Powerpoint til del 1

Report
Kredsens udviklingsplan
Del 1. Visionen
- Vejen til nye initiativer i din kreds,
og ikke mindst: Til succes!
Kredsens samlede udviklingsplan
Mission
Vision
Strategi
Manøvrer
Missionen
Kender I sikkert allerede:
FDFs Formål: At møde børn og unge med
evangeliet om Jesus Kristus
Missionen er det helt overordnede. Den siger
ikke noget konkret, og tidshorisonten er
uendelig. Dog skal vi alle kende den
Opgave - mission
• Diskuter i grupper 2 og 2, hvad man kan lave
inden for den her mission:
- Hvad er muligt?
- Hvad er ikke muligt?
- Hvilke aktiviteter peger missionen på?
Missionen er ikke nok
Så I det?
Missionen er langt fra nok til at skabe
konkrete udviklingsaktiviteter med.
Men den er stadig vigtig, for den vision vi
laver, skal kunne indeholdes i den!
Visionen
• Det vi vil i den nærmeste fremtid. Typisk en
tilstand vi vil opnå inden for 3-5 år.
• Noget lederne laver sammen. Et billede på
fremtiden. Det skal være realistisk, have en
slutdato men ikke være konkretiseret.
• Kredsens vision kan være: At være byens
hotteste tilbud i fritiden til børn og unge
Eksempler på visioner
• FDF: At være Danmarks største og bedste
folkekirkelige børne- og ungdomstilbud
• LEGO: At opfinde fremtidens leg
• IKEA: At skabe en bedre hverdag for mange
mennesker.
• Mærsk: At være en ansvarlig virksomhed som
balancerer sociale og miljømæssige
anliggender, med et naturligt behov for at
være en profitabel forretning.
Hvad skal jeres vision arbejde med?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Børn & unge?
Voksne?
Leg?
Kirke?
Friluft?
Familie?
Uddannelse?
Forkyndelse?
Musik?
Holdning?
Konkurrence?
Fællesskab?
Oplevelser?
Bæredygtighed?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Natur?
Miljø?
Aktiviteter?
Farver?
Fremtid?
Kvalitet?
Møder?
Forældre?
Rafter?
Nærmiljø?
Skole?
Opgave - Temaer til vision
Vælg stikord til jeres vision.
- Hvad skal den sige noget om?
- Hvilke ord synes I er vigtige?
Krav til vision
•
•
•
•
•
•
3-5 års perspektiv
Realistisk
Troværdig
Umiddelbart forståelig for omverdenen
Attraktiv og give stolthed indadtil
Ikke være i modstrid med missionen (FDFs
formål)
• Må gerne have kant – den må IKKE kunne
forveksles med SFOens, kommunens eller IKEAs
vision
Ideer til vision
FDF X-Bølle er altid først med nye udfordrende
aktiviteter i en folkekirkelig ramme
FDF X-Bølle er det største kirkelige børne- og
ungdomsarbejde i hele Y-Bæk Kommune
FDF X-Bølle er den foretrukne fritidsbeskæftigelse
for 10-16-årige i X-Bølle
FDF X-Bølle er den foretrukne friluftsaktivitet for
hele familien i Y-Bæk Kommune
FDF X-Bølle er et kvalitets-friluftstilbud for glade
børn med røde kinder. Med nysgerrighed på den
verden vi lever i og en tro på Gud.
Opgave - Vision
3 og 3 skriver I en vision for kredsen.
1-2 linjer der beskriver hvad kredsen skal udvikle
sig hen imod de kommende 3-5 år. Brug
stikordene fra forrige opgave.
Brug gerne elementer eller formuleringer fra
firma-visionerne.
Opgave – næste ledermøde
1.
2.
3.
4.
Hæng visionerne op i kredshuset
Sæt dem på dagsordenen på ledermødet
Læs på dem hjemmefra inden mødet.
Brug ½ time på at diskutere dem på
ledermødet. Kan I nå til enighed, så vælger I.
Kan I ikke, så nedsæt et udvalg der kan gå
videre med tankerne, og sæt det på næste
møde, hvor I SKAL nå til enighed. Stem
eventuelt om den.
Tak for i dag
I er nu godt på vej til at have en vision for
kredsen!!!!
Når kredsens vision er vedtaget, kan I arbejde
med del 2 – strategi og manøvrer for kredsen.
God fornøjelse med den videre proces.

similar documents