perjumpaan pgb 9 feb CINTA SAYANG - PPD KMY

Report
TEMPAT: DEWAN RAJAWALI 1, CINTA SAYANG
TARIKH : 9 FEBRUARI 2014
MASA
: 8.00 PAGI -1.00 TENGAH HARI
NEGARAKU
VISI
"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera”
MISI
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara"
“TURUN MEMBANTU”
“MARTABAT GURU DIPELIHARA
INTERGRITI DIJAGA”
Pencapaian Kementerian Pendidikan
1) Program Transformasi Daerah
2) Peningkatan prestasi terbaik
dalam tempoh 8 tahun (Kedah &
Sabah)
3) LINUS BM mencapai 99.1%
4) Penglibatan ibu bapa, komuniti
dan swasta. Sarana ibu bapa
diedarkan kepada 10 087
sekolah.
5) 4.7% murid mengikuti latihan
teknikal & vokasional peringkat
menengah atas.
6) 5393 berkeperluan khas mendaftar
dalam program inklusif.
7) 1608 projek pembaikan kritikal
infrastruktur asas selesai
dilaksanakan.
8) 5000 guru Bahasa Inggeris
menghadiri Pro ELT. (KMY = 200 guru)
9) Piagam Pengetua & Guru Besar –
kriteria pemilihan baharu.
10) Memastikan keberkesanan
perbelanjaan bidang pendidikan.
- Meningkatkan pulangan
pelaburan (ROI)
- Melaksanakan analisis kos
faedah
- Sosio ekonomi yang jelas untuk
setiap pelaburan utama.
Cabaran & Tumpuan 2014
1) Berubah daripada amalan biasa
kepada luar biasa.
2) Menatarkan maklumat kepada
420 088 guru.
3) PBS bukan hanya perlu dilihat dari
segi sistem dan pelaksanaan
tetapi juga pemahaman falsafah
PBS.
Cabaran & Tumpuan 2014
1) Kita perlu memartabatkan Bahasa
Malaysia dan memperkukuh
Bahasa Inggeris (MBMMBI)
dengan memperbanyak
penterjemahan buku dalam
Bahasa Melayu.
2) TIMSS dan PISA (maruah negara)
- KBAT merupakan elemen penting
dan perlu diterapkan dalam PdP.
Cabaran & Tumpuan 2014
3) DTP di seluruh negara
4) Penubuhan audit pelaksanaan
perolehan dan pembangunan
infrastruktur.
5) Perbelanjaan berhemah (elakkan
ketirisan)
Cabaran & Tumpuan 2014
6) Perubahan tidak akan berlaku jika
tiada perubahan dalam bilik
darjah.
7) Transformasi jiwa adalah
penggerak transformasi
pendidikan.
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA MUDA/YAN
LAPORAN PRESTASI
PMR 2013
TURUN MEMBANTU
12
PRESTASI PMR 2013 DAERAH KMY
DAERAH KMY
NEGERI KEDAH
Gred Purata
= 2.73
% Kelulusan
=66.78%
Gred Purata
= 2.74
% Kelulusan
= 67.51%
PPD
Murid Hadir
GPS
Bil Semua A
%
Semua A
Bil Lulus
%
Lulus
KP
3887
2.560
376
9.67
2714
69.82
KS
6857
2.632
574
8.37
4834
70.50
KEDAH
33308
2.732
2264
6.80
22242
66.78
KMY
9158
2.740
632
6.90
6183
67.51
KBB
5203
2.783
395
7.59
3460
66.50
PT
1170
2.810
29
2.48
776
66.32
PDG
1843
2.823
45
2.44
1136
61.64
BS
3748
2.843
171
4.56
2283
60.91
LKW
1442
2.958
42
2.91
856
59.36
PENCAPAIAN PMR 2010 – 2013 (GPS)
17
PENCAPAIAN PMR 2010 – 2013 (% MINIMUM D)
18
PENCAPAIAN PMR 2010 -2013 (% SEMUA A)
