Kalocsai Zsolt_RSM DTM__0417

Report
E-kereskedelem egyes adózási és számviteli
aspektusai
Kalocsai Zsolt
RSM DTM Hungary Zrt.
Budapest, 2014. április 17.
1. RSM DTM Hungary, bemutatkozás
2. E-kereskedelem üzletviteli háttér
3. Távolsági értékesítés
4. Dropshipment
RSM DTM Hungary, az RSM International magyarországi tagja
Európa
Staff: 7 500
Offices: 230
Észak Amerika
Staff: 14 200
Offices: 290
Közel Kelet
Staff: 650
Offices: 20
Ázsia, Ausztrália
Staff: 8 350
Offices: 110
Afrika
Latin Amerika
Staff: 1 050
Offices: 25
Staff: 680
Offices: 30
1. RSM DTM Hungary, bemutatkozás
2. E-kereskedelem üzletviteli háttér
3. Távolsági értékesítés
4. Dropshipment
E-kereskedelem üzletviteli háttere I.
Számlázás
CRM
Controlling
Webshop
Social Media
Fizetési rendszer
Front-end
Vevőnyilvántartás
Készletnyilvántartás
E-kereskedelem üzletviteli háttere II.
• Megfelelő e-kereskedelmi rendszer felépítése (out-of-the box,
fejlesztés)
• A front-end integrációja (méret függő) a számviteli rendszerrel
• Számlázási megoldások átgondolása
• Fizetési rendszermegoldások, azok adminisztrációja
• Kereskedelmi rendszer (integrált vs. önálló)
• CRM
Milyen rendszerekkel lehet összekapcsolni egy e-ker megoldást?
• SAP Business One
• Ms Dynamics Navision
• rEVOLUTION
E-kereskedelemi tevékenység magyarországi irányítással
• 10% társasági adó
• Bejelentett részesedés
• Jogdíjstruktúra 50%
adókedvezmény
• Társaság bankszámlája külföldön is
lehet, de egy pénzforgalmi számla
kötelező (áfa)
• Ügyviteli rendszer (több
jogrendszernek megfelelő,
többnyelvű)
• Felhő alapú szolgáltatások
1. RSM DTM Hungary, bemutatkozás
2. E-kereskedelem üzletviteli háttér
3. Távolsági értékesítés
4. Dropshipment
Távolsági értékesítés az e-kereskedelemben
Business
Customer
Business
Business
B-to-C
B-to-B
Távolsági értékesítés az e-kereskedelemben (Uniós szabályozás)
•
•
A távolsági értékesítés, az áfa-szabályozásban így hívják a
külföldi magánszemély vevőkkel, internetes felületen folytatott
kereskedelmet az unió területén
Minden egyes tagállam (összhangban az uniós áfa irányelvvel)
rögzítette a távolsági értékesítés kapcsán az un.
küszöbértékeket
Milyen küszöbértékek vannak?
Tagállam
Küszöbérték
Tagállam
Küszöbérték
Ausztria
35.000 €
Lettország
24.000 LVL
Belgium
35.000 €
Litvánia
125.000 LTL
Bulgária
70.000 BGN
Luxemburg
100.000 €
Ciprus
35.000 €
Málta
35.000 €
Csehország
1.140.000 CZK
Nagy-Britannia 70.000 GBP
Dánia
280.000 DKK
Németország
100.000 €
Észtország
35.000 €
Olaszország
35.000 €
Finnország
35.000 €
Portugália
35.000 €
Franciaország
100.000 €
Románia
118.000 RON
Görögország
35.000 €
Spanyolország 35.000 €
Hollandia
100.000 €
Svédország
320.000 SEK
Irország
35.000 €
Szlovákia
35.000 €
Szlovénia
35.000 €
Lengyelország 160.000 PLN
Ügyviteli rendszer kialakítása a távolsági értékesítés tükrében
• a távolsági értékesítést (is) végző vállalkozásoknak érdemes
lehetőséget adniuk arra, hogy a vevők már a megrendeléskor
adóalanyként azonosítsák magukat. Az érvényes adószámmal
rendelkező vevők részére történő értékesítés ugyanis nem
minősül távolsági értékesítésnek (ezt ellenőrizni kell!)
• távolsági értékesítéskor a szállítási cím, illetve azon belül is a
szállítási célország kiemelten fontos adat. Ezt mindenképpen
rögzíteni kell, illetve a hozzá tartozó, kumulált éves nettó
értékesítési adattal együtt rendszerszinten kell kezelni
• A megfelelő nyilvántartási háttér saját érdek!
