Deponentní slovesa - Gymnázium Slovanské náměstí

Report
Škola:
Šablona:
Název projektu:
Číslo projektu:
Autor:
Tematická oblast:
Název DUMu:
Kód:
Datum:
Cílová skupina:
Klíčová slova:
Anotace:
Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT
CZ.1,07/1.5.00/34.0940
Jiřina Fialová
Latina – mluvnice a slovní zásoba
Deponentní slovesa
VY_32_INOVACE_LA.1.09
15. 1. 2013
Žáci středních škol
Slovesa, deponentní slovesa, 1. – 4. konjugace
Tato prezentace slouží k seznámení s deponentními
slovesy a jejich základnímu procvičení.
K vlastnímu procvičování lze využít pracovního listu
VY_32_INOVACE_LA.1.11.
VY_32_INOVACE_LA.1.09
1
ZNOVU OPAKUJEME SLOVES
Určete slovesné tvary a přeložte:
advolant
přilétají
dīvidunt
rozdělují
spīrā
dýchej
claudimus
zavíráme
dīcitur
říká se
colī
být uctíván
punīminī
jste trestáni
pārēs
posloucháš
Zařaďte uvedená
slovesa do jednotlivých
konjugací a připomeňte
jejich slovníkové tvary.
VY_32_INOVACE_LA.1.09
2
DEPONENTNÍ SLOVESA
„odkládají“ aktivní tvary (dēponō= odkládám).
Zachované pasivní tvary mají význam aktivní.
Potřebujeme-li aktivní vyjádření, použijeme
jiné sloveso.
ČASOVÁNÍ
je zcela pravidelné podle jednotlivých konjugací
VY_32_INOVACE_LA.1.09
3
Deponentia 1. konjugace
imitor, āris, ārī = napodobovat
Časujte v ind. préz.:
imitor, āris, ātur, āmur, āminī, antur
Časujte v ind. impf.:
imitābar…..
POZOR NA IMPERATIV: imitāre! = napodobuj!
imitāminī! = napodobujte!
Stejně se časuje např.
hortor, ārī = povzbuzovat
VY_32_INOVACE_LA.1.09
4
Deponentia 2. konjugace
mereor, ēris, ērī = zasloužit se
Časujte v ind. préz.:
mereor, ēris, ētur, ēmur, ēminī, entur
Časujte v ind. impf.:
merēbar….
Co znamená merēre?
Další slovesa: medeor,ērī = léčit
vereor, ērī = obávat se
VY_32_INOVACE_LA.1.09
5
Deponentia 3. konjugace
loquor,loqueris, loquī = mluvit
Časujte v ind. préz.:
loquor, loqueris, loquitur…..loquuntur
Časujte v ind. impf.:
Další častá slovesa:
loquēbar…
sequor = následovat
Přeložte loquere
ūtor = užívat
nāscor = narodit se
VY_32_INOVACE_LA.1.09
6
Deponentia 4. konjugace
largior, īris, īrī = udělovat
Ind. préz. i impf. už zvládneme suverénně:
largior, īris, ītur…. ; largiēbar….
Jistě také umíme vytvořit tvary imperativu.
Další slovesa:
experior, īrī = zkoušet
potior, īrī = zmocnit se
molior, īrī = usilovat
VY_32_INOVACE_LA.1.09
7
Deponentia mezi 3. a 4. konjugací
To ještě zvládneme!
Opět se časují zcela pravidelně, podle typu
capiō.
Například:
aggredior, aggrederis, aggredī = přistupovat
(Odhadněte význam : congredior, progredior)
morior, moreris, morī = zemřít
patior, pateris, patī = trpět
VY_32_INOVACE_LA.1.09
8
A TEĎ UŽ JENOM PROCVIČIT…
Připravte si ve dvojici 5 tvarů.
Zkoušejte své spolužáky. Tak si všichni
ověříte, že jste látku pochopili a z větší
části si ji i zapamatovali.
VY_32_INOVACE_LA.1.09
9
Použitá literatura
Autorská práce
Návaznost na učebnici
SEINEROVÁ, Vlasta, Latina pro střední školy, především
gymnázia, I. část, nakladatelství FORTUNA,
Praha 2005, ISBN 80-7168-677-2
Materiál je určen pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.
VY_32_INOVACE_LA.1.09
10

similar documents