19
Bilangan Calon
9,158
GP Daerah
2.74
Minimum D
6,183 (67.51%)
Bilangan Semua A
Gagal Semua Subjek (E)
Near Miss Cemerlang
(7A1B/8A1B)
Near Miss Lulus (1E)
632 (6.90%)
5 (0.05%)
392
1,492
2012
2013
Bilangan Calon
9,735
9,158
GP Daerah
2.79
2.74
Minimum D
6,418
(65.93%)
6,183
(67.51%)
Bilangan Semua A
640 (6.57%)
632(6.90%)
Gagal Semua
Subjek
5 (0.051%)
5 (0.05%)
KRITERIA/TAHUN
MATA PELAJARAN
2012 (% LULUS)
2013 (% LULUS)
BEZA (%)
BAHASA MELAYU
93.82
94.05
0.23
BAHASA INGGERIS
70.18
72.65
2.47
MATEMATIK
92.46
94.91
2.45
SAINS
92.95
93.47
0.52
GEOGRAFI
90.44
90.63
0.20
SEJARAH
95.70
96.27
0.58
PENDIDIKAN ISLAM
88.96
90.27
1.31
KEMAHIRAN HIDUP 1
96.33
97.30
0.96
KEMAHIRAN HIDUP 2
98.60
99.61
1.01
KEMAHIRAN HIDUP 3
96.35
97.62
1.27
KEMAHIRAN HIDUP 4
98.93
97.82
-1.12
BAHASA ARAB
86.64
93.71
7.08
BAHASA CINA
81.31
83.72
2.41
NAMA SEKOLAH
SMK PENGKALAN LEBAI MAN
SMK TELUK BAYU
SMK DATO BIJAYA SETIA
SMK DULANG
SMK TAMAN RIA JAYA
SMK ST THERESA (M)
SMK AMAN JAYA
SMK TUNKU ISMAIL
SMK BUKIT SELAMBAU
SMK SUNGAI LAYAR
SMK TUNKU SULONG
SMK SERI BADONG
SMK KOTA KUALA MUDA
2012
2013
BEZA
3.33
3.40
3.22
3.19
3.47
3.29
3.19
3.11
2.87
3.11
2.92
3.03
3.26
3.39
3.26
3.15
2.97
3.49
3.31
3.22
3.05
2.96
3.03
2.98
2.83
0.07
0.14
0.08
0.21
-0.02
-0.01
-0.02
0.06
-0.09
0.11
-0.05
0.2
NAMA SEKOLAH
SMK YAN
SMK BEDONG
SMK BATU 5, JALAN JENIANG
SMK PINANG TUNGGAL
SMK GURUN
SMK SUNGAI LIMAU YAN
SMK MERBOK
SMA SAADAH ALDINIAH AL
ISLAMIAH
SMK PEKULA JAYA
SMK BATU 17
SMK GUAR CHEMPEDAK
SMK SUNGAI PASIR
2012
2.97
3.11
2.77
3.05
2.98
3.10
3.26
2013
3.23
BEZA
0.08
0.03
0.00
0.07
0.01
0.01
0.03
2.82
2.58
0.24
3.02
3.15
2.98
2.80
2.76
0.26
-0.05
0.15
0.11
2.89
3.08
2.77
2.97
2.97
3.00
3.20
2.83
2.69
NAMA SEKOLAH
SMK BANDAR SUNGAI PETANI
SMK CHE TOM 'SRT'
SMA PEKAN GURUN
SMK BAKAR ARANG
SMA FAUZI
SMK KHIR JOHARI
SMA SUNGAI PETANI
SMK CONVENT FATHER BARRE
SM AGAMA NAHDZAH
SMK SIN MIN (CF)
SMK AGAMA YAN
SMS SULTAN MOHAMAD JIWA
SMK IBRAHIM
2012
2.7
2.66
2.52
2.47
3.01
2.01
2.38
1.99
2.50
1.63
1.20
1.12
1.12
2013
2.79
2.44
2.43
2.59
2.48
2.09
2.20
1.99
2.16
1.64
1.16
1.07
1.14
BEZA
-0.09
0.22
0.09
-0.12
0.53
-0.08
0.18
0.00
0.33
-0.01
0.04
0.05
-0.01
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NAMA SEKOLAH
SMK AGAMA YAN
SM SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA
SMK IBRAHIM
SMK SIN MIN (CF)
SMK CONVENT FATHER BARRE
SMA PEKAN GURUN
SMK NAHDZAH
SMK KHIR JOHARI
SMK CHE TOM 'SRT'
SMA FAUZI
SMA SUNGAI PETANI
SMK BAKAR ARANG
SMK SUNGAI PASIR
% LULUS
100.00
100.00
100.00
97.47
95.00
91.78
89.86
85.66
85.37
81.69
79.75
78.21
76.23
RANKING
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NAMA SEKOLAH
SMA SAADAH ALDINIAH AL ISLAMIAH
