Matematikk i uterommet. - Midt

Report
MATEMATIKK I UTEROMMET.
Friluft og faglig
utnyttelse av
natur og aktivitet.
OPPDRAG
Utnytte uterommet i arbeid med undervisning i
matematikk.
 Fysisk aktivitet skal være framtredende.

Aktiviteter som fremmer tallforståelse.
 Aktiviteter som omfatter begreper.
 Aktiviteter som handler om sorteringer.
 Aktiviteter som handler om klassifiseringer.

HVORFOR UTESKOLE.




Matematikkunnskap krever handling og
utforskning.
Dette krever nytenking, nye metoder og nye
læringsarenaer.
Resonnement, problemløsning og kommunikasjon
er viktig og må vektlegges.
Uterommet er en slik læringsarena…
HUSK.
 Når
elevene skal arbeide ute er det elever
som fristes til andre aktiviteter.

 En
god struktur med klare beskjeder om
hva de skal gjøre er nødvendig.
 For
at elevene skal få fullt utbytte av
uteskolematematikk må metoden brukes
over tid.
UTEMATEMATIKK – EN METODE
Uterommet er en ny læringsarena og en ny metode?
Uterommet gir anledning til en overføring mellom teori
og praksis .
Uterommet er
 gratis konkretisering-  ”lydisolert”
 Stort
 barnets virkelige verden
 En ”Sareptas krukke” for matematikklæring
 gir anledning til anskueliggjøring og praktiske
situasjoner
 gir handlingsfrihet og bevegelsesmulighet
MATEMATIKK I UTEROMMET








Målstyring er viktig
forarbeid – aktivitet - etterarbeid/skriftliggjøring
Velg tema.
Hva er det barna skal lære?
Hva er utfordringen i fagstoffet?
Hva er målet?
Hvilken aktivitet kan gi et bilde på begrepet og støtte
elevene i tankegangen som kreves for å løse
problemet?
Ikke la oppgaven avsluttes ute, men fortsett
refleksjoner inne…..
LEK, SPILL OG KONKURRANSER
 All
læring er omgitt av emosjoner.
 Leken
med sin åpne struktur og mangfold
av opplevelsesmuligheter står i skarp
motsetning til en mer tradisjonell
undervisning som går ut på å isolere,
kontrollere og manipulere.
SEKKEHOPP
POENGBEREGNINGER: - STILKARAKTERER SAMMEN
MED TID. IDEALTID.
FISKEKONKURRANSE
Ute kan barna søle
med snø, sand og
vann.
 De trenger ikke sitte
stille hele tiden.
 De forstyrrer ikke
andre selv om
diskusjonene kan bli
høylytte og de kan
hoppe og sprette
rundt.

LÆRERS KOMPETANSE ER AVGJØRENDE
FOR ELEVENES UTBYTTE
 Lærer
må ha oversikt over kompetansemål i
læreplanen for å se mulighetene
 For at læring skal skje må læringsarbeidet
være målrettet og prosessen styrt.
 Startfase – gjennomføring etterarbeid/etterprøving/overføring/vurdering

www.skoleipraksis.no
bussen.
AKTIVITETER.
 Samle
kongler.
 Telling
og tellestraegier.
 Viktig å la barna gjøre egne erfaringer.
 Hvordan tenker barna?
 Hvordan holder de orden på mengde?
 Hvis
været tillater det går vi ut.
ULIKE AKTIVITETER.
 Løpe
litt. Finne noe som er tungt, lett, langt,
kort, spisst…..
 Sortere i hauger. Relativitet:
 Tungt i forhold til hva?
 Langt i forhold til hva?
Sortering:
 Tyngre enn…., lettere enn….
Etterarbeid inne: Bomben med noe som er kort,
kortere kortest. Tung, tyngre, tyngst.
AKTIVITETER FORTS.







Finne en pinne som er rett og jevn.
Stille på rekke etter størrelse.
Gå sammen tre og tre. Tror dere at dere kan
lage en trekant av pinnene dere har samlet?
Gjør det. (kan være lurt å studere pinnene og
styre gruppene for å få fram at det ikke alltid er
mulig).
Lage firkanter….., femkanter…, 12-kanter…..
Lage figurer med minst mulig omkrets.
Minst mulig areal. Diskuter løsninger
underveis.
 Hvor
mange fant en pinne som er lengre enn
30cm? Kortere enn 60cm? Fant noen en pinne
som er lengre enn 1m?
 Typetall,
 Sorter
median og gjennomsnitt.
data.
 Hva kan vi bruke dataene til?
 Hvordan kan de framstilles?
AKTIVITETER; SYMMETRI.
 Legge
ut/tegne symmetrilinje.
 Samle gjenstander som er tilnærmet like.
 Den ene legger ut sin ting. Den andre skal
legge den like langt fra streken, men på
andre siden.
 Øke
vanskegraden ved å endre måten en
legger dem på (skrå…)
FORMER
 Kan
dere finne noe som har form som en
trekant?
 Kan
dere finne noe som har form som en
firkant?
 Hvilke
andre former kan dere finne?
AKTIVITETER FORTS.

Samle steiner som er runde og noen som er
glatte.

Sortere dem i ringer etter egenskaper.

Hva med de som er både runde og glatte?

Venndiagram.
 Port
lætning:
 Strategispill.
 Spill og diskuter regler.
 Forandre reglene underveis. Hvilke
konsekvenser får dette for strategiene?

similar documents