MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP

Report
MODUL 3
PRODUKTKUNNSKAP
HELSE OG MILJØ
 Økt
fokus på miljø og skadevirkninger på jordkloden
 Flere og flere etterspør økologiske og organiske
produkter
 Det snakkes mye om resirkulering av produkter og
emballasje
 Det er fokus på at man skal ha utvikling, men ikke
på bekostning av miljøet
 Enkelte trendforskere mener vi nå er på vei ut av
postmodernismen og på vei inn i en økologisk trend
 Også i frisørbransjen merkes dette!
 Hårfarger og andre produkter som er økologisk eller
organiske har kommet på markedet
Utgangspunkt:
Man
er ikke bare
opptatt av hvordan de
Trenden
i dag
ulike produktene er fremstilt.
Det er også fokus på hva de inneholder.
Vi ser på hva vi tilfører kroppen vår av
kjemikalier når vi smører huden vår, farger
og vasker håret med de ulike produktene
som er på markedet…
”Det er hot å tenke
veldedighet
og handle miljøbevisst!”



Kjendisene fronter økotrenden ved å lansere
egne økologiske merker
Reklamerer og bruker økologisk produserte
klær, kosmetikk og hårprodukter
På denne måten signaliserer de til samfunnet
sitt ståsted og er med på å påvirke
(Jfr; solidarisk shopping og Bono lanserte RED)
Modul 3 -med fokus på:
 Hva
er økologiske og organiske
produkter?
 Hva
er forskjellen på syntetiske og
naturlige produkter?
 Hvordan påvirker produktene miljøet?
 Hvordan
jobbe for å unngå miljørisiko?
Organiske produkter:



Organiske materialer eller organiske stoffer er
en samlebetegnelse for materialer som
stammer fra levende organismer
Har en naturlig base som gjerne er basert på
frukter eller planter
Fargene tilsettes visse kjemikalier for å øke
holdbarheten og dekkevnen. Sammenlignet
med de kjemiske fargene inneholder de
svært lave verdier/mengde med kjemikalier
Økologiske produkter:
 Økologiske
produkter er dyrket uten noen
form for skadelige kjemiske stoffer
 Det er ikke tilsatt noen form for lettløselige
mineralgjødsel (kunstgjødsel)
 Uten bruk av kjemiske/syntetiske
plantevernmidler
 All form for gjødsling av plantene foregår
ved bruk av naturgjødsel
Økologisk forts..



De økologiske frisørproduktene har en naturlig
base basert på konsentrater fra planter eller
frukter
Ikke tillatt å tilsette noen form for kjemikalier
for å øke holdbarhet eller gi hårfargen bedre
dekkevne
Det er ikke lov å bruke genetisk modifiserte
organismer og produkter i økologisk
produksjon
Eks. på økologiske produkter
 Under
fremstillingen av organiske og økologiske
hårprodukter benytter man ulike konsentrater
og oljer fra planter og frukter
 Konsentratene er de aktive ingrediensene i
produktene, man ønsker på denne måten å
unngå bruken av farlige konserveringsmidler og
skummemidler
 Dette for å tilby profesjonelle frisører og deres
kunder et godt helsemessig alternativ innen
hårpleie
 De ulike konsentratene fra planter og frukt
tilfører næring og påvirker håret på ulike måter
Plantekonsentrat og oljer
I
alle tider har menneskene brukt ulike
oljer fra planter og frukter, for å tilføre
næring, styrke og pleie håret og huden
”Grønne” kosmetikkprodukter



Det finnes ingen steder i Norge hvor
produsentene kan søke om å få
kosmetikkproduktene godkjente som
”grønne” produkter
Det nærmeste vi kommer er svanemerket,
som brukes på en rekke andre organiske og
økologiske produkter
Det blir derfor opp til hver enkelt frisør å sette
seg inn i hva som finnes på markedet og
hvilke kjemikalier man bør unngå
Syntetiske produkter



alle stoffer består av kjemiske bestanddeler
– flyende
- faste
- gasser
Vann er ofte hovedingrediensen
Er altså det motsatte av produkter som kun
inneholder plantebaserte ekstrakter, oljer,
voks og eteriske oljer
 Fargestoffer
Syntetiske produkter
forts..
 Silikoner
- er ikke biologisk
nedbrytelig
 Fuktighetsgivere:
 Tensider
 Parfyme
– opp til 95% av
ingrediensene er
syntetisk framstilt
 Konserveringsmidler
Villedende markedsføring
”Green-wash”





”Grønn-vasking” av produkter!
Parabenfri:
- som regel brukt et annet
konserveringsmiddel
New-names
- for å imponere!
Er dette et grønt produkt?
- merking (brands)
- innhold (små skrift)
Hvordan man omgår sannheta om produktet
- deler opp navn på kjemikalier
Oppgave:
holder denne hva den lover?
Bruk neste ark og diskuter
kort innholdet!
Ved nærmere undersøkelse..
Organic Color System
Inneholder PPD og PTD
og derivater av
Resorcinol
Dette er
kreftfremkallende,
allergifremkallende
og kan fremkalle
kryssallergi
Schwarzkopf
- Essensity
Oppgave:
Finn 5 feil…
Amoniakkfri, vel…….?
Markedsføring og løgner ved
Føles godt!
unnlatelse
Er dette et grønt produkt?
Ingen
amonia
kk
Ingen
parfym
e
Dekker
grått
Føles godt!
Betyr at det
inneholder
PPD el PTD
 «Ozonic
aromas» RuSK Sjampo:
 På flasken står det at produktet frigir ozoniske
aromaer. Ved henvendelse visste den danske
leverandøren ikke hva dette egentlig betyr. De
forhørte seg med den amerikanske produsenten,
som svarte at det var snakk om «en
markedsføringsgimmick», som på
godt norsk betyr at ordet er oppdiktet
for å imponere forbrukerne…..
For å imponere……
Pynteord og i verste fall løgn…
 «…uten
kjemi» - sludder!
- de aller fleste produkter er kjemi
 «det sikre valg» - framstå som trygt
 «Natural Form» - gir en positiv følelse
- men er hårfarge med skadelige
kjemikalier
 Hvorfor
brukes det så mye energi på å
villede kunden?
Objektiv markedsføring
objektive bevis må synliggjøres!
 Kosmetikklovens
§7 sier at kosmetikk ikke
skal markedsføres villedende for bruker
med tanke på risiko forbundet med
produktet
 Ofte appelleres det til følelser, supplert
med liksomvitenskapelige argumenter for
hvorfor deres produkter virker annerledes
og bedre enn andres – altså subjektiv
markedsføring
Hvordan påvirker produktene
miljøet?
Forskning
viser at nordmenn
bruker mer kremer, deodoranter
og sjampoer enn noensinne, og
mange av disse produktene
inneholder kjemiske stoffer som
er mulige miljøgifter
Noen
stoffer er kjent som
miljøgifter
Hvilke
stoffer er mulige
Miljøgifter
 Kjemikalier
som skylles ut (spillvann) og
som har en virkning på miljøet
 Bioakkumulerbare og langsomt
nedbrytbare stoffer:
- Siloxaner
- Zinkpyrithion
- eDTA
- PPD
- Toluene-2,5-diamine
Hvordan jobbe
for å unngå miljørisiko?
 Det
er vel her GRØNN FRISØR kommer
inn??

similar documents