOŚCI 5 OOO zł
NA PREPARATY SYNGENTA
MAGDALENA I PAWEŁ PŁAZA
z ROŻKÓW woj. świętokrzyskim
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
NAGRODĘ REDAKCJI
MIESIĘCZNIKA „AGROMECHANIKA”
otrzymali PAŃSTWO
PAŃSTWO PŁAZA POSIADAJĄ GOSPODARSTWO O POW.
13 ha, Z CZEGO 10 ha ZAJMUJĄ SADY (JABŁONIE I
CZEREŚNIE), 2 ha SĄ ZALESIONE, 1 ha STANOWI ŁĄKA.
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
PAŃSTWO MAGDALENA I PAWEŁ PŁAZA ZOSTALI
NAGRODZENI ZA PROWADZENIE GOSPODARSTWA
SADOWNICZEGO Z DBAŁOŚCIĄ O BHP I WYPOCZYNEK
Otrzymali nagrodę rzeczową o wartości 4000 zł od
REDAKCJI miesięcznika „AGROMECHANIKA”.
MARIA I JANUSZ SZCZYPIOR
z ŁYŚNIEWA w woj. pomorskim
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
NAGRODĘ PREZESA KRAJOWEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW,
KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH
OTRZYMALI PAŃSTWO
PAŃSTWO SZCZYPIOROWIE UPRAWIAJĄ ZBOŻA,
HODUJĄ TRZODĘ CHLEWNĄ W CYKLU ZAMKNIETYM (80
MACIOR, OK. 800 TUCZNIKÓW). GOSPODARSTWO MA
POWIERZCHNIĘ 40 ha, W TYM 7 ha dzierżawy.
PAŃSTWO SZSZYPIOROWIE ZOSTALI DOCENIENI ZA
ZAPEWNIENIE DOBROSTANU ZWIERZĄT W
PROWADZONYM CHOWIE TRZODY CHLEWNEJ
Otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł
ufundowaną przez Prezesa KZKiOR
EWA i MARIAN WIERZBICCY
z ZAGÓRZAN w woj. podkarpackim
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
NAGRODĘ PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
OTRZYMALI PAŃSTWO
PAŃSTWO WIERZBICCY
prowadzą gospodarstwo
o pow. 46 ha (16 ha zbóż,
30 ha łąk i pastwisk).
Hodują bydło opasowe –
45 szt.
PAŃSTWO WIERZBICCY
ZOSTALI WYRÓŻNIENI ZA
UTRZYMYWANIE W PEŁNEJ
SPRAWNOŚCI MASZYN
ROLNICZYCH, ORAZ ZA
WZOROWO
ZORGANIZOWANY PUNKT
PRZECIWPOŻAROWY
I MIEJSCE DO REKREACJI
Otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł ufundowaną
przez Prezesa ZGZ OSP RP
PAN ROMAN PASOŃ z RODZINĄ
z MOSZCZENICY NIŻNEJ w woj. małopolskim
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
NAGRODĘ ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU MŁODZIEŻY
WIEJSKIEJ ORAZ NAGRODĘ REDAKCJI DWUTYGODNIKA
„AGRO SERWIS” OTRZYMAŁ
PAN ROMAN PASOŃ WRAZ z RODZINĄ
PROWADZI PRODUKCJĘ ZWIERZĘCĄ – HODOWLA
OWIEC 200 szt. i ODCHÓW CIELĄT – 100 szt./rok.
GOSPODARSTWO MA POWIERZCHNIĘ 95 ha
(20 ha w dzierżawie)
PAN ROMAN PASOŃ JEST NAJMŁODSZYM ROLNIKIEM
ZAKWALIFIKOWANYM DO FINAŁU KONKURSU BGR W 2012 r.
ZOSTAŁ NAGRODZONY ZA DOBÓR I STOSOWANIE MASZYN
DO PRAC W TERENIE GÓRZYSTYM.
ZMW UFUNDOWAŁ DLA PANA PASONIA KOMPUTER PRZENOŚNY,
NATOMIAST DWUTYGODNIK AGRO SERWIS – APARAT FOTOGRAFICZNY.
IZB ROLNICZYCH OTRZYMAŁ
PAN RYSZARD JUSZCZAK
z PONIATOWA w woj. łódzkim
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
NAGRODĘ PREZESA KRAJOWEJ RADY
PAN RYSZARD JUSZCZAK
HODUJE BYDŁO MLECZNE –
30 szt., UPRAWIA ZBOŻA
i KUKURYDZĘ.