SMK BANDAR SG PETANI
SMK GUAR CHEMPEDAK
SMK PEKULA JAYA
SMK GURUN
SMK BATU 5, JALAN JENIANG
SMK SUNGAI LAYAR
SMK KOTA KUALA MUDA
SMK BEDONG
SMK TUNKU SULONG
SMK TAMAN RIA JAYA
SMK DATO BIJAYA SETIA
SMK SUNGAI LIMAU
% LULUS
76.00
73.19
67.41
65.78
65.71
64.47
64.36
63.79
62.23
61.64
61.32
58.81
57.81
RANKING
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
NAMA SEKOLAH
SMK BUKIT SELAMBAU
SMK TUNKU ISMAIL
SMK PINANG TUNGGAL
SMK SERI BADONG
SMK PENGKALAN LEBAI MAN
SMK BATU 17
SMK YAN
SMK AMAN JAYA
SMK DULANG
SMK MERBOK
SMK TELUK BAYU
SMK ST THERESA
% LULUS
56.38
55.81
53.46
52.98
52.83
52.50
52.24
50.37
50.28
48.44
46.62
41.04
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NAMA SEKOLAH
SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA
SMK AGAMA YAN
SMK IBRAHIM
SMK SIN MIN (CF)
SMK CONVENT FATHER BARRE
SMK KHIR JOHARI
SMK NAHDZAH
SMA SUNGAI PETANI
SMA PEKAN GURUN
SMK CHE TOM
SMA FAUZI
SMA SAADAH ALDINIAH AL ISLAMIAH
SMK BAKAR ARANG
GPS
1.07
1.14
1.16
1.64
1.99
2.09
2.16
2.20
2.43
2.44
2.48
2.58
2.59
RANKING
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NAMA SEKOLAH
SMK SUNGAI PASIR
SMK PEKULA JAYA
SMK BATU 5
SMK BANDAR SUNGAI PETANI
SMK GUAR CHEMPEDAK
SMK KOTA KUALA MUDA
SMK YAN
SMK SUNGAI LAYAR
SMK GURUN
SMK PINANG TUNGGAL
SMK TAMAN RIA JAYA
SMK SERI BADONG
SMK SUNGAI LIMAU YAN
GPS
2.69
2.76
2.77
2.79
2.83
2.83
2.89
2.96
2.97
2.97
2.97
2.98
3.00
RANKING
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
NAMA SEKOLAH
SMK TUNKU SULONG
SMK BUKIT SELAMBAU
SMK BEDONG
SMK DULANG
SMK BATU 17
SMK TUNKU ISMAIL
SMK MERBOK
SMK PENGKALAN LEBAI MAN
SMK DATO BIJAYA SETIA
SMK AMAN JAYA
SMK TELUK BAYU
SMK ST THERESA
GPS
3.03
3.05
3.08
3.15
3.20
3.22
3.23
3.26
3.26
3.31
3.39
3.49
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NAMA SEKOLAH
SMA FAUZI
SMK NAHDZAH
SMK PEKULA JAYA
SMA SAADAH ALDINIAH
AL ISLAMIAH
SMK CHE TOM
SMK TAMAN RIA JAYA
SMK KOTA KUALA MUDA
SMA SUNGAI PETANI
SMK GUAR CHEMPEDAK
SMK DATO BIJAYA SETIA
2013
2012
BEZA
2.48
2.16
2.76
3.01
2.50
3.02
0.53
0.33
0.26
2.58
2.44
2.97
2.83
2.20
2.83
3.26
2.82
2.66
3.19
3.03
2.38
2.98
3.40
0.24
0.22
0.21
0.20
0.18
0.15
0.14
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NAMA SEKOLAH
2013 (%)
2012 (%)
BEZA
SMA SAADAH ALDINIAH
AL ISLAMIAH
SMA FAUZI
SMK DATO BIJAYA SETIA
76.00
81.69
58.81
51.59
58.43
47.73
24.05
23.26
11.08
SMK CHE TOM
SMK KOTA KUALA MUDA
SMK SUNGAI PASIR
SMK BEDONG
SMK GUAR CHEMPEDAK
SMK TAMAN RIA JAYA
SMK BATU 5
85.37
63.79
76.23
62.23
67.41
61.32
64.47
75.26
53.97
67.21
54.47
60.05
54.94
59.91
10.10
9.81
9.03
7.76
7.35
6.38
4.56
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NAMA SEKOLAH
SMA FAUZI
SMK NAHDZAH
SMK PEKULA JAYA
