ORGANISK KJEMI

Report
ORGANISK KJEMI
Fra gammelt av var stoffene i plante og dyreriket slått
sammen og kalt organiske stoff.
En trodde at disse stoffene hadde en egen livskraft i
seg. Friedrich Wohler gjorde i 1828 et eksperiment der
han laget urinstoff. Han turde ikke fortelle andre hva han
hadde fått til, fordi urinstoff ble normalt bare laget i
nyrene hos dyr og mennesker.
Etter hvert forstod man at det ikke var noen forskjell på
oppbygningen av stoff med eller uten ”livskraft”.
Nesten alle stoff som inneholder karbon tilhører organisk
kjemi (CO og CO2 er et par av unntakene.
Det finnes mer enn 30 mill stoff og organiske
sambindinger utgjør mer enn 95% av disse.
Hvorfor er karbon så populært for andre grunnstoff?
Karbon – C Atomnummer 6. 4 ledige plasser i ytterste
skallet. De binder seg til både karbon og andre stoffer.
Elektronpar – to elektron som henger sammen
Enkeltbinding – et felles elektron
Dobbeltbinding – to felles elektron
Trippelbinding – tre felles elektron
Hydrokarbon – inneholder hydrogen- og karbonatom.
Vi deler dem inn i ulike grupper etter hvordan de er
bundet sammen, og gruppene heter alkan, alken og
alkyn.
ALKANGRUPPEN
Har bare enkeltbindinger – ingen har mer enn ett
elektronpar.
Alkanene er mettede hydrokarbon, det vil si at det er
bundet så mange hydrogen til hvert karbonatom som
mulig.
Molekylene er helt like, det er bare lengden på kjedene
som varierer
Hvordan er navnene blitt til?
Hydrokarbonene har et fornavn og et etternavn.
Etternavnet er –an, mens fornavnet er litt
vanskeligere.
Fra og med nummer fem i rekken har de fått greske
tallord som fornavn pente betyr nummer fem og
dermed heter det femte molekylet i rekken pentan.
De fire første stoffene i rekken fikk fornavnet med en
tilfeldighet og følger derfor ikke regelen. Dette
gjelder Metan, etan, propan og butan.
Etan, propan og butan kan lett presses sammen til
væsker, derfor kalles de for våtgasser.
Metan lar seg ikke lett presse sammen til væske
og blir da kalt for tørrgass.
Lengden på molekylkjeden avgjør om stoffene
er fast, væske eller gass.
Molekyl med 1-4 karbonatom er gasser.
Molekyl med 5 – 17 karbonatom
er tyngre og finnes da naturlig i væskeform,
og molekyl som inneholder mer enn 17
karbonatom er i fast form ( for eksempel telys)
Alkaner og andre hydrokarbon kan ikke løses i
vann. Derfor kan vi ikke få vekk flekker av
hydrokarboner ved å vaske klærne i vann.
Forklaringen på dette er det at vannmolekylet er
elektrisk ladd, negativt på den siden
oksygenatomet sitter og positivt på
hydrogensiden.
Vannmolekylene vil da trekke til seg eller støte
fra seg andre elektrisk ladde stoff som kommer i
vannet og på den måten vil de og fjerne en del
flekker fra klær, gulv, vegger osv.
Men hydrokarbonene er ikke elektrisk ladd og
lar seg derfor ikke løse opp i vann. Olje vil ligge
som en tynn hinne oppe på vannflaten.
Vi bruker det positivt for oss mennesker at
hydrokarbon virker vannavstøtende, for
eksempel ved å bruke skosmøring eller ved å ha
oljemaling på husveggene. Vannet støtes bort og
sko og husvegg holder seg tørre
Ved temperaturer over 500 grader reagerer
alkanene med oksygen og fører til at det blir
produsert karbondioksid og vann. Det blir
produsert mye energi når alkanene brenner og
derfor blir alkaner brukt til brensel i motorer,
lamper, oljekaminer osv.
Det enkleste alkanet – Metan
•Blir dannet når dyr og planter blir brutt ned
samtidig som det er lite oksygen til stede.
•Medvirker mye til drivhuseffekten.
•Blir kalt for myrgass eller sumpgass
•Blandet med oksygen kan den bli eksplosiv
og er skyld i de fleste gruveulykker
KORT OM ALKEN OG ALKYNER
Alken og alkyn er umetta hydrokarbon.
Alkaner og alkener er likt bygd opp bortsett fra
enkelt- og dobbelt bindingen i de to ulike gruppene.
Dobbelt og trippelbindinger kan lett brytes opp,
derfor reagerer alkenene og alkynene mye lettere
enn alkanene.
Eten (etylen) er det stoffet som det produseres
mest av i verden. Dette er et flott råstoff til
plastproduksjon.
Etyn (acetylen) er en gass som brukes til sveising.
