Reddingsbrigade Radiocommunicatieles strandleden

Report
Radiocommunicatieles
strandleden
Reddingsbrigades:
Bergen
Egmond
Schoorl
©Marc van Duin 2008
Aangepast voor VRB door R. Wolthuis
1
Reddingsbrigade Bergen
Radiocommunicatieles nieuwe strandleden




Welkom
Even voorstellen
Doel van deze les
Vragen stellen ? Graag direct !
2
Reddingsbrigade Bergen
Radiocommunicatieles nieuwe strandleden

Eerst even dit:
• com·mu·ni·ca·tie

uitwisseling van informatie
• com·mu·ni·ce·ren1


met elkaar in verbinding staan
de communie ontvangen
• com·mu·ni·ce·ren2

(informatie) uitwisselen
• com·mu·ni·ca·tie·stoor·nis

fout in de communicatie
3
Reddingsbrigade Bergen
Radiocommunicatieles nieuwe strandleden

Verbale en non-verbale communicatie
• Verbaal:



Telefoon
Communicatieapparatuur
Face-to-face
• Collega’s
• Badgasten
• Non-verbaal



Kleding
Houding
Gedrag
4
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles nieuwe strandleden

Wat kan je na deze bijeenkomst ?
• Je kent de organisatie van het radioverkeer bij de
Reddingsbrigades
• Je herkent Reddingsbrigade-eenheden aan het
roepnummer
• Je herkent radio-oproepen van andere
Reddingsbrigades
• Je herkent de soorten radioapparatuur en kan ze
benoemen
• Je kunt communiceren met de radioapparatuur van
de Reddingsbrigade
5
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles nieuwe strandleden

Hoe ?
• Theorie middels presentatie
• Praktijk middels “droog” oefenen
• Praktijk middels oefenen met radioapparatuur
6
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden

Organisatie VRB / KNBRD (RN)
• 180 reddingsbrigades in Nederland waarvan ca. 100
bewakende brigades
• KNBRD en de Radio- Frequentie Commissie (RFC)
• Beperkt aantal -6- radiokanalen (frequenties)
beschikbaar
7
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden

Afspraken gebruik 6 kanalen
• Kanaal 1 t/m 5 geografisch toegewezen aan brigades
• Kanaal 4 tevens in gebruik bij Rode Kruis als kanaal “E”
• Kanaal 6 is uitwijk/calamiteitenkanaal
8
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden

Geografische verdeling, hoe zit dat?
Kanalen ingedeeld per brigade, oplopend
Voorbeeld (van zuid naar noord):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bloemendaal
IJmuiden
Wijk aan Zee
Castricum
Egmond
Bergen
Schoorl
Petten
St. Maartenszee
kanaal 3
kanaal 1
kanaal 4
kanaal 2
kanaal 4
kanaal 3
kanaal 2
kanaal 1
kanaal 4
Etc.
Onthouden: Bergen heeft KNBRD kanaal 3
9
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden

Hoe herken je een brigade ?
• de Brigade Plaatsnaam Code (BPC)

Voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bloemendaal
IJmuiden
Wijk aan Zee
Castricum
Egmond
Bergen
Schoorl
Petten
St. Maartenszee
etc.
BLD
IJM
WAZ
CAS
EGM
BGN
SRL
PTN
STZ
Onthouden: Bergen heeft BPC: BGN
10
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden

Roepnummers bij Reddingsbrigade
• Bestaat uit 3 letters en 3 cijfers




Eerste 3 letters:
Eerste cijfer
Tweede cijfer
Derde cijfer
BPC (Brigade Plaats Code)
postnummer
Eenheid volgnummer 1e boot, 2e boot etc
soort eenheid (boot, voertuig, etc.)
BGN - 1 1 9
Bergen
eerste post eerste snelle boot
Uitspreken als: “Bergen één negentien”
11
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden

Nadere uitleg 4e cijfer: soort eenheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
0=
vaste post
losse portofoons div. doeleinden
losse portofoons div. doeleinden
portofoon langzame boot
portofoon voertuig
portofoon snelle boot
reserve apparatuur
langzame boot (vlet etc.)
snelle boot
voertuig
12
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
Let op !!!
de centrale post:
= radiopost welke het radioverkeer coördineert,
wordt met de plaatsnaam aangeroepen
De roepnaam van de centrale post VRB is:
“BERGEN”
De centraalpost “Bergen” kan dus vanuit meerdere lokaties werken
13
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden

Voorbeelden roepnummers VRB:
•
•
•
•
•
•
Landrover
Landrover
Rampenvlet
Rampenvlet
Duarry Brio 450
Rescue 3
BGN 110 (VRB voertuig)
BGN 115 (portofoon voertuig)
BGN 018 (KNBRD / VRB)
BGN 014 (portofoon vlet KNBRD)
BGN 119 (VRB snelle boot)
BGN 129 (VRB snelle boot)
14
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden

Voorbeelden roepnummers VRB:
•
•
•
•
•
•
•
1e strandwacht
2e strandwacht
1e patrouille
2e patrouille
3e patrouille
4e patrouille
RBLIA
BGN 101 (portofoon)
BGN 102 (portofoon)
BGN 112 (portofoon)
BGN 113 (portofoon)
BGN 122 (portofoon)
BGN 123 (portofoon)
NHN927
15
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden

Indien 3e cijfer een “0” = persoonlijke
roepnr’s:
•
•
•
•
voorzitter
secretaris
penningmeester
enz.
BGN 801
BGN 802
BGN 803
• Bij VRB (vooralsnog) niet in gebruik
16
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
OEFENEN WILLEKEURIGE ROEPNUMMERS
17
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
OVERIGE GEBRUIKERS KANAAL 4
-
-
Rode Kruis, noemt kanaal 4 kanaal “E” en heeft
eigen roepnummersysteem
KNRM reddingboten en
KustHulpVerleningsvoertuigen (KHV) worden
aangeroepen met hun naam.
Bijvoorbeeld: “Adriaan Hendrik” of “KHV Egmond”
18
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
RADIOAPPARATUUR BIJ DE VRB
-
Mobilofoon:
= zender/ontvanger
formaat autoradio ingebouwd in oa. meldtafel, landrover
en in waterdichte sets in de snelle boten
- Portofoon:
= zender/ontvanger
formaat draagbaar. Twee in de landrover, overige in de
lader in de strandpost
19
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
Mobilofoon:
Kanaal
omhoog/omlaag
Volume
Aan/uit
Diverse codeknoppen
niet in gebruik
20
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
Portofoon:
kanaalkiezer
Aan/uit + volume
Drukknoppen:
Push-to-talk
Luidspreker + microfoon
21
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
Radioprocedure
Enkele “Dienst” uitdrukkingen:
hier de
over
uit
wacht
spoed voor
radiostilte
22
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
VOORBEELD VAN EEN RADIOGESPREK:
Een van de snelle boten wil een bericht doorgeven aan de strandpost:
“Bergen, hier de Bergen één negentien, over”
De strandpost antwoordt:
“Bergen één negentien, hier Bergen, over”
De snelle boot geeft het bericht door:
“Bergen, de Bergen één negentien gaat de Noord in, over”
De strandpost antwoordt:
“De Bergen één negentien gaat de Noord in, dat is begrepen, uit”
23
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
NOG EEN VOORBEELD VAN EEN RADIOGESPREK:
Een looppatrouille wordt door de botenclub aangesproken dat ze een
kind hebben gevonden. Ze gaan ter plaatse en willen dat het kind
opgehaald wordt door de Landrover. Zij zoeken contact met de post:
“Bergen, hier de twaalf, over”
“Hier Bergen voor de twaalf, over”
“Bergen, de twaalf heeft bij de botenclub een gevonden kind en zou
graag assistentie van de landrover willen voor het vervoer naar de
post, over”
“De twaalf wil vervoer van een gevonden kind vanaf de botenclub naar
de post door de landrover. Dat is begrepen, twaalf, wacht.”
De looppatrouille zal nu moeten wachten tot zij weer opgeroepen
wordt.
24
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
NOG EEN VOORBEELD VAN EEN RADIOGESPREK:
De strandpost zal nu de landrover vragen het kind op te
halen
“Bergen één tien, hier Bergen over”
“Bergen, hier de tien over”
“Tien, wilt u een gevonden kind ophalen bij de botenclub,
over”
“De tien haalt een kind op bij de botenclub, over”
“Bergen voor de tien, uit”
25
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
NOG EEN VOORBEELD VAN EEN RADIOGESPREK:
De strandpost heeft de landrover nu opgedragen het kind te halen
zoals door de looppatrouille gevraagd is en zal deze actie doorgeven
aan de looppatrouille:
“Bergen één twaalf, hier Bergen, over.”
“Bergen, hier de twaalf, over”
“Twaalf, heeft u meegeluisterd, over”
“De twaalf heeft meegeluisterd, het kind word opgehaald door de tien
bij de botenclub. Over.”
“Twaalf, dat is correct. Bergen voor de twaalf, uit.”
Alle posten zijn nu weer in “rust”.
26
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
AANDACHTSPUNTEN:
-
-
-
-
-
-
De centraalpost (Bergen) leidt het radioverkeer en heeft
de controle hierop
Bij aanvang patrouille of actie altijd inmelden bij CP met
roepnummer en doel.
Onderling verkeer in principe alleen met toestemming van
de centraalpost
Als er geen centraalpost in de lucht is, “leidt” de
oproepende eenheid het radioverkeer
Spreek altijd in de microfoon. Deze zit op een andere
positie dan de luidspreker
Hou rekening met de wind in de luidspreker
27
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
Tweede mobilofoon (C2000) in landrover
-
Roepnummer “Bergen 110”
28
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
Tweede mobilofoon (C2000) in landrover
-
-
-
Mobilofoon bestemd voor radioverkeer met de
meldkamer Ambulance/brandweer te Alkmaar
Roepnummer “Bergen 110”
Gebruik:
- bij assistentie ambulance en/of brandweer
- na alarmering van de alarmploeg
- inmelden stranddienst
Aparte cursus voor gebruik van C2000 apparatuur
29
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden

Redned beschikt over verbindingsvoertuig
Wordt oa. ingezet tbv rampentaak
Centralisten worden oa. door RB Egmond geleverd
30
Reddingsbrigade
Radiocommunicatieles strandleden
OEFENEN RADIOVERKEER / PROCEDURES
31

similar documents