SMA SAADAH ALDINIAH
AL ISLAMIAH
SMK CHE TOM
SMK TAMAN RIA JAYA
SMK KOTA KUALA MUDA
SMA SUNGAI PETANI
SMK GUAR CHEMPEDAK
SMK DATO BIJAYA SETIA
SMK SUNGAI PASIR
SMK SUNGAI LIMAU
SMA PEKAN GURUN
2013
2012
BEZA
2.48
2.16
2.76
3.01
2.50
3.02
0.53
0.33
0.26
2.58
2.44
2.97
2.83
2.20
2.83
3.26
2.69
3.00
2.43
2.82
2.66
3.19
3.03
2.38
2.98
3.40
2.80
3.10
2.52
0.24
0.22
0.21
0.20
0.18
0.15
0.14
0.11
0.10
0.09
RANKING
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NAMA SEKOLAH
SMK YAN
SMK TUNKU SULONG
SMK DULANG
SMK PINANG TUNGGAL
SMK PENGKALAN LEBAI MAN
SMK BUKIT SELAMBAU
SM SAINS SULTAN MOHAMAD
JIWA
SMK AGAMA YAN
SMK MERBOK
SMK BEDONG
SMK GURUN
SMK FATHER BARRE’S CONVENT
SMK BATU 5
2013
2012
BEZA
2.89
3.03
3.15
2.97
3.26
2.97
3.11
3.22
3.05
3.33
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
3.05
3.11
0.06
1.07
1.12
0.05
1.16
3.23
3.08
2.97
1.99
2.77
1.20
3.26
3.11
2.98
1.99
2.77
0.04
0.03
0.03
0.01
0.00
0.00
RANKING
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
NAMA SEKOLAH
SMK SIN MIN
SMK IBRAHIM
SMK AMAN JAYA
SMK ST THERESA
SMK TUNKU ISMAIL
SMK BATU 17
SMK SERI BADONG
SMK KHIR JOHARI
SMK BANDAR SG PETANI
SMK SUNGAI LAYAR
SMK BAKAR ARANG
SMK TELUK BAYU
2013
2012
BEZA
1.64
1.14
3.31
3.49
3.22
3.20
2.98
2.09
2.79
2.96
2.59
3.39
1.63
1.12
3.29
3.47
3.19
3.15
2.92
2.01
2.70
2.87
2.47
-
-0.01
-0.01
-0.01
-0.02
-0.02
-0.05
-0.05
-0.08
-0.09
-0.09
-0.12
-
% LULUS SEMUA MP
67.51
% MP PALING RENDAH (BI)
NEAR-MISS
72.65
% MURID A SEMUA MP
6.90
% MP PALING RENDAH GRED
A (BI)
NEAR-MISS
15.87
BIL
MATA PELAJARAN
1 BAHASA INGGERIS
5.14
8.97
GP
3.33
%
72.65
37
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Memaksimakan keberhasilan murid bagi
setiap RM yang dibelanjakan (penjajaran)
Piagam guru
KBAT
Peningkatan kemahiran guru dan murid
dalam TIMSS dan PISA
LINUS
Standard garis asas infrastruktur
Program Transformasi Daerah (DTP)
Enrolmen prasekolah
9. Pelibatan ibu bapa dan komuniti
10. Pengukuhan fungsi teras organisasi dan
penstrukturan semula KPM
11. Transformasi Pendidikan Vokasional
12. 1BestariNet
13. Program Peningkatan Profisiensi Guru
Bahasa Inggeris
14. Piagam Pemimpin Sekolah
8.
1.
2.
3.
4.
5.
KBAT
Peningkatan kemahiran guru dan murid dalam TIMSS dan
PISA
LINUS
Standard garis asas infrastruktur
Program Transformasi Daerah (DTP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
Fokus berdasarkan kepada dashboard
5 prioriti utama
Peranan SISC+ dan SIP+
Pemantauan PPD (Bantu dan bimbing 10 sekolah/sebulan)
Dialog prestasi
Best Practices
Enrolmen prasekolah
Pelibatan ibu bapa dan komuniti
Program Peningkatan Profisiensi Guru Bahasa Inggeris
KPI KUALA MUDA YAN
2011
2012
2013
2014E
2015E
90.0%
92.8%
93.8%
94.8%
95.8%
