Bemutató - BIA

Report
BIA-e 2.0 épületfelügyeleti és pénzügyi döntés előkészítő
CAFM (Computer-aided facility management) rendszer.
A rendszer szakmai hátterét adja: Rekon Zrt.
•Jogelődjeivel együtt 20 év tapasztalat az építőiparban
•Üzemeltetési és generálkivitelezői tevékenység
•Törzstőke: 1 milliárd forint
•Legfontosabb referenciák: Magyar Országgyűlés Hivatala,
Magyar Államkincstár, 14 Bank országos hálózata, DHL,
Pannon GSM, Vodafone, Nokia, Huawei
BIA-e 2.0 épületfelügyeleti és pénzügyi döntés előkészítő
CAFM (Computer-aided facility management) rendszer.
A rendszer fejlesztője: Connected-exports Kft.
•Üzemeltetési és társasházkezelési rendszerek fejlesztése a
cég fő tevékenysége
•A rendszer fejlesztését, felügyeletét és üzemeltetését végzi
az utóbbi 5 évben
•Biztonságos és folyamatosan monitorozott szerverpark
A BIA-e 2.0 CAFM rendszer a Rekon Zrt. és partnerei
üzemeltetési tapasztalatai alapján jött létre, 2006-tól piacon is
kapható szolgáltatásként.
A cél egy olyan rendszer kifejlesztése volt, ami:
•a felhasználók számára egyszerűen kezelhető
•alap verzióban is minden, az üzemeltetéshez kapcsolódó
szolgáltatást tartalmaz
•moduláris és az ügyfél által kijelölt irányba a lehető
legkevesebb idő alatt fejleszthető tovább.
Eddigi eredmények
5 év alatt több mint 45.000
üzemeltetési és karbantartási
esemény került elhárításra
időben a BIA-E támogatásával.
Ezeknek az eseményeknek a
teljes adminisztratív és
dokumentációs
munkafolyamata a rendszer
felületén keresztül zajlott.
Referenciáink közül itt
válogatunk:
Technikai tulajdonságok
A rendszer használatához nincs szükség kliens alkalmazás telepítésére, a
teljes munkafolyamat web-alapú, és csak egy korszerű böngésző szükséges
hozzá. Ilyen módon, a földrajzilag egymástól távol elhelyezkedő felhasználók is
egyszerűen dolgozhatnak csoportban.
A rendszer a jelenlegi felhasználói helyeken MySql adatbázist használ. A kapcsolat
SSL titkosítású.
Lehetőség van a rendszer futtatására az általunk üzemeltetett szervereken, vagy
kihelyezésére külső szerverekre, külön, az ügyfél által elvárt biztonsági
beállításokkal.
Saját szervereinken futtatva, a teljes adat és adatbázis állomány 4 óránként kerül
mentésre és a nap végén banki széfben helyezzük el.
A szoftver eddigi használata során adatvesztés vagy illetéktelen behatolás nem
történt.
A BIA-e 2.0 által lefedett területek:
Projektek és
ügyfelek
Objektumok
adatai
Alkatrészek,
anyag
felhasználás
Árlisták
BIA-e
2.0
Erőforrás
kezelés, HR
CAFM
Rendszer
Hatékonyság
mérés
(SLA)
Statisztikák,
naprakész
komplex
jelentések
Karbantartási
és javítási
folyamatok
Pénzügyi
elszámolás
és tervezés
Projektek és ügyfelek
A BIA-e 2.0 több mint egy CAFM
rendszer. A folyamatkezelési eljárásainak
köszönhetően teljes projektek
lebonyolítását teszi lehetővé, figyelve
azok ütemezését, a határidőket és a
felelős személyeket.
A rendszer hálózatokat és
objektumokat, azokon belül
helyiségeket különböztet meg. Ez a
három szint jogosultság
szempontjából tetszőlegesen
deffiniálható a különböző felhasználói
csoportok között.
Felhasználói csoportok, jogosultságok
A rendszer jelenleg 5 fajta felhasználó
típust különböztet meg:
•Adminisztrátor
•Bejelentő
•Karbantartó
•Monitor felhasználó
•Pénzügyes felhasználó
Objektumok adatai
A rendszer lehetőséget ad az objektumok
és helyiségek adatainak kezelésére. A
paraméterezés a konkrét felhasználási
területtől függő, egyedileg fejleszthető.
A dokumentum kezelő modul
segítségével lehetőség van a kapcsolódó
dokumentáció feltöltésére és későbbi
könnyű előkeresésére. Az objektumok
paraméterei alapján kimutatások is
készíthetők. Az objektumok adatai
alapján készült kimutatások
exportálására is van lehetőség többféle
formátumban (Excel, CSV, Pdf).
Eszköz, anyagfelhasználás, árlisták
Minden objektumhoz társítani lehet a
hozzá tartozó eszközöket,
berendezéseket. Elindulva az alap mérő
óráktól, az objektumokban található
speciális berendezésekig mindegyiket
egyedileg lehet felparaméterezni és az
eszköz log segítségével nyomon követni
a bennük fellépő változásokat, eszközök
cseréjét, alkatrész cserét, mért értékek
módosulását.
Az eszközökhöz tartozó javítási
költségeket, alkatrész árakat, külön, akár
alvállalkozóra vagy kivitelezőre bontott
formátumban lehetséges árlistában
rögzíteni a későbbi pontos elszámolás
érdekében.
