HVA ER DYSLEKSI?

Report
DYSLEKSI OG
DYSKALKULI
En liten presentasjon av:
#NAVN#
Hvem er Dysleksi Norge?
• Interesseorganisasjon for alle med lese-, skrive og
mattevansker
• Opprettet i 1976 som NILS
(Norsk Interesseorganisasjon for Lese- og Skrivehemmede)
• Har nesten 7000 medlemmer, 45 lokallag
• Medlemskap koster 250,- i året + 50 for
husstandsmedlemmer
DYSLEKSI
• Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske
• Omtrent 5 % har dysleksi
• Omtrent 20 % har generelle lesevansker
Generelle lese- og
skrivevansker kan bl.a skyldes:
Konsentrasjonsvansker
Dårlig opplæring
Sosiale forhold osv…
Dysleksi Norge arbeider for alle med lese- og skrivevansker!
ALL-undersøkelsen fra 2005:
Egil Gabrielsen, førsteamanuensis ved Universitetet I Stavanger
Dyskalkuli
• Dysleksi Norge jobber også med dyskalkuli
• Dyskalkuli er ikke like kjent som dysleksi
• Matteangst omtales en del
• 6 av 10 elever på ungdomsskolen har matteangst
HVA ER…
• …dysleksi: Det er en fonologisk vanske. Elever
med dysleksi har problemer med lydene i
språket, og ofte arbeidsminne.
• …dyskalkuli: Det er en slags forstyrrelse i
samspillet mellom elevens måte å lære på,
elevens evner og anlegg, og innholdet i
matteopplæringen.
KJENNETEGN…
• …på skrivevansker:
• Dobbelt konsonant (man = mann, forberredt = forberedt)
• Bokstavene bytter plass (klarte = klatre, starks = straks)
• Sammensatte ord (motor sykkel = motorsykkel)
• Bokstaver utelates i ord (væreser = værelser, midt = mitt)
• Ordet skrives lydrett (domme = dumme, gjærne = gjerne)
KJENNETEGN…
• …på lesevansker:
• Problemer med å lese høyt
• Det tar lang tid å lese
• Linjene eller bokstavene kan ”hoppe” på papiret
• Det er vanskelig å lese tekst på TV eller kinoDet er
vanskelig å lese håndskrift (også sin egen)
• Det er vanskelig å forstå eller uttale lange ord
• Det er lettere å forstå en tekst som andre leser høyt enn
om man leser den selv
KJENNETEGN…
• …på mattevansker:
• Mangler metoder for å pluss, minus gange og dele.
• Gjør ofte feil når du leser, skriver og pugger tall. Er sjelden
klar over feilene selv!
• Samme type feil med bokstaver er sjeldne.
• Glemmer fort det du har lært
• Dårlig steds- og retningssans – og tid!
• Problemer med å følge resultatene i sport og spill
Tilpasset opplæring
• Læreren må ha kunnskap
• Alle kan lære!
• Læringsstiler
• Bruke forskjellige metoder
• Spesialundervisning
LEKSER
• Skole-hjem samarbeid
• Egen plan for lekser i ferdighetene man har
vanske i!
• Mestring
• Kontroll over egen læresituasjon!
Hjelpemidler
• Hvilke finnes?
• Opplæring i hjelpemidler
• Hvordan bli god i hjelpemidler
• Kompenserende!
• Selvstendighet
Noen nyttige hjemmesider
•
•
•
•
•
•
www.dysleksinorge.no
www.dyskalkuli.net
www.matematikk.org
www.statped.no
www.lovdata.no
www.barneombudet.no
TAKK FOR MEG!

similar documents