Powerpointen under kan lastes ned på denne lenka.

Report
Normer og lover
Noen tips til undervisningen
Hva er en norm?
• Normer er uskrevne regler for hvordan man
skal oppføre seg. Å bryte normer betyr at en
person oppfører seg annerledes enn det som
er forventet av samfunnet rundt.
• Andre ord for norm hentet fra
fremmedordboka er regel, målestokk,
rettesnor, mønster
Diskusjonsspørsmål
Gi eksempler på noen normer dere finner
• På skolen
• Hjemme
• I fritiden
Hva er det som har betydning for hvordan normene blir?
• Hvordan kan f.eks. språkbruk, klær, religion, alder,
kroppskultur som geografisk plassering, fysisk
utseende/tatoveringer/piercing, styresett osv ha
betydning for hva som er akseptert/ikke akseptert?
Hvor på skalaen vil dere plassere disse
- hvorfor? Vil det være likt uavhengig
av alder, kjønn, bosted, religion?
Ikke sosialt
akseptabelt
Sosialt akseptabelt
Hva er lover?
• Lover er nedskrevne regler for samfunnet.
• Kriminalitet er å bryte lover
• Norsk ordbok har følgende definisjon på lov:
rettsbestemmelse(r) som vedtas av vedk.
statsmakt og som er bindende for
innbyggerne og de øvrige statsmakter
Diskusjonsspørsmål
• Kan noe som er lovlig i ett land være ulovlig i et
annet? Gi evt eksempler.
• Er det alltid galt å bryte loven? Begrunn.
• Hvor gammel må man være for å vite forskjell på
rett og galt?
• Tror dere at det er noen grupper som er mer
kriminelle enn andre? (f.eks. kjønn, alder,
etnisitet, utdanningsnivå)
• Kan lover endres over tid? Kjenner dere til noen
lover som har blitt endret – og noe om grunnen
til at de har blitt endret?
Lover er ulike fra land til land
• I Norge er det (foreløpig)
ikke straffbart å gå mot
rødt lys
• I Danmark kan du bli
bøtelagt dersom du går
mot rødt lys
Er det alltid galt å bryte lovene?
• Aung San Suu Kyi satt fengslet i
mange år fordi hun kjempet for
demokrati og ytringsfrihet
• Nelson Mandela var fengslet i
mange år pga sitt
antiapartheid-arbeid
Hvor gammel må man være for å vite
forskjell påBarnesoldater
rett og galt?
Nasking/tyveri
Barnesoldat
Ulovlig kjøring/råkjøring
Kan lover endre seg over tid?
• Når fikk kvinner stemmerett i Norge?
• Når fikk mennesker av samme kjønn lov til å
gifte seg i Norge?
• Hva tror dere fartsgrensene var når de første
bilene kom?
• I dag har ikke nære slektninger lov til å gifte
seg, men ser man tilbake i tid var dette ikke
uvanlig – særlig blant adelsslektene. Kan dere
tenke noen grunn til dette?

similar documents