Alkoholer – en stor gruppe av stoff:
Forskjellen på alkoholene og de forrige gruppene
med stoff er at et H-atom er byttet ut med en OH
gruppe
Det finnes like mange alkoholer som
hydrokarboner.
De vanlige alkoholene kan blandes i vann fordi
OH gruppen er polar (ladet) slik at de trekker til
seg vannmolekyl.
Alkoholene er fargeløse.
De utgjør en egen stoffgruppe fordi
egenskapene er så like.
Navn på alkoholene….. metan blir til metanol
etan blir til etanol.
Et alkohol med like mange karbonatom som et
alkan får samme navn som alkanet, men da
med og lignende som ending.
METANOL 1
Metan CH4 Metanol CH3OH
Tresprit – ble tidligere laget ved tørrdestillilering av
tre.
Blir laget av naturgass. Europas største
metanolfabrikk ligger i Møre og Romsdal.
Metanol 2
Metanol reagerer lett med andre stoff og danner nye
organiske stoff.
Enkelte biler går på metanol. Forurenser mindre,
men er dyrt som drivstoff.
Metanol er giftig. Danner maursyre når den brytes
ned i leveren. Fører raskt til skade på synsnerven,
blindhet og død er ofte utfallet ved å drikke metanol.
ETANOL 1:
Når vi snakker om alkohol så mener vi etanol.
Etanol dannes ved gjæring av stoff som
inneholder sukker eller stivelse.
I kjemien framstiller de etanol ved å la eten
reagere med vann.
Etanol 2:
Etanol er giftig.
Ved større mengder alkohol blir en kvalm og i verste
fall dør en.
Store mengder alkohol over tid vil føre til skade på
de indre organer.
Etanol er et løsemiddel. Brukes i parfyme,
etterbarberingsvann osv.
FLERVERDIGE ALKOHOLER 1:
Disse inneholder to eller flere OH grupper.Glykol
har to OH-grupper og er derfor et toverdig
alkohol.
Glykol brukes som frostvæske på biler. Den
fungerer best når den blandes med en lik del
vann. Da holder den -35 grader. Stoffet brukes og
til av-ising av fly, men har blant annet forurenset
grunnvannet ved Gardermoen.
Flerverdige alkoholer 2:
Propan har tre karbonatom. Dersom det knytter seg
to OHgrupper til disse får vi propylenglykol, og ved
tre OH grupper får vi Glyserol.
Propylenglykol: brukes i kosmetikk og mat.
Glyserol: tiltrekker seg fuktighet og blir brukt i
håndkremer for å hindre at diss tørker ut.
KARBOKSYLSYRER 1:
Vin smaker eddik hvis den blir stående i åpen luft.
Etanolen reagerer med oksygen og danner
eddiksyre.
Disse syrene inneholder en –COOHgruppe.
Navnet på syrene kommer av alkannavnet + syre til
slutt. Metansyre, etansyre, osv
Karboksylsyrer 2:
Disse har og mer folkelige navn fordi man finner
dem i naturen og de hadde navn før de ble
innlemmet i kjemien.
Metansyre = maursyre
Etansyre = eddiksyre
Syrene er løselige i vann fordi de er polare.
Karboksylsyrer med lange kjeder inneholder fett
og blir derfor kalt fettsyrer.
ESTERE 1:
Lages ved å blande karboksylsyrer med alkohol og
tilsette noen dråper konsentrert svovelsyre.
Ulike syrer og alkoholer vil gi ulike estere.
Svovelsyra trekker til seg vannet som blir dannet
under reaksjonen mellom alkohol og syre.
Estere lager smak og lukt. De brukes i godteri
Estere 2:
Polyester brukes i mange tekstiler. Polyester blir
laget ved å sette sammen mange små estere.
Fett og olje som brukes i matlaging er og estere.
Glyserol er alltid med i disse produktene.
ORGANISKE LØSEMIDLER:
Flekker som ikke går bort ved vask kan vi fjerne
med organiske løsemiddel
Likt løser likt. Polare stoff løser polare stoff.
Upolare molekyl løses med organiske
løsemiddel.
WHITE-SPIRIT
Mest brukte organiske løsemiddel.
Blanding av ulike hydrokarbon blir brukt i maling –
oljemaling
Penslene må rengjøres med løsemiddel
Sprit-tusjer må fjernes med alkohol
Alkoholer er både polare og upolare
Løsemiddelskader
Organiske løsemidler fordamper lett, vi kjenner
lukten
Går gjennom huden og pustes inn – kan føre til
allergi og forgiftninger.
Cellene i kroppen blir ødelagt, fører til
uopprettelige skader.
Ødelagte hjerneceller kan aldri repareres.
KARBOHYDRAT:
Alle organiske stoff stammer fra fotosyntesen i
plantene.
Uorganiske CO2-molekyl reagerer med
vannmolekyl og danner druesukker og oksygen.
Druesukker = C6H12O6 = glukose
Glukose er et monosakkarid

similar documents