Primary
2.32
2.18
2.21
2.10
2.07
Secondary
5.38
4.75
4.55
4.50
4.36
Primary
1.52%(2/13
1)
0.76%(1)
0.76%(1)
0%(0)
0%(0)
Secondary
7.50%(3/40)
(0)
(0)
0%(0)
0%(0)
0.113
0.113
0.096
0.089
0.448
0.448
0.380
0.353
Access
1
Student
Primary
attendance
Secondary
Quality
2
GPS
Equity
3
4
Band 6/7
schools
Urban-Rural Primary
gap
Secondary
0.104
(0.03)
0.412
KPI KUALA MUDA YAN
2011
2012
2013
2014E
2015E
Access
5
Student
enrolment
Primary
98%
Lower secondary
90%
Upper Secondary
86%
Quality
6
7
Composite
Band 1/2
schools
Primary
70.80%
75.90%
77.00%
78.90%
80.00%
Secondary
59.06%
61.90%
64.10%
68.30%
70.00%
26.0%(34/131)
32.1%(42)
(48)
45.8%(60)
54.9%(72)
20.0%(9)
35.0%(14)
50.0%(20)
Primary
Secondary
10.0%(4/40)
15.0%(6)
(4)
38.2%(50)
Equity
8
9
Students
failing one
or more
critical
subjects
SES Gap
Primary
8.46%
8.46%
7.78%
7.18%
6.67%
Secondary
17.09%
17.09%
15.72%
14.50%
13.47%
0%
- 8%
- 16.5%
- 25%
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
KPI
SARINGAN 1
SARINGAN 2
SARINGAN 1
SARINGAN 2
SARINGAN 1
SARINGAN 2
LITERASI
63.90%
(75%)
83.71 %
(90%)
84.28%
(95%)
94.16%
(97%)
94.92%
(97%)
99.51%
(100%)
NUMERASI
78.19%
(75%)
91.33%
(90%)
88.01%
(95%)
95.41%
(97%)
92.67%
(97%)
99.73%
(100%)
LITERASI B.I
45.71%
(59%)
69.07%
(67%)
(75%)
(84%)
(92%)
(100%)
Perbandingan Pencapaian Saringan Baseline & Saringan 2 Literasi BI
Purata Kebangsaan Baseline : 50.1%; Sariagn 2 : 63.3% (Peningkatan : 13.2%)
Peratus Murid Menguasai Saringan Baseline Literasi BI Mengikut Negeri (Murid Tahun 1, 2013)
KPI T1 (67%)
WP PUTRAJAYA
KPI T2 (84%)
64.6
79.2
WP K.LUMPUR
63
73.3
PERAK
63
73.4
P. PINANG
61.9
N.SEMBILAN
73
69.1
58.3
SELANGOR
57
JOHOR
67.3
54.8
PAHANG
49.1
KEDAH
48.3
TERENGGANU
65.6
64.9
61.2
44
SARAWAK
55.8
39.5
PERLIS
36.8
WP LABUAN
36.3
KELANTAN
32.7
SABAH
32.5
0
10
20
30
67
63.7
49.3
MELAKA
KPI T3
100%
55.1
53
47.8
46.6
40
50
Purata Kebangsaan Baseline : 50.1%
60
70
80
90
100
Purata Kebangsaan S2: 63.3%
| 5
1,387 sekolah mempunyai kadar tidak menguasai LBI >85%
- hotspot
Lokasi 1,387 sekolah-sekolah yang mempunyai kadar tidak menguasai LBI lebih 85%
Perlis
16/73 (22%)
144/417 (35%)
Kedah
56/540
(9%)
Kelantan
17/268 P.Pinang
(6%)
Perak
55/348
(16%)
4/17 (24%)
Terengganu
WP Labuan
Sabah
67/844
(8%)
61/538
(11%)
Selangor
Pahang
63/648
(10%)
WP KL
9/197
(5%)
382/1068 (36%)
N Sembilan
32/345
(10%)
Johor
Melaka
23/235
(10%)
98/893
(11%)
Sarawak
360/1260 (29%)
Sumber: Portal NKRA
| 7
Update: LINUS2.0
MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BI

Jadual di bawah menunjukkan bilangan sekolah yang mempunyai 85% - 100% murid TIDAK MENGUASAI literasi BI
pada Saringan Baseline, 2013 bagi negeri Kedah, di mana ia melibatkan 46 buah sekolah.
