værdibaseret klarsyn over friskolen

Report
OSTED FRISKOLE
- ET VÆRDIBASERET
KLARSYN
Et værdibaseret debatoplæg til skolens daglige
arbejdsområder, særlige fokusområder,
forpligtigelser samt fremtidsvisioner
ET VÆRDIBASERET
KLARSYN
Et værdibaseret klarsyn
EN SKOLE VED SINE FULDE FEM
Man skal
gribe før
man kan
begribe.
Derfor skal skolen
indrettes så ikke
kun høre- og
synssansen
påvirkes, men
også følesansen,
den kropslige
- og dermed
erfaringen, der
skal være centralt
placeret i
læringsprocessen.
Et værdibaseret klarsyn
FAST FORBINDELSE
Skolen har
brug for
fortælling,
samtale,
refleksion og
fællesskab,
der ruster de
unge til en
uforudsigelig
fremtid.
ELLER BADEBRO
Formålet er at
komme videre med
en ungdomsuddannelse – MEN
endestationens
beliggenhed flytter
sig hele tiden.
En badebro fører en
steder hen hvor man
ikke kan bunde. En
fast forbindelse
fører fra et sted til
et andet.
Et værdibaseret klarsyn
NÆRSYN OG FJERNSYN
Skolen skal
være et lille
trygt minisamfund –
men livet
udenfor
skolen er
med i
tankerne.
Finde balancen
mellem
•
•
Etablering og
oplevelse af
identitet i en
nærhed
Forståelse og
forpligtelse af
verden fjernt fra
det nære
Et værdibaseret klarsyn
MOTORVEJ ELLER MARGUERITRUTE
Der skal være
fokus på nye
undervisnings
- og samværsformer, der
tager afsæt i
elevernes
forskellighed,
og samtidig er
med til at
udvikle lysten
til læring.
Motorvejen
betyder: hurtig
frem til målet.
Margueritruten
betyder at vi også
gerne vil i mål,
men gerne vil
have delmål og
detaljer med. Det
er en særlig form
for dannelse.
Et værdibaseret klarsyn
LIVET ER VIRKELIGT
Historien
skal
fortælles og
poesiens
forunderlighed skal
opleves.
OG BLIVER TIL
Skolen har noget
for med børnene.
Fortællinger,
myter, digte og
sange skal tale til
fantasien og håbet
for fremtiden ,og
give poetisk
indlevelse for den
enkelte samt
oplevelser i
fællesskabet
Et værdibaseret klarsyn
SAMSPIL OM SAMMENSPIL
Skolen skal
vise
forældrene
tillid som
ligeværdige
medspillere,
og forældre
skal
respektere
skolens
professionalisme.
Det kræver et
samarbejde
mellem forældre
og skole med øje
ikke alene for det
enkelte barn, men
også for barnet
som en del af et
forpligtende
fællesskab.
Et værdibaseret klarsyn
BLÆKSPRUTTEN ER ANDET END ARME
Al
undervisning
foregår i en
personlig
relation
mellem en
lærer, nogle
elever og et
stof.
Læreren skal være
troværdig i sin
rolle og i sin
personlighed. Han
skal sørge for en
god og
arbejdsorienteret
klasseledelse. Når
en elev falder af
sporet, skal
læreren bruge sine
mange arme til at
reagere, så eleven
kan gribes igen.
Et værdibaseret klarsyn
MATUR = VIS
Naturvidenskab er
kreativ,
poetisk og
historisk.
Følelser og
fornuft har
brug for
hinanden.
Naturvidenskabelig viden skal være
grundlæggende for
vore elever.
Samtidigt skal
eleverne kunne
forholde sig til at
de er en del af
naturen. Og at al
vores viden,
alligevel ikke
udelukker tro.
Et værdibaseret klarsyn
RELIGION ER EN SKOLESAG
Skolen skal
give rum for
at opsøge,
undersøge og
efterprøve
antagelser
om værdi og
mening, om
menneskets
natur, om
skæbne og
livsmod, om
fællesskab og
individualitet.
Børn har ret til
religion. I en
engageret
religionsundervisning
skal elevernes
behov for at søge
mening imødekommes.
Vi skal ikke
omvende, men
engagere.
Et værdibaseret klarsyn
KRITIK - TAK
At oplære
eleverne til
demokratiske, kritiske
samfundsborgere sker
ikke af sig
selv.
Skolen skal gøre
eleverne kloge på
verden og deres liv
i den. Dernæst
skal de have
redskaber til at
forandre denne
verden i den
retning de ønsker.
Et værdibaseret klarsyn
FIND DIG I FÆLLESSKABET
Det er
skolens
opgave at
lære
eleverne at
åbne blikket
udad, mod
fællesskabet,
mod andre.
Skolen skal give
eleverne
opfattelsen af at
de bliver
respekteret, og
holdt af. Vi lever
af at høre sammen
med nogen.
Fællesskabet skal
være grundet i
fælles værdier.
Et værdibaseret klarsyn
PERLER PÅ SNOR
Skolen er
først og
fremmest de
bestemte
mennesker
der befolker
den. Skoler
ER
forskellige,
og denne
forskellighed
skal bruges.
Hvordan vil vi
profilere os – tage
os vores frihed?
Vi skal være en
forskellighed – og
vi skal være
bevidst om den –
det skal være
vores styrke.
Et værdibaseret klarsyn

similar documents