3._risikofaktorer_som_effektmaal

Report
Risikofaktorer som effektmål
Læringsmål
• kunne forklare forskellen mellem kliniske
effektmål og surrogatmål
• kunne give eksempler på disse
• kunne forklare fordele og ulemper ved disse
• have kendskab til eksempler på alvorligt
misvisende surrogatmål
Hvad er effektmål?
• Effektmål er de parametre som man bruger til
at vurdere en effekten af en behandling eller
et screeningsprogram
• Valget af effektmål har ofte enorm betydning
for hvor god en behandling fremtræder
Effektmål
• Kliniske effektmål
– Noget der relaterer
direkte til patientens
kliniske tilstand
• Surrogatmål
– Parametre som man
mener er nært forbundet
med patientens kliniske
tilstand
Case
• I et randomiseret forsøg undersøgte man effekten af at
bestemme kardiovaskulær risiko (Dundee score) og give
relevant rådgivning og behandling.
• En gruppe blev tilbudt helbredstjek og en anden gjorde ikke.
• Efter et år målte man risikofaktorerne på begge grupper, og
baserede sine konklusioner på forskellen mellem grupperne.
• Hvorfor valgte forskerne at bruge surrogatmål i
denne sammenhæng?
– Fordele?
– Problemer?
Eksempel: kolesterol
• risikofaktor for hjerte-karsygdom og død
• mange forskellige stoffer er blevet brugt til at
sænke kolesterol:
–
–
–
–
–
–
–
statiner
fibrater (gemfibrozil, bezafibrat, klofibrat)
ezetemibe
niacin
anionbyttere (colestyramin, colestipol)
thyroxin
østrogen
HDL: torcetrapip
Andre eksempler
•
•
•
•
Post AMI arytmier: flecainid, lidocain
Kemoterapi: tumorstørrelse vs. overlevelse
Hypertension: reserpin
Diabetes: rosiglitazon
Samlet kardiovaskulær risiko
- f.eks. SCORE
• Udviklet på store kohorter af mennesker, fulgt
gennem lang tid
• Målt risikofaktorer
• Registrere sygelighed og dødelighed
• Beregne risiko i forskellige grupperinger
Case
• Mand, 65 år, ikke-ryger, kolesterol 8 mmol/L, systolisk blodtryk
160 mm Hg
• 10 års risiko for kardiovaskulær død er 13%.
• Han bliver behandlet med et statin, til kolesterol er 5 mmol/L,
og med et thiazid til systolisk blodtryk er 140 mmol/L.
• Kan vi bruge SCORE til at beregne hans nye risiko?
– Hvilke forudsætninger ville det hvile på?
Mand, 65 år, ikke-ryger
Kolesterol: 8 -> 6
Sys. BT: 160 -> 140
Hvad er hans nye risiko? Er dette pålideligt?
Konklusion
• Hvis vi vil kende det samlede resultat af
helbredstjek må vi lave randomiserede forsøg
med dødelighed og sygelighed som effektmål.

similar documents