Hvad er Trollesbro

Report
Workshop 5
Styrk den faglige vurdering
Workshop 5
Nogle bud på de strenge, personalet kan slå an i den faglige
vurdering, når kvalitetssikring forstærker vidensflowet
Torsten Balslev, erhvervskonsulent og metodetovholder, Trollesbro
Joanna Haskiel, sprogunderviser, Trollesbro
Kristin Espedal, centerleder (og udviklings-og kvalitetsleder), Trollesbro
Styrk den faglige vurdering
Program for workshop 5
• Den faglige kontekst og målinger på progression
• Elementer i den faglige vurdering
• Faglig vurderinger før og efter arbejdet med forstærket
vidensflow
• Fortællinger fra praksis
• Dialog i workshoppen
Den faglige kontekst
Arbejdsevnemetoden, samt kompetenceudvikling og -vurdering
Observation og beskrivelse
Personalefaglige kompetencer
Metoder – indsats i praksis
Faglig kontekst på Trollesbro
Observationer og beskrivelser af praktikker
i både interne og eksterne virksomheder
Fagpersonale, der kan vurdere
helbredsmæssige, faglige,
sociale og personlige
kompetencer
Dialogværktøjer indenfor
det systemiske teorisæt,
som bringer borgernes
ressourcer og mestring i spil
Faglig kontekst på Trollesbro
Vejledning og afklaring hvor der har været 2 forskellige tilbud/indsatser, som
har været genstand for effekt- og kvalitetsmåling:
1.
Tværfaglig erhvervs- og helbredsafklaring – 13 uger
Mål/effekt: borgeren har fået afklaret arbejdsevne med fokus på optimale
arbejdsbetingelser og arbejdsvaner og relevante arbejdsområder.
(kontanthjælpsmodtagere - match 4,5 og sygedagpengemodtagere)
2.
Aktiveringsforløb – 26 uger
Mål/effekt: borgeren bliver motiveret til at ændre deres nuværende situation og
opdager egne ressourcer ift. det ordinære eller rummelige arbejdsmarked.
(kontanthjælpsmodtagere – match 4 og 5)
Progressionsmåling
Målinger af progression – medarbejder og borger bidrager
Beskæftigelsesmedarbejderen måler
Hvilke delindsatser borgeren har deltaget i,
på hvilken måde indsatsen har været udført og
hvordan borgerens progression har været.
Borgeren måler
Egen progression i forhold til muligheder på arbejdsmarkedet,
motivation/ønsker for beskæftigelse, håndtering af helbred, oplevelse af
barriere, initiativ, faglige og sociale kompetencer, tillid til erhvervskonsulenten.
Primær vægtning på egen progression er således i forhold til reelle forandringer i
relation til arbejdsevnen.
Progressionsmåling
Sammenhæng mellem borgerens måling af progression og anvendte metoder
Eksempel: I forbindelse med opstart/intro til forløbet/aktiviteten anvendes
forskellige spørgeteknikker med anerkendende og løsningsfokuseret tilgang
f.eks.
Hvad kunne du godt tænke dig, at der kom ud af det forløb du er i?,
Hvad kunne være tegn på, at du er kommet afgørende videre fra din
nuværende situation?’
Beskæftigelsesmedarbejderen vurderer dels, om spørgeteknikkerne har været
gennemført og vurderer samtidigt om den enkelte borger har haft en progression.
Teoretisk afsæt i dataindsamling
I den løsningsfokuserede coaching støttes borgeren i at sætte mål
for egen progression ved at vurdere på skala’er på 1 – 10.
I dataindsamlingen anvendes spørgsmål, hvor borgeren skal
forholde sig til ”afstanden/nærheden” til arbejdsmarkedet på en
række områder – faglige kompetencer, motivation, med mere –
gennem skala’er, der dermed synliggør egen progression.
Et typisk afklaringsforløb
vidensflow
tværfaglig dialog
justeringer
vurderinger
DOKUMENTATION
observationer
start
borger-erhvervskonsulent
borger-specialkonsulenter
borger-værkstedsleder
interaktioner
borger-praktikvært
slut
Et forløb – med målinger
vidensflow
tværfaglig dialog
justeringer
vurderinger
DOKUMENTATION
observationer
start
slut
borger-erhvervskonsulent
erhvervskonsulentmålinger
borger-specialkonsulenter
borgermålinger
borger-værkstedsleder
interaktioner
borger-praktikvært
måleseancer
Et forløb – med målinger
vidensflow
tværfaglig dialog
STYRKET
FAGLIGHED
VIA borger
observationer
egenrefleksion
kvalificering
start
justeringer
vurderinger
DOKUMENTATION
egenrefleksion
kvalificering
slut
borger-erhvervskonsulent
borger-specialkonsulenter
de første borgermålinger
borger-værkstedsleder
interaktioner
borger-praktikvært
måleseancer
Et forløb – med målinger
vidensflow
tværfaglig dialog
justeringer
vurderinger
DOKUMENTATION
observationer
start
borger-erhvervskonsulent
borger-specialkonsulenter
borger-værkstedsleder
interaktioner
borger-praktikvært
slut
de første
erhvervskonsulentmålinger
måleseancer
Et forløb – med målinger
vidensflow
tværfaglig dialog
faglig
refleksion
kvalificering
faglig
refleksion
justeringer
vurderinger
DOKUMENTATION
observationer
kvalificering
start
borger-erhvervskonsulent
borger-specialkonsulenter
borger-værkstedsleder
interaktioner
borger-praktikvært
slut
de første
erhvervskonsulentmålinger
måleseancer
Flere forløb – med målinger
vidensflow
tværfaglig dialog
justeringer
vurderinger
DOKUMENTATION
observationer
databehandling
Dataindsamling fra flere forløb
start
slut
refleksion
Udvikling af
praksis og
programteori
borger-erhvervskonsulent
erhvervskonsulentmålinger
borger-specialkonsulenter
borgermålinger
borger-værkstedsleder
interaktioner
borger-praktikvært
måleseancer
Tre måder at styrke den faglige vurdering
vidensflow
STYRKET FAGLIGHED
VIA ERHVERVSKONSULENT
faglig refleksion
STYRKET
FAGLIGHED
VIA BORGER
start
tværfaglig dialog
justeringer
vurderinger
DOKUMENTATION
faglig refleksion
observationer
egenrefleksion
egenrefleksion
STYRKET
FORBEDRET
FAGLIGHED
FAGLIGHEDVIA
STATISTIK
VIA STATISTIK
Dataindsamling fra flere forløb
slut
borger-erhvervskonsulent
erhvervskonsulentmålinger
borger-specialkonsulenter
borgermålinger
borger-værkstedsleder
interaktioner
borger-praktikvært
måleseancer
Styrk den faglige vurdering
Kvalitetssikring kan styrke den faglige vurdering ad tre veje:
1) under forløbet via de første borgermålinger
-> øget egenrefleksion hos borgeren
-> mere kvalificerede samtaler
-> bedre faglige vurderinger
2) under forløbet via de første erhvervskonsulentmålinger
-> øget refleksion hos erhvervskonsulenten
-> mere viden i spil - hurtigere
-> bedre faglige vurderinger – under forløbet
3) efter flere forløb via statistik over mange måleresultater
-> viden om, hvad vi gør (gør vi det, vi siger, vi gør?)
-> viden om hvad der virker (hvad gør det, vi gør?)
-> udvikling af praksis og af programteori
-> bedre faglige vurderinger

similar documents