"Digital Dannelse i Børnehøjde", Aalborg Universitet

Report
DIGITAL DANNELSE I
BØRNEHØJDE
HELLE SKOVBJERG KAROFF, ADJUNKT, PH.D.
AALBORG UNIVERSITET/KØBENHAVN
Talkens centrale pointer
 Det digitale skal bruges så
børnene kan opleve, lege
og deltage.
 Med
dannelsesperspektivet er
forholdelsesmåden central.
 Digital dannelse bør foregå
i børnehøjde, dvs. med
interesse for, hvad der er
meningsfuldt for børnene.
At blive digitale deltagere
 Digital samværskultur
 Adgang, indgang og
øvelsestid.
 Alsidighed, både i brugen
af digitale redskaber og
indhold.
 At møde det ukendte.
Digitale indfødte?
 Alle børn har ikke lige let
ved eller lige adgang til
digitale medier (inspireret
af Lotte Nyboe).
 Den pædagogiske
opgave er at sikre adgang
for alle børn til at opleve,
lege med og deltage i
digital mediebrug.
Adgang, indgang og øvelsestid
 Ikke alle børn har adgang
til de konkrete digitale
medier – hvordan sikrer vi
det?
 Hvordan kommer børnene
i gang med de digitale
medier? (at lære at bruge
digitale medier)
 Øvelsestid? Er der tid til
det? (udøvelse –at gøre
det på min måde)
Digital alsidighed
 Hvad er det for nogen
digitale medier, børnene
præsenteres for?
 Kamera, PC. iPad, tablets,
servey, Nintendo DS, => Hvor
stor er alsidigheden?
 Digital alsidighed handler
også om alsidig praksis?
 Gå, løbe, springe, hoppe,
trykke, splatte, pjatte =>
former for praksis og
udøvelsesformer.
Dannelse som forholdelsesmåde
Dannelse: At møde det ukendte
- gennem det digitale
 Dannelse – er en måde at
forholde sig til sig selv og
andre
 De etiske forhold
 At opleve, lege og deltage i
forhold til noget ukendt.
 At ”overskride sin blotte
subjektivitet og blive en del
af noget større” (Lars Geer
Hammershøj, 2003)
 Klassiske dannelsesfigur:
hjem-ud-hjem.
Dannelse som
meningssammenhæng
 ”Der ”er” strengt
taget aldrig ét
brugstøj. Med til
brugstøjets væren
hører der altid et
brugstøjshele, inden
for hvilket dette
brugstøj kan være
som det er”
(Heidegger, Væren
og Tid, 2007:91)
Dannelse – også i børnehøjde?
 ”Det er tåbeligt at gruble
pedantisk over, hvordan
man kan fremstille ting –
illustrationsmidler, legetøj
eller bøger – som egner sig
for børn. Siden
oplysningstiden har det
været en af pædagogernes
mest mugne spekulationer.
Deres fortabthed i psykologi
forhindrer dem i at erkende,
at verden er fuld af de mest
uforlignelige genstande, som
børn er opmærksomme på
og øver sig med”
(Walter Benjamin, 1993).
Opsamlende pointer
 VI skal sikre alle børn adgang til at opleve, lege og
deltage gennem og med det digitale
 Digital dannelse handler om at forholde sig til sig selv, til
verden og den verden, vi omgiver os i. Dvs. at gøre ens
egen forholden til genstand for samtale.
 Børnenes interesser, meningsproduktion og tingsverden
bør være i centrum, både for deltagelse, leg og
oplevelser, og for samtalen om egen forholden.
Læs mere
 www.videnskab.dk på
Legebloggen 2.0.
 Twitter: @helle_karoff

similar documents