Opgave 1, butiksindretning og kundebetjening

Report
Butiksindretning
Kapitel 5
Undersøgelser viser, at ca. 80 %
af kundernes købsbeslutninger
først træffes inde i butikken.
Varernes placering
•
•
•
Planogram
Space management
Store management
• Butiksspejl
• Bilka
Indtjening
Farve og
størrelse
Butiksmiljø – De 5 L´er
•
•
•
•
Lys – hvordan anvendes lyset i butikken?
Lyd – spilles der musik?
Luft – duft, er der plads/luft? Er der dufte i butikken?
Lay out – hvordan ser der ud? Hvilke materialer og farver
er anvendt i butikken og er der en rød tråd?
• Liv – er der aktiviteter, konkurrencer mm i butikken?
Abercrombie & Fitch anvendelse af de 5 L’er
http://eu.abercrombie.com/webapp/wcs/store
s/servlet/StoreView?catalogId=11556&DM_Pe
rsistentCookieCreated=true&langId=1&storeId=19159
Gruppe opgave
Vælg en butik, som skal danne baggrund for jeres besvarelse. Lav en
PowerPoint præsentation som indeholder:
• Beskrivelse af butikkens kundebetjening, kom ind på; betjeningsform,
dresscode og sælgernes anvendelse af 4x20 reglen mm
• Butiksspejl af butikken
• Forklaring om varernes placering v.h.a. fig. 5.3
• Forklaring om butikkens miljø v.h.a de 5 L’er
• Giv eksempler på hvilke behov og købemotiver som kan være i spil ved
køb af varer i butikken
• Vurder butikkens kundebetjening , indretning og butiksmiljø(de 5 L’er),
og kom med forslag til forbedringer
• Opgaven uploades på Elevplan,alle grupper skal fremlægge 
• Jeg laver grupper og butik vælges efter ”først til mølle princippet”

similar documents