Pollen - Norges Astma

Report
Pollenallergi
Sted
Dato
Navn
Temaer vi skal gjennomgå
• Hva er allergi
• Pollenallergi – fakta
• Symptomer
• Behandling av pollenallergi
• Hva er pollen
• Kryssreaksjoner
• Tilrettelegging for pollenallergikere
Hva er allergi
• Allergi – å reagere annerledes
• Allergen = inntrenger i kroppen som setter
igang produksjon av antistoffer (IgE)
• Antistoffene utløser allergiske
symptomer (f.eks. rennende nese)
Allergi – hva skjer i kroppen
•
Allergen oppfattes av kroppen
som et fremmedstoff
•
Immunforsvaret aktiviseres og
histamin frigjøres i cellene
•
Symptomer kommer raskt
•
Antihistaminer reverserer
reaksjonen
Allergi - fakta
•
Hos mer enn 40 % av befolkningen
opptrer det allergiske reaksjoner
en eller flere ganger i løpet av livet
•
Mer alvorlige allergiplager finnes hos
10- 20 % av befolkningen
•
Starter ofte i barneårene selv om
noen får plager først i voksen alder
•
Forekomsten er økende
Allergener
• Inhalasjonsallergener
- Det vi puster inn
- Gir reaksjon først og fremst i luftveiene
• Kontaktallergener
- Kontakt med hud
- Symptomer på huden
• Matallergener
- Det vi spiser
- Vanligst er mage-/tarmsymptomer
Pollenallergi - fakta
• Ca. 20% av befolkningen = ca. 1 million
personer har pollenallergi
• Ca. 300.000 er sterkt plaget og antallet
øker
• Forekommer oftest i aldersgruppen 5-40
år
• Pollenallergi fører til store utgifter for
samfunnet og sterke plager for den
enkelte
Symptomer
• Nesen
renner, tetner til, det klør, og man nyser
• Øynene
renner, klør og hovner opp
• Astma
utløser og forverrer astmasymptomer
• Hele kroppen reagerer
trøtt og uopplagt, nedsatt konsentrasjon
og læringsevne
Behandling av pollenallergi
• Antihistamintabletter
• Nesespray
• Øyedråper
• Kortisontabletter
Allergimedisiner er symptomlindrende
Allergivaksinasjon
Gjennomføres i spesialisthelsetjenesten
• Hyposensibilisering/immunterapi
Små mengder allergenekstrakt injiseres
i økende mengde ukentlig i 7 uker
Deretter vedlikeholdsdose hver 8. uke
i 3-5 år
• Vaksine i tablettform
For gressallergi
En tablett hver dag i tre år
Hva er pollen
Pollen er blomsterstøv fra trær og blomster
som besørger forplantning
Bjørk
Burot
Hassel og or
• Varierende sesongstart
avhengig av klima
•
Kryssreagerer med bjørk
Salix
Fellesbetegnelse på pollen fra selje, pil og vier
• En av fem bjørkepollenallergikere får
symptomer av salix
• Blomstring ca. to uker før bjørk - mange
tror det er tidlig bjørkepollen de reagerer på
• Salixpollen spres enten med vind eller
insekter
Bjørk
• Økende forekomst
• Sesongstart sist i april
• Pollenkornene er lette og spres
svært langt
• Norges hyppigste allergi
Gress
• Blomstrer midt i juni til
begynnelsen av august
• Spres ca 100 meter
• Klipp plenen før den blomstrer
Burot
• Blomstrer i slutten av juli til
slutten august
• Sør-Norge
• Spres 50–100 meter
Beiskambrosia
• Hyppigst forekommende
pollenallergen i Amerika (Ragweed)
• I familie med burot og solsikke
• Ikke i Norge ennå, men kan etablere
seg ved varmere klima
• I fulglefrøblandinger
• Blomstrer i august-september
Krysseraksjoner
• Reaksjon på nøtter, korn, frukt og
grønnsaker kan skyldes pollenallergi
• Kan gi mer ubehag i pollensesongen
• Kokt, stekt, hermetisk og skrelt form
tåles vanligvis bedre
• Det er individuelt hva man reagerer på
så alle må prøve seg frem
Tabell for kryssreaksjoner
Bjørk, hassel, or, salix
(vier, selje, pil)
Eple (rå)
Pære (rå)
Timotei og andre Burot
gressarter
Belgfrukt,
(bønner, erter,
linser)
Stenfrukt (fersken, nektarin, Hvete, bygg, rug,
kirsebær, morell, plomme, havre
aprikos, mandel, mango)
Selleri
Potet (rå)
Gulrot (rå)
Urter, urtekrydder og
urtemedisin (persille,
basilikum, oregano,
koriander m. fl.)
Paprika
Hasselnøtt, paranøtt,
valnøtt
Peanøtt
Selleri
Kiwi
Purreløk, løk, hvitløk
Solsikkefrø
Honning
Tilrettelegge for pollenallergikere
Hvordan mener du man kan
tilrettelegge for pollenallergikere?
Forts.
Tilrettelegge for pollenallergikere
• God solavskjerming
• Varsom med lufting
• Vurder pollenfilter
• Renhold og støvtørking
Forts.
Tilrettelegge for pollenallergikere
• Solbriller og hodeplagg kan beskytt mot pollen
• Bytt til inneklær hvis mulig
• Vask ansikt og hender etter utelek
• Skyll nesen med saltvann
Forts.
Tilrettelegge for pollenallergikere
• Ikke planlegg turer og arrangement på
dager med høy pollenspredning
• Alternativ aktivitet til pollenallergikere
•
Soveplass
Forts.
Tilrettelegge for pollenallergikere
• Planter og materiell fra naturen
• Fjern burot
• Beplantning i uteområdet
• Gressklipping
Pollentips
• Oppsøk steder med mindre pollen.
Høyt til fjells eller ved kysten er det
vanligvis mindre pollen.
• Oppfordre foreldre til å informere
medelever og foreldre om allergien
slik at de kan ta hensyn.
• Skoleelever med pollenallergi kan
søke om å få forlenget eksamenstid.
Legeerklæring må vedlegges.
Mer informasjon
• www.pollenvarsel.no (gratis nettjeneste)
• http://pollenvarsel.naafapps.no
Last ned NAAFs nye pollenapp
tilpasset iPhone og Android-telefon
• www.polleninfo.org
• www.naaf.no
Alltid oppdatert og relevant informasjon
Faktaark om pollen på ti forskjellige språk
Søknadsskjema om utvidet eksamenstid
Rådgivningstjenesten i NAAF
• Sykepleiere med erfaring
fra astma og allergi
• Inneklimaekspert
• Pollenforsker
• Advokathjelp til medlemmer
Telefon: 23 35 35 35
www.naaf.no/radgivningstjenesten/
[email protected]
Take home message
• Følg med på pollenvarslingen
• Start medisineringen i tide
• Følg NAAFs råd og tips for pollensesongen
Takk for oppmerksomheten!

similar documents