Langkawi
Bil. Sekolah : 3/21
(14%)
Kubang Pasu
Padang Terap
Kota Setar
Bil. Sekolah : 1/21
(5%)
Bil. Sekolah : 6/58
(11%)
Bil. Sekolah : 3/36
(8%)
Pendang
Yan
Sik
Bil. Sekolah :
Kuala Muda
17/131 (13%)
% Murid TIDAK
Menguasai Baseline
0% - 19%
20% - 39%
40% - 59%
60% ke atas
SOURCE: NKRA
Bil. Sekolah : 5/85
(11%)
Bil. Sekolah : 11/85
(13%)
Baling
Kulim
Bandar
Baharu
| 9
TIMSS - (Ekstrak daripada Kamus KPI)
Definisi KPI
KPI
Peratus sekolah yang menduduki TIMSS mencapai skor purata 500 dalam:
- Matematik, dan
- Sains
Definisi • TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study):
- Satu penilaian antarabangsa matematik dan
pengetahuan sains untuk pelajar Gred 4 (berumur 9 - 10)
dan 8 (berumur 13 - 14) di seluruh dunia
• Skor purata 500 dalam TIMSS:
-TIMSS melaporkan skor dalam skala dari 0 ke 1000, dan skor
500 (center point) digunakan oleh penganjur(IEA) sebagai
point of reference yang malar / tetap dari satu siri pentaksiran
ke. siri pentaksiran lain
•
Sekolah:
- Antara 150 - 180 sekolah menduduki ujian TIMSS
14
Key Performance Indicator (KPI) 2014
TIMSS(Sains dan Matematik)
30% daripada semua sekolah yang
menduduki PKLSM II (Mock test)
mencapai sekurang-kurangnya skor 50
ke atas
30% capai skor 50 ke atas
2
TIMSS (Sains dan Matematik)
Sekolah yang dipilih untuk menduduki
TIMSS pada Oktober
2014(218 buah
sekolah):
- 60% mencapai skor purata 50 pada PKLSM
III (Mock test)
- 40% mencapai skor purata 51 ke atas pada
PKLSM III (Mock test)
- 10% mencapai skor purata 63 ke atas pada
PKLSM III (Mock test)
3
60% capai skor 50
40% capai skor 51 ke atas
10% capai skor 63 ke atas
| 3
PISA - (Ekstrak daripada Kamus KPI)
Definisi KPI
KPI
Peratus sekolah yang menduduki PISA mencapai skor purata 500 dalam:
- Bacaan
- Sains
- Matematik
Definisi • Skor purata PISA:
- PISA melaporkan skor negara peserta berbanding dengan
dengan skor purata antarabangsa semasa; kerana skor purata
antarabangsa tidak malar / tetap
• PISA (Programme for International Student Assessment):
-PISA merupakan kajian antarabangsa anjuran organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD).
-Sampel kajian terdiri daripada murid sekolah menengah berumur
15 tahun.
- Pentaksiran melibatkan prestasi murid dalam bidang matematik,
sains dan bacaan
• Sekolah:
- Antara 150 - 180 sekolah terlibat dalam kajian PISA
Key Performance Indicator (KPI) 2014
PISA (Sains, Matematik dan Bacaan)
30% daripada semua sekolah yang
menduduki PKLSM II (Mock test)
mencapai sekurang-kurangnya skor 46 ke
atas
PISA (Sains, Matematik dan Bacaan)
- 60% mencapai skor purata 46 pada PKLSM
III (Mock test)
- 40% mencapai skor purata 47 ke atas pada
PKLSM III (Mock test)
- 10% mencapai skor purata 55 ke atas pada
PKLSM III (Mock test)
30% capai skor 46 ke atas
2
60% capai skor 46
40% capai skor 47 ke atas
10% capai skor 55 ke atas
| 4
DTP - (Ekstrak daripada Kamus KPI)
Definisi dan Formula KPI
KPI
Peratus pengurangan jurang pencapaian akademik antara Bandar dan Luar Bandar
berdasarkan UPSR dan SPM
(KPI Pertama)
(Jurang GPS SPM) + (Jurang GPS UPSR)
Formula
X 100%
2
Jurang GPS SPM
= (GPS SPM untuk Bandar) - (GPS SPM untuk Luar Bandar)