Ügyviteli rendszer kialakítása a távolsági értékesítés tükrében
• A külföldi adóregisztráció csak idő kérdése. Érdemes már a
tevékenység indulásakor tájékozódni a külföldi
adókötelezettségek teljesítésének díjáról és feltételeiről
• A külföldi adóregisztráció a küszöbérték alatt egy lehetőség,
viszont a küszöbérték meghaladását követően kötelezettség
Távolsági értékesítés az EU-ba, áfa telephely esetén
• A számlák első példányát a termékkel együtt is el lehet küldeni a
vevőknek, de gondoskodni kell a külföldi adóbevallásokat készítő
és benyújtó adóképviselőhöz, illetve az eladó könyveléséhez
eljuttatandó példányokról is
• A távolsági értékesítéseket elektronikus számlákkal is lehet
bizonylatolni
• Az árbevétel Magyarországon realizálódik, amennyiben külföldön
áfa-regisztrációnk van
• Társasági adó és IPA fizetési kötelezettség is Magyarországon
• A tranzakciók nyilvántartása, könyvvezetés Magyarországon, áfa
bevallás külföldön
Távolsági értékesítés, az adó alapja
• A távolsági értékesítés szükségszerűen magába foglaja a termék
fuvarozását vagy küldeményként történő feladását
• Az adóalapra vonatkozó rendelezések értelmében az adó
alapjába beletartoznak:
a) az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések
és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az általános
forgalmi adót;
b) a felmerült járulékos költségek, különösen: a bizománnyal, egyéb
közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással
összefüggő díjak és költségek.
Értékesítés támogatása – „payroll agent”
• Nem feltétlenül szükséges gazdasági társaság alapítása
• Adóregisztráció nem elégséges feltétel a munkavállaló külföldi
alkalmazására, tehát ennek megfelelően nem létesíthető
munkaviszony
• A külföldi állampolgárt a magyarországi gazdasági társaság is
alkalmazhatja
• A külföldi állampolgárt a magyarországi gazdasági társaság
alkalmazhatja a hatályos magyar Mtv. alatt, azonban
hátrányosabb megítélés alá nem eshet, mint az a célország
munkajogi szabályozása esetén esne.
Külföldi piacok meghódítása az e-kereskedelem területén
1. RSM DTM Hungary, bemutatkozás
2. E-kereskedelem üzletviteli háttér
3. Távolsági értékesítés
4. Dropshipment
Dropshipment I.
• A dropshipment rendszerű értékesítés lényege,
hogy a webáruház a terméket saját nevében
értékesíti, a szállítás pedig a nagykereskedő
raktárából közvetlenül a vevő részére történik.
• A nagykereskedő számára a webáruházon
keresztül történő értékesítésből azáltal származik
előny, hogy - a fizikai üzlethelyiségek területi
elérhetőségének korlátai nélkül - széles fogyasztói
körhöz juthatnak el a termékei, illetőleg a
webáruház - más honlapokon elhelyezett
hivatkozásokkal együtt - jelentős hirdetési
felületet biztosít számára.
Dropshipment II.
• A nagykereskedő és a webáruház Ptk.szerinti
(eladási) bizományi szerződést köt. Ez alapján a
bizományos köteles a saját nevében, de megbízója
javára (eladóként) adásvételi szerződést.
• Az ügylet eredménye az általános forgalmi adó
szempontjából két különálló értékesítés: egy a
megbízó és a bizományos, egy pedig a bizományos
és a vevő között.
• A termék feletti tulajdonosként való rendelkezési
jog átszállása a megbízó és bizományos között
azzal a feltétellel minősül termékértékesítésnek,
ha a bizományos és a vevő közötti
termékértékesítés is teljesül.
Dropshipment - számlázás
• A webáruház számlát állít ki a vevő részére
• Az értékesítés teljesüléséről - a teljesítés
időpontjának feltüntetésével - a webáruház
értesíti a megbízó nagykereskedőt, hogy a
rendelkezésének megfelelő címre kiszállított
termék vonatkozásában beállt termékértékesítés
hatálya, amely értékesítésről a nagykereskedő ugyanezen teljesítési időponttal - számlát állít ki a
webáruház részére
• A nagykereskedő feltünteti az esetleges
(mennyiségi) kedvezmény összegét (az adó alapja
az ellenérték kedvezménnyel csökkentet része).
• Időszakos elszámolás is lehetséges a felek között!
Dropshipment – számlázás és amit el lehet rontani…
• A webáruház sem a kedvezmény nála maradó
összegéről, sem bizományosi díjról számlát nem
állít ki!
• A webáruház az értékesítési tevékenységével
összefüggésben ellenérték fejében hirdetési,
reklámozási szolgáltatást is nyújt a
nagykereskedés részére, úgy arról számlát köteles
kiállítani.
Dropshipment – számlázás és amit el lehet rontani…
Kapcsolat:
RSM DTM Hungary Zrt.
1138 Budapest, Faludi street 3.
Tel: +36 1 886-3700, +36 1 886-3701
Fax: +36 1 886-3729
E-Mail: [email protected]
Kalocsai Zsolt
RSM DTM Hungary Zrt.
vezérigazgató
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
RSM DTM Hungary is a member of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and
advisory firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description
in any jurisdiction.

similar documents