Hibaelhárítási és preventív karbantartási folyamatok
A rendszer eseményeket kezel,
amelyeknek a bejelentése lehet
manuális, egy helpdesk felületen
keresztül, illetve automatizált,
közvetlenül a gépi hibakódok
fogadásával. Az eseményről értesítést
kapnak a kijelölt karbantartók akik
azonnal megkezdhetik az elhárítási
munkát. A rendszer felületén keresztül
lehetőség van preventív karbantartási
munkálatok, akciók felvitelére is. Egy
csoportos karbantartás minden állomása
és mérföldköve felvihető a rendszer
felületén keresztül és későbbi
ellenőrzésükre ugyanolyan hatékonyan
és naprakészen van lehetőség mint az
eseti hibabejelentéseknél.
Pénzügyi elszámolás és tervezés
Amikor egy esemény lezárásra
kerül, a rendszerben dolgozóknak
lehetőségük van a teljes pénzügyi
elszámolás elkészítésére,
részletesen bemutatva a
felhasznált anyagokat, munkaidőt,
munkalapokat és egyéb vonatkozó
dokumentumokat becsatolva. A
fővállalkozó az alvállalkozók
elszámolásait egyszerűen
tekintheti át és átalakíthatja a
végleges riporthoz szükséges
formába.
•Részletes költség elszámolás az
alvállalkozók és a megrendelő között
•Óra állások kezelése és nyilvántartása
•Mértékadó éves fogyasztás számítás
mérőórák esetében, számla adatok
felvitele
•Egy adott időszak preventív
karbantartási adatai alapján jövő évi
tervezett pénzügyi adatok számítása akár
egy eszközre, helyiségre, épületre vetítve
is
•Költség kezelés költséghelyek alapján,
statisztikák, kimutatások készítése
Statisztikák és jelentések
A rendszerben tárolt események,
elhárítási, fogyasztási, statisztikai
és objektum, valamint eszköz
adatok alapján lehetőség van
kimutatások készítésére többféle
paraméter alapján.
Akár arra kíváncsi a felhasználó,
egy adott eszköznek milyen
paramétere változott egy bizonyos
időintervallumon belül, akár arra,
mennyi egy adott hálózat
mértékadó éves fogyasztása,
néhány kattintással lehetőség van
a megfelelő riport gyors
elkészítésére.
SLA mérés
Az SLA mérés a rendszer konfigurálása
után automatikusan jelzi és naplózza
melyik eseménynél lépett fel késedelem,
illetve milyen volt a reakció idő. A
rendszer 3 szintű SLA-t kezel:
•SLA1 – reakció az eseményre
•SLA2 – ideiglenes megoldás
•SLA3 – végleges megoldás
Az SLA eredmények alapján az
alvállalkozók illetve dolgozók
teljesítményét folyamatosan monitorozni
lehet és ez alapján a pénzügyi teljesítés
igazolását szabályozni (büntető
pontok…)
ESETTANULMÁNY:
Huawei-Vodafone együttműködés
2010. utolsó negyedévében cégünket megkereste a Huawei Magyarország
Kft., mint a Vodafone távközlési üzemeltetési tenderének nyertese.
A célok a következők voltak:
• Olyan rendszert bevezetni, ami alapja lesz a Vodafone eszköz és site
adatbázisának, aminek a következő 2-4 év alatt teljes egészében ki kell
épülnie, a jelenlegi adatokra alapozva, azokat felülvizsgálva és validálva.
•A rendszer legyen képess együttműködni a Vodafone üzenet és hiba kezelő
automatizmusaival külön emberi erőforrásokat használó helpdesk
üzemeltetése nélkül
•A rendszer tegye lehetővé számos egyedi fejlesztés integrálását
•A specifikációban meghatározott egyedi fejlesztések elkészítési ideje ne
haladja meg a három hónapot
A LEGFONTOSABB CÉL:
A rendszer kezelje nagy sebességgel, és maximális
biztonsággal több mint 2500 átjátszó állomás közel
40.000 eszközének adatait, az azokhoz beérkező
hibaüzeneteket és esedékes preventív karbantartásokat,
koordináljon alvállalkozó cégeket, és vegye át a teljes
folyamat pénzügyi és műszaki adminisztrációját.
A koncepciótól a megvalósulásig
Szerződés kötés időpontja: december 15.
A BIA-e 2.0 a 7 főt foglalkoztató helpdesket január 4.-én kiváltotta, elindult az
adatcsere a Vodafone rendszerével.
Januárban már az összes kommunikáció a Vodafone, a Huawei és annak
alvállalkozói között a BIA-e 2.0 CAFM rendszer felületén zajlott. A
legfontosabb eredmények:
A kezdeti adatbázis feltöltésre került
A napi üzemeltetési és karbantartási
munka elindult
Az egyedi fejlesztések folyamatban
vannak állandó egyeztetés mellett.
Az egyedi fejlesztésekre teszt felület
került beüzemelésre.
A megvalósult rendszer
2011. Március közepére az összes, a szerződés mellékleteként szereplő
műszaki specifikációban szereplő fejlesztés tesztelésre, majd átadásra került.
Az alvállalkozók és a rendszert használó adminisztrátorok, valamint monitor
felhasználók több körös képzést kaptak és elsajátították a rendszer
használatát. Ötleteikkel, hozzászólásaikkal segítettek még hatékonyabbá
tenni a felületet.
A fejlesztések lezárása után kijelölésre kerültek a jövőbeli fejlesztések és
azoknak az ütemezése, amik jelenleg is folyamatban vannak.
A még hatékonyabb rendszerek közötti kommunikáció érdekében, még ebben
az évben kifejlesztésre kerül a SOA interfész az XML alapú adatcseréhez.
A rendszert napi szinten több mint 30 felhasználó használja és minden
üzemeltetési feladat a BIA-e 2.0 felületén keresztül fut.
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET!
Connected-exports Kft.
1165 Budapest, Újszász utca 45/b G. épület
Kapcsolattartók:
Tessényi Tila, irodavezető
+36 20 255 2627, [email protected]
www.biafm.com

similar documents