Jurang GPS UPSR
= (GPS UPSR untuk Bandar) - (GPS UPSR untuk Luar Bandar)
Nota:
Oleh kerana bilangan subjek yang diambil dalam SPM dan UPSR adalah tidak sama, data GPS perlu diberi
skala yang sama supaya data dapat dibandingkan
Untuk menentukan skala data GPS - SPM,
= (100 - GPS data)/9*100
Jurang GPS UPSR
= (GPS UPSR untuk Bandar) - (GPS UPSR untuk Luar Bandar)
Untuk menentukan skala data GPS - UPSR,
= [100 - (GPS data - 1)]/4*100
| 44
Program Transformasi Daerah bagi mempercepatkan peningkatan
prestasi sekolah
Fokus bagi 2013
▪ Melancarkan projek rintis di Kedah dan Sabah
▪ 279 SISC+ dan 70 SIPartner+
Pertukaran
peranan JPN
dan PPD
memberi
sokongan
kepada sekolah
▪ Intervensi yang dibangunkan PPD
▪ Mengeluarkan laporan dashboard untuk semua negeri
Impak: Sabah dan Kedah menunjukkan peningkatan tertinggi
Kadar peningkatan
Sokongan dan
intervensi
kepada sekolah
didorong
daerah dan
diupaya negeri
Dashboard dan
ranking baharu
dengan
tumpuan
kepada KPI
terpenting
PPD
Dashboard
Dialog prestasi
di semua
peringkat
UPSR 2013
Sabah
Kedah
Sarawak
0.07
0.05
0.05
0.05
0.04
Pulau Pinang
Purata nasional
Perak
0.02
WP KL
Kelantan
0.02
0.02
-0.02
-0.02
Labuan
Perlis
Kedah
Pahang
Sabah
0.06
Johor
Melaka
Selangor
Putrajaya
Terengganu
Pahang
Negeri Sembilan
PMR 2013
0.08
0.07
0.06
Negeri Sembilan
Sarawak
Perlis
0.04
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
Johor
Melaka
Pulau Pinang
0.04
0.04
0.04
Perak
0.04
Kelantan
Purata nasional
WP KL
Selangor
Terengganu
0.04
-0.02
-0.06
0.06
0.05
0.05
0.03
0.03
0.02
0.01
Labuan
Putrajaya
| 4
GRED PURATA SUBJEK
(GPS)
0.10
2.31
2.21
PENCAPAIAN PMR 2010 – 2013 (GPS)
2.90
2.87
2.84
2.79
2.80
0.05
GPS
2.74
2.70
2.60
2010
2011
2012
2013
60
SK
KATEGORI
SEKOLAH
SJKC
SJKT
KESELURUH
AN
BIL SEK
GPS
BIL SEK
GPS
BIL SEK
GPS
GPS
BANDAR
22
2.28
7
1.95
5
2.27
2.21
LUAR
BANDAR
60
2.27
19
2.16
18
2.23
2.24
JURANG
PERBEZAAN
-0.01
0.21
-0.04
0.03
KATEGORI
SEKOLAH
BILANGAN
SEKOLAH
GP
JURANG
KESELURUHAN PERBEZAAN
BANDAR
16
2.54
LUAR
BANDAR
22
2.80
0.26
DTP - (Ekstrak daripada Kamus KPI)
Definisi dan Formula KPI
KPI
Peratus sekolah dalam Band 1 dan 2
(KPI Kedua)
Definisi
• Sekolah:
- Sekolah rendah (SK dan SJK) dan semua sekolah menengah kerajaan
• Band 1:
- Sekolah Rendah: Skor komposit berada antara julat 85% hingga 100%
- Sekolah Menengah: Skor komposit berada antara julat 90% hingga 100%
• Band 2:
- Sekolah Rendah: Skor komposit berada antara julat 70% hingga 84.9%
- Sekolh Menengah: Skor komposit berada antara julat 80% hingga 89.9%
Formula
Bilangan sekolah Band 1 dan 2 (rendah dan menengah) 2014
X 100%
Bilangan sekolah yang dinilai pada tahun 2014
| 45
SR
SM
(2012)
KATEGORI
SEKOLAH
PENCAPAIAN
DAERAH
(SR + SM)
BAND 1 BAND 2 BAND 1 BAND 2 BAND 1 BAND 2
2013
2014
7 #41 1 3
9 51 4 10
#
60
14
(SASARAN)
(SASARAN)
SASARAN
NEGERI
(SR + SM)
BAND BAND
1
2
52
225
74
(SASARAN)
(SASARAN)
DTP - (Ekstrak daripada Kamus KPI)
Definisi dan Formula KPI
KPI
Peratus sekolah dalam Band 6 dan 7
(KPI Ketiga)
Definisi
• Sekolah:
- Sekolah rendah (SK dan SJK) dan semua sekolah menengah kerajaan
• Band 6:
- Sekolah Rendah: Skor komposit berada antara julat 35% hingga 44.9%
