Hva er et essay?

Report
Essay
Essay er en skriftlig sjanger.
Vi har to typer essay:
Personlig essay og saksessay.
(saksessay = formelt essay)
Personlig essay
 Personlig essay
 Det personlige essayet blir skrevet i jeg-form og
bygger ofte på personlige erfaringer og refleksjoner.
Saksessay
 Saksessay (= formelt essay)
 I saksessayet setter forfatteren selve saken i sentrum.
 Forfatteren selv er mer i bakgrunnen.
Essay – en samtale




I essayet er det som om forfatteren fører en samtale.
Samtalen kan være «med seg selv» eller en leser.
Forfatteren skriver slik han eller hun tenker.
Ofte vil en tanke føre oss videre til en ny tanke…
(Tankesprang).
Subjektiv og synlig
 Essayet er en subjektiv sjanger.
 Dette betyr også at essayet er en personlig sjanger.
 Det er vanlig at forfatteren er synlig i teksten, dette
kan gjøres ved å omtale seg selv som «jeg».
 Forfatteren skriver om verden slik han eller hun
opplever eller ser den. (verden).
Still spørsmål




Det er vanlig å stille spørsmål i et essay.
Vi kan si at essayet er som en undrende samtale.
Det er ikke viktig å komme fram til en konklusjon.
Men: Det skal gjerne være en rød tråd i det du skriver.
Rød tråd






Sirkelkomposisjon:
Begynnelse og slutt skal henge sammen.
Tips:
Begynn med innledning.
Husk hoveddel.
Avslutning.
Språklige virkemidler
 Husk:
 Det er lov å bruke språklige virkemidler:






Gjentagelser
Sammenligninger (bruk av som ..)
Metaforer, språkbilder (sammenlikning uten som)
Ironi
Humor
Kontrast

similar documents