SenVol Graz meeting

Report
S E N I O R VO L U N T E E R I N G I N
E U RO P E
Cea de-a şasea întâlnire a proiectului
10-13 iulie 2013
Graz, Austria
G R A Z - C A P I TA L Ă E U R O P E A N Ă
CULTURALĂ 2003
ORAŞUL CU CENTRUL VECHI CEL
M A I B I N E C O N S E RVA T D I N E U R O PA
CENTRALĂ
CELE DOUĂ SIMBOLURI ALE
ORAŞULUI:TURNUL CU CEAS DE PE DEALUL
SCHLOSSBERG ŞI KUNSTHAUS GRATZ –
” F R I E N D LY A L I E N ” ( G A L E R I A
INTERNAŢIONALĂ DE ARTĂ
CONTEMPORANĂ)
PA R T I C I PA N Ţ I I D I N C E L E Ş A S E Ţ Ă R I
PA R T E N E R E :
 Benischke Christine, bia-net, Austria
 Gaudiuso Isabella, UTE Mola di Bari, Italia
 Hernandez Lorenzo, Şcoala Oficială de Limbi Străine, Spania
 Hinterberger Manuela, bia-net, Austria (coordonator)
 Izabela-Daniela Codriş, Liceul Teoretic „ION CREANGĂ” Tulcea,
România
 Jarzęcka-Stąporek Joanna, Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna”,
Polonia
 Mikalauskaite Reda, SMK Clubul Studenţilor, Lituania
 Moreno Lopez de Uralde Marta, Şcoala Oficială de Limbi Străine, Spania
 Mrocek Paul, Şcoala Oficială de Limbi Străine, Spania
 Odrobinski Anna, Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna”,
Polonia
 Odrobinski Jan, Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna”, Polonia
 Petre Monica, Liceul Teoretic „ION CREANGĂ” Tulcea, România
 Rostek Elisabeth, bia-net, Austria
 Şerban Eugen, Liceul Teoretic „ION CREANGĂ” Tulcea, România
 Stănică Daniela, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, România
 Staporec Marcin, Towarzystwo Edukacyjne “Wiedza Powszechna”, Polonia
 Tisch Annemarie, bia-net, Austria
 Wascher Christa, bia-net, Austria
AG E N DA
10 IULIE
 Întâlnirea în faţa hotelului Mariahilf (Mariahilferstrasse 9)
din Graz şi prima cină cu partenerii din proiect
11 IULIE
ÎNTÂLNIREA OFICIALĂ DE LUCRU
 Coordonaţi de Manuela, participanţii au realizat o privire de
ansamblu asupra proiectului, o trecere în revistă a echipelor, a
activităţilor, a rezultatelor obţinute, apoi un rezumat al proiectului
pentru a verifica dacă toate obiectivele acestuia au fost atinse.
 Partenerii au discutat diferite aspecte legate de broşura SenVol
(tehnoredactarea, utilizarea logo-urilor, termenele limită), precum şi
chestiuni legate de raportul final, activităţile de realizat în continuare
pentru finalizarea proiectului până la sfârşitul lunii iulie anul curent.
FINALIZAREA ÎNTÂLNIRII ŞI A
PROIECTULUI
 Fiecare participant a expus în câteva cuvinte un feedback pozitiv în
legătură cu tot ce s-a realizat în cadrul proiectului, toţi exprimând
valoarea şi importanţa acestuia, precum şi sustenabilitatea activităţilor
ce pot fi desfăşurate şi pe viitor de fiecare ţară parteneră, în scopul
îmbunătăţirii voluntariatului la nivel local, naţional şi european.
 Evaluarea finală a proiectului a evidenţiat încă o dată rezultatele
benefice obţinute în planul activităţilor de voluntariat, acestea urmând
a fi mediatizate şi promovate prin intermediul broşurii Senior
Volunteering in Europe – SenVol booklet.
TURUL ORAŞULUI GRAZ, ÎNSOŢIŢI DE
GHID
 Insula Murinsel de pe râul Mur – leagă centrul istoric al oraşului
Graz de districtul Mariahilf
 Schlossberg – dealul împădurit situat în mijlocul Oraşului Vechi
12 IULIE
VIZITA LA CASTELUL RIEGERSBURG
Z O T T E R C H O C O L A T E FA C T O R Y
Aventura boabelor de cacao din India pâna la ciocolata
Zotter modelată manual
EDIBLE ZOO
Grădină şi fermă de animale
Restaurant cu mâncare organică
DANKE SCHON!

similar documents