- Sekolah Menengah: Skor komposit berada antara julat 40% hingga 49.9%
• Band 7:
- Sekolah Rendah: Skor komposit berada antara julat 0% hingga 34.9%
- Sekolah Menengah: Skor komposit berada antara julat 0% hingga 39.9
Formula
Bilangan sekolah Band 6 dan 7 (rendah dan menengah) 2014
X 100%
Bilangan sekolah yang dinilai pada tahun 2014
| 46
SR
SM
(2012)
KATEGORI
SEKOLAH
PENCAPAIAN
DAERAH
(SR + SM)
BAND 6 BAND 7 BAND 6 BAND 7 BAND 6 BAND 7
2013
2014
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(SASARAN)
(SASARAN)
SASARAN
NEGERI
(SR + SM)
BAND BAND
6
7
1
0
(SASARAN)
6
(SASARAN)
CALON LULUS
SEMUA SUBJEK
UPSR 2012 = 7098/10792 calon
UPSR 2013 = 6436/9691 calon
66.41%
Peningkatan 0.64%
65.77%
2013
2012
% PENINGKATAN
DALAM UPSR
77.55%
65.77%
66.41%
Peningkatan
11.14%
Peningkatan
0.64%
(KPI = 3.0%)
2012
2013
2014
% PENINGKATAN
DALAM SPM
64.09%
(SASARAN)
61.09%
52.37%
(SASARAN)
PENINGKATAN
3%
(KPI 3.0%)
PENINGKATAN
8.72%
(KPI 3.0%)
2012
2013
2014
SK CONVENT FATHER
BARRE
 SK RANTAU PANJANG
 SK TASEK APONG
 SK SUNGKAP PARA
 SK IBRAHIM
 SJKC HOON BONG
 SJKC SIN MIN B

SJKC YORK KHOON
 SJKC PEI HWA
 SJKC POAY CHAI
 SJKT HARVARD 1
 SJKT SG TOK PAWANG
 SJKT HARVARD 2
 SJKT LDG SG PUNTAR
 SR AKADEMI ISLAM HJ
ABDULLAH SUBOH

KOHORT 1/2013
SMK ST THERESA
 SMK TUNKU SULONG
 SJKC PEI ENG
 SK TEROI
 SK HAJI OMAR TAHIR
 SK TANJUNG DAWAI

KOHORT 2/2014
SMK GURUN
 SK BANDAR BARU SG LALANG 2
 SK DULANG
 SK PANTAI PRAI
 SK SERI WANGSA

SK TASEK APONG
 SK AMAN JAYA
 SK TOK MAT SALLEH
 SK LANGKASUKA
 SJKC PEKAN LAMA

SJKT SUNGAI TOK PAWANG
 SK FATHER BARRES CONVENT
 SMJK SIN MIN
 SMK SUNGAI LAYAR
 SMK KOTA KUALA MUDA

SK TIKAM BATU
 SK KOTA KUALA MUDA
 SK SIMPOR
 SJKC PENG MIN
 SJKC LDG KUALA MUDA
BGN HOME
 SK SULTAN MUZAFFAR SHAH
 SK HAJI OMAR TAHIR
 SK SEMELING
 SJKT LADANG SUNGAI BATU







SJKC CHING CHONG
SK BATU EMPAT
SK BEDONG
SK GURUN PUSAT
SJKT LDG HARVARD 1
SJKC MAH WAH
JADUAL PEMANTAUAN
BERMULA FEBRUARI
2014
ISNIN & RABU
FOKUS UTAMA
1) PERANCANGAN
STRATEGIK 2014
2) HEADCOUNT 2014
3) DASHBOARD
4) KPI
1) NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY
-Colaboration
-High Impact
prinsip-prinsip
-Low Cost
NBOS
-Fast
Pembantu Sambilan Harian (P.S.H)
2) Semua Jemputan VIP mesti
melalui PPD dan dipanjangkan ke
JPN
3) RMT
4) Kontrak kantin
5) Ketelusan pengurusan kewangan
dan tindakan
6) Isu-isu perkauman
KEKURANGAN GURU
BAHASA INGGERIS
SEBAB-SEBAB
1. Pertambahan waktu Bahasa Inggeris dari 7
waktu kepada 10 waktu bagi kelas tahun 1
hingga tahun 4
2. Guru opsyen B.Inggeris dilantik sebagai
PK, Fasilinus & SISC+.
3. Bersara tak berganti. Khidmat 8 orang guru
kontrak ditamatkan kerana umur telah
mencapai 64 tahun.
ENROLMEN MURID
ENROLMEN MURID
TAHUN SATU
TERLALU PADAT
TAHUN SATU
TERLALU KURANG
BILANGAN SEKOLAH YANG
YANG DIKENAL PASTI
SK TAMAN SERI WANG
SK SERI PINANG
SK SUNGAI PASIR KECHIL
SK TASEK APONG
SK BATU 4
SK HAJI KASSIM JASIN
SK TUAN SYED JAN AL JAFFERI
SK GURUN ( PUSAT)
SK DARULAMAN
SK KHIR JOHARI
TINDAKAN / KAEDAH
PENYELESAIAN
1. Pembukaan sesi petang
2. Pembukaan sekolah
baru SK Bandar Puteri
Jaya (cadangan di buka
mulai 1.4.2014)
Kurangkan bilangan kelas

similar documents