GOSPODARSTWO MA
AREAŁ ponad 17 ha.
Fot. Tomasz Urban, PIP
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
PAN RYSZARD JUSZCZAK ZOSTAŁ NAGRODZONY ZA
UWZGLĘDNIANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRACY
PRZY MODERNIZACJI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
NAGRODĄ JEST 1000 zł
WYRÓŻNIENIA
REDAKCJI ZIELONEGO SZTANDARU OTRZYMALI
PAŃSTWO
BARBARA
I JERZY
URBANIAKOWIE
ze SŁOPSKA w woj. mazowieckim
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
STATUETKĘ
PAŃSTWO URBANIAKOWIE ZAJMUJĄ SIĘ CHOWEM
BYDŁA OPASOWEGO. POSIADAJĄ WŁASNY ZAKŁAD
PRZETWÓRSTWA MIĘSA. GOSPODARSTWO MA
28 ha (10 ha DZIERŻAWY).
STATUETKA ZOSTAŁA PRZYZNANA ZA BEZPIECZNE PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W POŁĄCZENIU Z DZIAŁALNOŚCIĄ
GOSPODARCZĄ.
PAN MARIUSZ
BUGAJ
z DRWALEWIC w woj. lubuskim
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
STATUETKĘ
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO
OTRZYMAŁ
PAN MARIUSZ BUGAJ uprawia
pszenżyto, pszenicę i ziemniaki.
Hoduje 320 tys./rok kur niosek.
Produkuje 270 tys. jaj dziennie.
STATUETKA ZOSTAŁA PRZYZNANA ZA STOSOWANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ TECHNOLOGICZNYCH W CHOWIE KUR NIOSEK
I PRODUKCJI JAJ.
PAŃSTWO IWONA I JANUSZ PŁOSCY
z MIECZNIKOWA KOŁAKÓW w woj. warmińsko-mazurskim
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
STATUETKĘ REDAKCJI ZIELONEGO SZTANDARU
OTRZYMALI
PAŃSTWO PŁOSCY UPRAWIAJĄ
KUKURYDZĘ, ZBOŻA I UŻYTKI
ZIELONE NA POTRZEBY PASZOWE.
HODUJĄ 100 KRÓW MLECZNYCH.
ROCZNA PRODUKCJA MLEKA TO
450 TYS. LITRÓW.
STATUETKA
ZOSTAŁA
PRZYZNANA
GOSPODARSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM
PRACY.
ZA
UNOWOCZEŚNIANIE
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
REDAKCJI ZIELONEGO
SZTANDARU
OTRZYMAŁ
PAN
KRZYSZTOF TOMALA
z NACZĘSŁAWIC w woj. opolskim
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012
STATUETKĘ
PAN KRZYSZTOF TOMALA
uprawia pszenicę, jęczmień
i buraki cukrowe.
Hoduje 500-600 szt. tuczników
rocznie na głębokiej ściółce.
Fot. Waldemar Miłkowski, MRiRW
STATUETKA ZOSTAŁA PRZYZNANA ZA ZADASZENIE CIĄGÓW
KOMUNIKACYJNYCH W OBRĘBIE GOSPODARSTWA.
Właściciele 16. gospodarstw, uczestniczących w finale
krajowym Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
otrzymają również:
• LISTY GRATULACYJNE PREZYDENTA RP,
• TABLETY OKOLICZNOŚCIOWE MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI,
• ZESTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ i ROBOCZEJ
UFUNDOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ PRACY,
• ZESTAWY OCHRON DO PRACY ZE ŚRODKAMI CHRONY
ROŚLIN UFUNDOWANE PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE
OCHRONY ROŚLIN,
• DYPLOMY OD ORGANIZATORÓW,
• ROCZNE
PRENUMERATY
DWUTYGODNIKA
SERWIS” I MIESIĘCZNIKA „AGROMECHANIKA”.
„AGRO
K
O
N
I
E
C
Państwowa Inspekcja Pracy serdecznie dziękuje
Panu Waldemarowi Miłkowskiemu
i Panu Tomaszowi Urbanowi
za udostępnienie fotografii.
Państwowa Inspekcja Pracy ©2012

similar documents