UMB - Naturviterne

Report
Fra Rekeskall til Plantevernmiddel
Berit Bjugan Aam
Naturviterforum, Trondheim
14. November 2013
2111
2005
Miljøvennlig fungicid
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
Kitooligosakkarider
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB)
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap
Protein Engineering and Proteomics-group
– PEP-gruppa
Professor Vincent Eijsink
Enzymer som bryter ned biomasse
Hovedfokus:
– Degradering av cellulose (2.generasjon biodrivstoff)
– Degradering av kitin
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Kitin
 Polymer av GlcNAc
 Reke- og krabbe skall, insekter
 Årlig produksjon kitin biomasse: 1010 – 1011 tonn
 Årlig produksjon kitin: 15 000 tonn
 Nord-atlanteren: 1000 tonn kitin fra rekeskall
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotec
hnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
 Kitin
– Sukkerpolymer av GlcNAc
– Byggematerialet i rekeskall
– Ikke vannløselig
 Kitosan
– Fjerner acetylgrupper helt eller delvis
– Positive ladninger (pH avhengig)
– Løselig i svak syre eller i vann
 Kitooligosakkarider (CHOS)
– Enzymer kutter opp kitosan til kortere biter
– Løselig i vann
– Mange aktiviteter / mulige anvendelser
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Kitin
polymer av GlcNAc
Deacetylation
Kitosan
polymer av GlcNAc
Enzymatisk hydrolyse
CHOS
Separasjon / Analyse
Lengde / DP
F(A)
www.umb.no
sekvens
og GlcN
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Produkter
 Kitosan
– Vannrensing, stoppe blødninger, slankepiller, kosmetikk, kolesterol mm
 Kitooligosakkarider
– Funksjonell mat
– Kylling-fôr
 Glucosamine / GlcNAc
– Bra for ledd (artritt)
– Helsekost, legemiddel
– Kosttilskudd for hunder
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Anvendelser av CHOS
Antifungal
regenerering av nerveceller
immunstimulerende
differensiering av beinceller
anti-tumor effekter
hemme metastasering
anti-diabetes
økt sår heling
mot astma
antibakteriell
antioxidant effekt
anti-malaria
gen-terapi
hemme adhesjon av bakterier til epitelceller
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Spesifikke CHOS lages vha enzymatisk
hydrolyse av kitosan
 Definerte kitosaner
 Enzymatisk verktøykasse
– kitinases, kitosanases, hjelpeproteiner, deacetylaser
 Kitinaser / Kitosanaser
– Ulike egenskaper
– Kutter forskjellig i kitosan-polymeren
– Gir ulike blandinger av CHOS
VI KAN PRODUSERE
SPESIFIKKE CHOS BLANDINGER
www.umb.no
Kitosanase
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
Kitinase
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Separasjon av CHOS
 Gelfiltrering, Superdex 30
O
 Separerer på lengde
OH
O
O
HO
O
OH
NH2
www.umb.no
HO
O
H2N
O
O
OH
O
HO
NH2
OH
HN
HO
O
HN
O
O
OH
O
HO
NH2
HO
O
O
OH
O
Mass spectrometry
MALDI-TOF
ESI-MS
x10 4
MT61_L50 0:P7 MS Raw
787.623
1.5
789.635
763.617
0.0
849.626
827.639
6000
MT62_L50 0:P8 MS Raw
807.596
785.608
Intens. [a.u.]
0.5
829.647
809.616
1.0
851.639
Give high quality data
Intens. [a.u.]
Advanced chromatography
(HPLC, UHPLC and HPAEC)
4000
2000
0
MT64_L45 0:P10 MS Raw
827.623
5000
869.646
843.618
1000
763.603
2000
807.587
785.595
3000
849.610
4000
865.589
Intens. [a.u.]
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Nedbrytning av biomasse – Analytisk Plattform
0
780
www.umb.no
800
820
840
860
m /z
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Plantepatogene sopper:
Botrytis cinerea – gråskimmel
Gir sykdom på over 200
ulike planter
– Vanskelig å kontrollere
– Norge: 30-60% tap av avling av
jordbær
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Kjemisk kontroll av B. cinerea i Norge:
Teldor (1230 ha)
Switch 62.5 WG (1220 ha)
Topas 100 EC (1170 ha)
Signum (940 ha)
Amistar (229 ha)
RESISTENS
www.umb.no
(%)
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
Sporespiring hemmes av CHOS
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
CHOS DPn40 hemmer vekst av Botrytis cinerea
Kontroll
Kitosan
CHOS DPn40 CHOS DPn9
Effekt av kitosan og CHOS (DPn9 og DPn40, 80 µg/mL) på sporespiring
og hyfevekst av Botrytis cinerea (12 timer etter næringsmedie tilført, 23±1°C).
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Synergistisk effekt mellom Signum og CHOS.
Chickpea blader smittet med Botrytis cinerea.
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Jordbærblomster smittet med Botrytis cinerea
Kontroll
CHOS
+
Teldor
(10% av anbefalt dose)
www.umb.no
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Konklusjon
 CHOS
– Mer effektiv enn kitosan
– DPn 15-40 mest effektiv
– Synergistisk effekt sammen syntetiske fungicider
 CHOS – et miljøvennlig alternativ til kjemiske
fungicider
 Mekanisme
– Påvirker gjennomtrengeligheten av celleveggen til soppen
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
Patentsøknad
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Etablert mars 2013
Berit Bjugan
Aam
CEO
Arne
Tronsmo
Professor UMB
Chair
Expert: plant
pathogen fungi
Morten
Sørlie
Vincent
Eijsink
Professor UMB
Board member
Professor UMB
Board member
Næringslivskontoret
UMB
www.biochos.com
www.umb.no
Ellisiv
Rogan
Advisor
Business skills
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Oppskalering av produksjon
Enzymatisk hydrolyse av kitosan
Produkt
Rekeskall
Kitin
Kitosan
C
hi
ti
n
Kitooligosakkarider
www.biochos.com
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Kontaktinformasjon
Berit Bjugan Aam
918 66 719
[email protected]
www.biochos.com
www.umb.no

similar documents