Kalbos kultūra

Report
Kalbos kultūra
Nevartotini vertiniai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nužilgo – netrukus
Lygsvara – pusiausvyra
Gerbūvis – gerovė
Pasėka – padarinys
Laisvanoriškas – savanoriškas
Kažkaip tai – kažkaip
Išsireiškimas – pasakymas
Įtakoti – daryti įtaką, lemti
Pabuvoti – pabūti
Vienok – tačiau
Viso – iš viso
Netinkama žodžio reikšmė
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaip taisyklė – paprastai, dažniausiai
Kas dėl pažangumo – o pažangumas
Vietoj to – užuot
Pergyventi – nerimauti
Pravesti šventę – organizuoti
Nesigauna – nepavyksta
Užsidėti kurtkę – apsivilkti striukę
Pirmoje eilėje – iš pradžių
Pilnai suprantu – visiškai
Teisingai kalbame – taisyklingai kalbame
Vieningi reikalavimai – vienodi reikalavimai
Tamprūs ryšiai – glaudūs
Reikalinga rašyti nosinę – reikia rašyti nosinę
Netaisyklingas gramatinių formų
parinkimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Džiaugiamės pasiektu – džiaugiamės, kas pasiekta
Remdamiesi išdėstytu – remdamiesi tuo, kas išdėstyta
Keletai moterų – keletui
Pasibaigę pamokos – pasibaigusios
Baigti remontus – remontą
Smailas - smailus
Po kelerių mėnesių – kelių mėnesių
Po kelių metų – kelerių metų
Kažkiek mokėti kalbą – truputį mokėti kalbą
Niekinančiai pažvelgė – niekinamai pažvelgė
Grįšiu kažkur apie pirmą – grįšiu maždaug apie pirmą.
Linksnių vartojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Buvo nesklandumai – nesklandumų
Priėjome tos pačios nuomonės – tą pačią nuomonę
Jie pasiekė tikslo – tikslą
Užuojautos – reiškiame užuojautą
Šykštus žodžiams – žodžių
Reikės pinigų dėl kelionės – kelionei
Blizgučiai eglutės puošimui – blizgučiai eglutei puošti
Jis atstovavo klasę – klasei
Šalis turtinga miškais – miškų
Mokinys buvo nepažangiu – nepažangus
Reikia būti stropiais – stropiems
Renginį padaryti įdomiu – įdomų
Linksnių vartojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Menas daro žmogų kilnesniu – kilnesnį
Draugai, tame tarpe ir aš – taip pat ir aš
Ugdykime savyje darbštumą – savo
Pirmoje eilėje svarstysime – iš pradžių
Jis geroje nuotakoje – geros nuotaikos
Dabar viskas tvarkoje – tvarka, viskas gerai
Draugų įtakoje – paveiktas draugų
Nusimano matematikoje – išmano matematiką
Siuvėjomis daugumoje dirba moterys – daugiausia
Pilnai viską padarėme – viską padarėme
Esmėje - iš esmės, tiesą sakant
Prielinksnių vartojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dėka draugo – draugo dėka
Pasiskolink pas draugą – iš draugo
Jis į ją įsimylėjo – jis ją įsimylėjo
Pas ką yra klausimų – kas nori paklausti
Pas tave negerai parašyta – tu negerai parašei
Groja ant pianino – pianinu
Ant keršto padarysiu – iš keršto
Prie tokių sąlygų – esant tokioms sąlygoms
Prie progos – esant progai
Prie ko čia aš – kuo aš dėtas
Tavo dėka nukentėjau – per tave, dėl tavęs
Draugystės vardan – norėdamas išsaugoti draugystę
Nepriklausomai nuo oro – nesvarbu, koks bus oras
Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių
vartojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
Skaitant mokinys suklydo – skaitydamas
Kad pagerinus padėtį – kad pagerintume
Tėvui prašant – tėvo prašymu
Išėjo ji, prieš tai ištarusi žodžius - ištardama
žodžius
Padidinto tikslumo – tikslesnis
Svaiginantieji gėrimai – svaigieji
Kalbėjo direktorius paraginęs laikytis tylos – ir
ragino
Jie trėmė ten gyvenusius žmones – gyvenančius
Šalutiniai sakiniai
• Kad sudominti mokinius – kad sudomintų mokinius
• Suėjome, kad pasitarti – suėjome pasitarti
• Pinigai ne tam, kad juos švaisčius – kad juos
švaistytume
• Dirvą akėjome tikslu išpurenti – norėdami išpurenti
• Jei sakyti tiesą, jie nelabai stengėsi – tiesą sakant
• Kaip nekeista – nors ir keista
• Kur nepažvelgsi – kur pažvelgsi
• Kuomet nustos lyti – kada nustos lyti
• Aš džiaugiuosi, kaip gaunu gerą pažymį – kai gaunu
gerą pažymį

similar documents