Hvad er korruption? - Transparency International

Report
Hvad er korruption?
En kort introduktion
Transparency International Danmark 2011
Oversigt
Denne præsentation giver en kort introduktion til emnet korruption.
Efter at have læst denne præsentation vil du have en basal forståelse for hvad
korruption er, hvor det forekommer og hvad skade det gør.
Præsentationen gennemgår:

Definition af korruption

Eksempler på korruption

Årsager til korruption

Konsekvenser af korruption

Hvor er der mest korruption?
Definition
Nævn ordet "korruption" for en tilfældig dansker, og vedkommende vil sandsynligvis
fortælle dig, at det er noget negativt, noget fordækt og noget ulovligt.
Transparency International definerer korruption som
misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld
Det betyder, at man er korrupt, når man bryder en regel for at opnå noget selv.
Et eksempel – en politimand vælger ikke at udskrive en fartbøde mod at få penge
fra en bilist, der har kørt for stærkt. Bilisten misbruger altså sin magt (dvs. betroede
myndighed) til at få penge til sig selv (dvs. for egen vindings skyld). Bilisten er i
øvrigt også korrupt, idet han slipper for sin straf ved at bryde loven.
Eksempler
Bestikkelse og smørepenge er de mest klassiske eksempler på korruption:
 Bestikkelse
Bestikkelse er, når man betaler for at vinde en kontrakt eller bryde en regel. Det er
korruption i den reneste form.
For eksempel kan man i visse lande betale en dommer for at slippe for straf. Det
kan også være, at nogen betaler for at vinde en vigtig kontrakt, eller en terrorist kan
bestikke politiet for at få adgang til et terrormål.
 Smørepenge
Smørepenge er, når man betaler for at komme foran i køen.
Denne slags bestikkelse er for eksempel, når man må betale småbeløb for at få
embedsmænd til at gøre deres arbejde eller for at de gør det indenfor en realistisk
tidsramme.
Eksempler
Andre former for korruption:
 Underslæb
Tyveri af offentlige midler begået af offentlige ansatte. Der er altså tale om at
betroede folk selv tager af kassen, eller at de bruger offentlige midler til eget forbrug.
 Bedrageri
Det er bedrageri, når en offentlig ansat snyder borgere eller firmaer for egen
vindings skyld, eller hvis offentlige ansatte er involverede i det sorte marked.
 Nepotisme
Unfair begunstigelse af familiemedlemmer, venner og bekendte, når der skal
besættes stillinger eller tildeles offentlige midler.
Årsager
I Danmark er vi vant til, at samfundet fungerer. Hvis du ringer til politiet, hjælper de
dig. Hvis du bliver syg, kommer du gratis på hospitalet. Hvis du skal ud at rejse, kan
du få et pas.
I fattige lande er tingene ofte meget sværere. Måske vil politiet kun hjælpe dig, hvis
du betaler dem penge. Måske kræver lægen en stor gave før han indlægger dig.
Måske skal du betale penge under bordet for at få et pas.
Hvorfor bliver disse folk korrupte?
Årsager
Årsag nr. 1: Lav løn
I fattige lande får offentligt ansatte tit meget lav løn. Måske for lidt til, at de kan give
deres familie mad på bordet. Derfor kræver de betaling fra borgerne.
Årsag nr. 2: Alle de andre gør det
Hvis alle de andre tager imod bestikkelse bliver det normalt.
Årsag nr. 2: Grådighed
Det kan også være, at folk bare er grådige. Måske personen, der tager imod
bestikkelse bare drømmer om en ny bil og ikke tænker på konsekvenserne.
Årsag nr. 4: Lav risiko
Hvis det er normalt at bestikke og politiet ikke er særligt effektivt er risikoen for at
blive fanget på fersk gerning meget lille. Det kan få nogen til at tage chancen.
Konsekvenser
Der er blandt eksperter i dag enighed om, at korruption næsten udelukkende har
store, negative konsekvenser:
Lavere økonomisk vækst
Udbredt korruption betyder, at investeringer bliver mere risikable, hvorfor
udenlandske investorer vil holde sig væk. Samtidig vil mange butikker vælge at gå
under jorden for at undgå at skulle betale til korrupte embedsmænd.
Undergraver demokrati
Hvis politikere er korrupte, stoler folk ikke længere på dem. Hvis der er al for lidt tillid
til politikere kan det ende med, at folk ikke længere vil stemme ved valg
overhovedet.
Ulighed
Hvis korruption er udbredt vil der være en tendens til, at
Hvor er korruption værst?
Transparency International udgiver hvert år en liste, som viste hvor korrupte verdens
lande er. Hvert land får en score fra 0 (ekstremt korrupt) til 10 (ingen korruption).
Listen hedder Corruption Perception Index.
Verdens mest korrupte lande:
 Somalia
 Burma (Myanmar)
 Afghanistan
INGEN
KORRUPTION
Verdens mindst korrupte lande:
 Danmark
 New Zealand
 Singapore
EKSTREM
KORRUPTION

similar documents