Hvorfor Elev Camp Reform 14?

Report
Elev Camp
Reform 14
Elevinddragelse
– fordi sammen skaber vi skole
Tid: 2. maj 2014 kl. 9.00 -14.00
Sted: Vestbjerg Skole
Arrangør elevrådene fra Vadum,
Vestbjerg og Løvvangskolen
Hvorfor Elev Camp Reform 14?
Kære elevråd fra 5. kl til 9.kl.
Folkeskolen er den mest betydningsfulde institution I det danske
uddannelsessystem. Vi har et fælles mål om at udvikle læring og
undervisning, så I alle får kompetencer til at videreuddanne jer og
til et liv som aktive og demokratiske borgere.
Det betyder at I skal lære mere i folkeskolen. Flere
undervisningstimer er ikke nok i sig selv. I skal have en skoledag
med varierede og nye læringsaktiviteter, som motiverer jer, så I
lærer mere.
Løbende tager byrådet beslutninger om, hvordan vores skoler skal
udvikle sig fremover og alt drejer sig om jeres læring.
– derfor bliver jeres stemme vigtig for politikkerne,
skolebestyrelserne, ledelserne, medarbejdere og forældre. – det er
jeres læring, jeres skole og jeres fremtid vi alle sammen taler om.
Vi håber I vil være med til at bidrage til vores nye fælles skole.
Gennem dialog om skolen, ideudveksling og ikke mindst sammen
med andre på jeres alder.
De bedste hilsner fra
Initiativgruppen
Initiativgruppen:
Løvvangskolen:
Elevrådsmedlemmer: Xhenete Sheji
Ramsen Allan Younan
Josef Sharek
Kontaktlærer: Camille Kaasby-Wang
Viceskoleleder: Jane Palsgaard
Vestbjerg Skole:
Elevrådsmedlemmer: Emma Dannevig
Emma Ladefoged Poulsen
Kontaktlærer: Karen Kronborg
Skoleleder: Peter Rasmussen
Vadum Skole:
Elevrådsmedlemmer: Ditte Urth
Nielsen
Julie Vigh
Anne Klitgaard Nielsen
Kontaktlærer: Elsebeth Kragholm
Skoleleder: Kirsten Dall
Mål
•
Målet er at I har viden om
skolereformen
•
Målet for projektet er at samle jeres
(elevernes) ideer og tanker
•
Målet er at jeres ideer og tanker vil
danne basis for et samlet idekatalog til
politikkere, skolebestyrelser, ledelser
og medarbejdere til deres videre
arbejde
Dagens program
•
Kl. 09.00
Velkomst v. rådmand Tina French Nielsen
1. Del
•
•
•
Kl. 09. 20
Videohilsen fra Agnethe
Kl. 09.25
Idéfabrik 1
Kl. 10.45
Frugtpause
2. Del
•
•
Kl. 11.00
Idèfabrik 2
Kl. 11.45
Frokost pause
3. Del
•
•
•
Kl. 12.20
Fælles indslag
Kl. 12.40
5. min oplæg v. skoledirektør Martin Østergaard Christensen
Kl. 12.45
Idéfabrik 3
4. Del
•
•
•
Kl. 13.35
5 min oplæg v. afdelingschef Jakob Ryttersgaard
Kl. 13. 45
Opsamling af dagen med ord og billeder
Kl. 14.00
Tak for i dag
Hvordan bliver I klar til Elev Camp Reform 14?
•
1. Vi anbefaler at I på forhånd ser og gennemgår det vedhæftede
dias, som omhandler basisviden om reformen.
•
•
2. Tag en snak i klasserne på baggrund af mateialet
3. Saml elevernes tanker og ideer til at gøre en god skole endnu
bedre
•
4. Skynd jer at tilmelde jeres skole – for sammen skaber vi skole
Camp Cafeer
Vi mødes i dialog om fremtidens skole.
- Kom med jeres/skolens ideer og tanker
til at gøre en god skole bedre.
I cafeen står vi klar til at drøfte jeres tanker
om reformen og ikke mindst at samle jeres
ideer.
Film klip – til inspiration
Agnete Vienberg Hansen – Formand for danske
skoleelever - om en varieret og motiverende skoledag
Eksempel på bevægelse ind i matematikundervisningen
Eksempel på den understøttende åbne skole i det fri –
eleverne fortæller
Eksempel på understøttende matematikleg i skolegården
Initiativgruppen til Elev Camp reform 14
• Skoleleder: Kirsten Dall
• Kontaktlærer: Elsebeth Kragholm
• Elevrådsmedlemmer: Ditte Urth
Nielsen 9.B
Julie Vigh 8.C
Anne Klitgaard 9.A
•Viceskoleleder: Jane Palsgård
•Kontaktlærer: Camille
•Elevrådet: Xhenete Sheji 9.A
Ramsen Allan Younan 9.A
• Josef Sharek 7.A
Vadum Skole
Vesterbjerg
Skole
•Skoleleder: Peter Rasmussen
•Kontaktlærer: Karen Kronborg
•Elevrådet: Emma Dannevig 8.B
Johanne Nørgaard 8.B
Løvvangskolen
Konsulenter/ •
inspiraterore
• Lene Thorhauge
• Jeanette Nørlev
• Charlotte Haaber
Procesplan for alle i initiativgruppen
Elevrådsformænd, næstformænd, kontaktlærere, konsulenter og ledelser
Opfølgning og evaluering

similar documents